GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Tuần 5
Tiết 9
 
 
Ngày soạn: 12/9/
Ngày dạy:  20/9/        
BÀI 9. SỰ PHỤ THUỘC CỦA
ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN
 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bố trí và tiến hành được TN kiểm tra chứng tỏ rằng R của dây dẫn có cùng l; S và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau.
- So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng.
- Vận dụng công thức R = l: S để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
2. Kĩ năng:
- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.
- Sử dụng bảng điện trở suất của một số chất.
3. Thái độ:
- Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
*GDMT; Để tiết kiệm năng lượng cần sử dụng dây dẫn có điện trở suất nhỏ. Ngày nay, người ta phát hiện một số chất có có tính chất đặc biệt, khi giảm nhiệt độ của chất thì điện trở suất cũng giảm theo. Song thực tiễn ứng dụng này còn gặp nhiều khó khăn.
4. Năng lực, phẩm chất:
* Năng lực:  Nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
* Phẩm chất: tự lập tự tin, tự chủ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
     1. Giáo viên: Giáo án và thiết bị đồ dùng giảng dạy.
2. Học sinh : - 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 nguồn điện và 7 đoạn dây nối; 1 cuộn dây bằng constantan trong đó S = 0,1mm2;l = 2m; 1cuộn dây bằng nikêlin trong đó S = 0,1mm2; l = 2m
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
1

   


* Phương pháp: Thảo luận nhóm, vấn đáp, thuyết trình, luyện tập, thực hành.
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động
a. Tổ chức Sĩ số:
b. Kiểm tra : Lồng vào bài
c. Tiến trình dạy học: Đặt vấn đề như SGK
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động của GV- HS
Nội dung cần đạt
 
 
- Yêu cầu HS đọc và thực hiện C1
- HS: Làm việc cá nhân
 
 
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành TN xác định R của dây dẫn.
- Yêu cầu HS lập bảng ghi KQ thí nghiệm.
- Yêu cầu HS tiến hành TN
- Yêu cầu HS xử lí số liệu.
- Qua TN hãy cho biết R của dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn không?
-  Đại diện một nhóm trả lời
- GV chuẩn kiến thức.
- GV gọi HS nhắc lại KL
I . Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
KQ:
+ Với các dây dẫn có cùng l và S còn vật liệu thì khác nhau.
1. Thí nghiệm:
- HS: Làm việc cá nhân.
 
HS: Thảo luận nhóm lập bảng ghi kết quả TN đo xác định điện trở của dây dẫn.
- HS: Tiến hành TN theo nhóm và xử lí các kết quả thu được.
 
 
 
 
 
2. Kết luận:
1

   


 
 
- GV giới thiệu khái niệm điện trở suất
- HS: Đọc và ghi khái niệm điện trở suất
- Đơn vị của  là gì?
- GV treo bảng phụ ghi bảng 1 yêu cầu HS quan sát và nêu câu hỏi:
- Nhận xét gì về trị số  của kim loại và hợp kim trong bảng 1?
- đ = 1,7.10-8m có ý nghĩa gì?
- Trong bảng 1 chất nào dẫn điện tốt?
- Tại sao đồng thường xuyên được dùng để làm dây nối trong mạch điện?
 
 
- Yêu cầu HS thực hiện C2.
 
- GV treo bảng phụ ghi bảng 2 yêu cầu HS quan sát.
- Yêu cầu HS thực hiện C3.Thảo luận nhóm.
- Nêu các đại lượng có trong công thức
- GV nhấn mạnh công thức điện trở R = l: S
? Theo công thức muốn tính một đại lượng cần điều kiện gì
+ Cần biết 3 đại lượng còn lại.
 
- Yêu cầu HS nêu nội dung kết luận
+ R của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
II. Điện trở suất- Công thức điện trở
1. Điện trở suất:
+  = R  l = 1m và S = 1m2.
* Đơn vị của  là: m
HS: Quan sát và nghe GV giới thiệu về B1
 
+ kl > hk
 
+ khi l = 1m; S = 1m2=> R = 1,7.10-8
+ Bạc.
+ Nó dẫn điện tương đối tốt và giá thành rẻ hơn bạc.
C2  R =  0,5.10-6
2. Công thức điện trở:
 
 
R = l: S
 
 
 
 
 
 
3. Kết luận:
+ R = l: S
1

   


 
 
3. Hoạt động luyện tập, vận dụng:
- Yêu cầu HS đọc mục có thể em chưa biết.
? Nêu mối quan hệ của R vào l, s, tiết diện của dây dẫn
? Viết công thức tính điện trở.
Yêu cầu HS thực hiện C4. Gợi ý:
+ Đổi đơn vị từ mm2 ra m2.
+ Tính theo luỹ thừa của 10.
- Cá nhân hoàn thành vào vở
4. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Học kĩ phần ghi nhớ SGK và đọc mục có thể em chưa biết.
- Làm các thực hiện C5 và C6 , làm bài tập 9.1- 9.5(SBT)
* Về nhà sưu tầm các điện trở vồng màu ở các linh kiện điện tử hôm sau đến lớp báo cáo
- Đọc trước bài 10 “Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật.”
      Hùng Cường, ngày 18 tháng 9 năm
 
 
 
Tuần 6
Tiết10
 
 
Ngày soạn:  18/9/
Ngày dạy:  26/ 9/       
Bµi 10. BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- Nêu được biến trở dùng để làm gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.
- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy trong mạch.
- Nhận ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật.
1

   


2. Kĩ năng: - Mắc và vẽ được sơ đồ mạch điện dùng trong kĩ thuật.
3. Thái độ: - Trung thực và ham học bộ môn, sử dụng an toàn điện.
4. Năng lực, phẩm chất:
* Năng lực:  Nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học, thực hành
* Phẩm chất: tự lập, tự chủ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Biến trở con chạy, biến trở chiết áp, tranh phóng to các loại biến trở.
2. Học sinh: - 1 biến trở con chạy- 1nguồn điện; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 7 đoạn dây nối, 3 điện trở có ghi trị số, 3 điện trở dùng trong kĩ thuật có ghi số các vòng màu.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
* Phương pháp: Thảo luận nhóm, vấn đáp, thuyết trình, luyện tập, thực hành.
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động 
a. Tổ chức Sĩ số:
b. Kiểm tra :
Câu hỏi
Nội dung trả lời
? R của các dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào. Phụ thuộc như thế nào vào l và S. Viết công thức điện trở.
? Từ công thức trên theo em có những cách nào làm thay đổi R của cùng một loại dây dẫn.
HS: 1 HS lên bảng trả lời:
+ Nêu sự phụ thuộc như SGK.
+ Công thức: R = l: S
HS: Nêu các phương án:
+ Thay đổi l, thay đổi S hoặc thay đổi cả hai
 
c. Tiến trình dạy học: Đặt vấn đề như SGK
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động của GV-HS
Nội dung cần đạt
 
I. Biến trở
1

   


 
- Yêu cầu HS quan sát hình 10.1 và thực hiện C1(có thể cho HS đối chiếu với các biến trở trong bộ TN).
 
- Yêu cầu HS thực hiện C2 đến  C4
*Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm.
 
- GV cho HS đứng tại chỗ trả lời?
 
 
 
HS: Thảo luận nhóm thực hiện C4
 
 
GV chốt kiến thức
 
- Yêu cầu HS thực hiện C5.
HS: Làm việc cá nhân
 
 
 
 
 
 
 
- Yêu cầu HS thực hiện C6. Gợi ý:
? Tại sao khi dịch chuyển con chạy C về phía N thì biến trở có giá trị lơn nhất.
1. Cấu tạo và hoạt động của biến trở
C1:
 
 
KQ
- C2. + Bộ phận chính của biến trở gồm: Con chạy(bt tay quay) C và cuộn dây dẫn.
+ Không có tác dụng làm thay đổi R. Vì S,  và l đều không đổi.
C3. Có. Vì S,  không đổi, còn l thay đổi.
KQ:
C4. Khi dịch chuyển con chạy đều làm cho l dây dẫn thay đổi thì R của biến trở thay đổi.
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
. KQ:C5.

KQ:
C6. + l dài nhất => Rx lớn nhất.
 
+ l ngắn nhất =>Rx nhỏ nhất => I qua đèn lớn nhất => Đèn sáng nhất
 
1

   


? Tại sao khi dịch chuyển con chạy C về phía M thì đèn sáng nhất.
HS:Làm việc cá nhân.
? Biến trở dùng để làm gì.
*Gv chốt lại kiến thức của bài.
 
 
 
GV giới thiệu một số điện trở dùng trong kĩ thuật.
HS quan sát
 
 
* Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện
3. Kết luận:
HS trả lời, rút ra KL
III. Các loại điện trở dùng trong kĩ thuật
 
 
 
 
3. Hoạt động luyện tập,vận dụng
- Biến trở là gì. Nó dùng để làm gì?
- Nêu các loại biến trở đã biết
- Yêu cầu HS thực hiện C8
C8. + Có giá trị ghi ngay trên R.
+ Có trị số thể hiện bằng các vòng màu trên R
- Yêu cầu HS thực hiện C9
- Yêu cầu HS thực hiện C10.
C10. N = 145 (vòng)
- Yêu cầu cá nhân hoàn thành trắc nghiệm
10.8 Biến trở không có kí hiệu nào dưới đây?
1

   



Đáp án: B
1. Câu phát biểu nào dưới đây về biến trở là không đúng?
A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.
B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện.
C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.
D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều dòng điện trong mạch.
Đáp án: B
Giải thích
2. Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?
A. Có giá trị O
B. Có giá trị nhỏ.
 
C. Có giá trị lớn.
D. Có giá trị lớn nhất.
Đáp án: D
10.11 Trên một biến trở có ghi 30Ω-2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?
A. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.
B. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
C. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
1

   


D. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.
Đáp án: C
4. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Học kĩ phần ghi nhớ cuối bài.
- Làm các bài tập 10.2 - 10.4(SBT) và đọc trước bài 9 “Bài tập vận dụng định luật….”
 
      
 
 
Ngày soạn: 19/9/     Ngày dạy: 27/9/
Tiết 11:
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
I. MUC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Vận dụng định luật Ôm và công thức điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch có nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp.
2. Kĩ năng: Biết phân tích, tổng hợp kiến thức. Giải các bài tập theo đúng các bước.
3. Thái độ: Trung thực, kiên trì.
4. Năng lực, phẩm chất:
* Năng lực:  Nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học, luyện tập.
* Phẩm chất: tự lập, tự chủ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. GV: SGK, SBT, bảng phụ ghi công thức định luật Ôm đối với đoạn mạch nối tiếp, song song hoặc hỗn hợp.
2. HS:  Ôn tập công thức điện trở.
1

   


III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
* Phương pháp: Thảo luận nhóm, vấn đáp, thuyết trình, luyện tập, thực hành.
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động 
a. Tổ chức Sĩ số:
b. Kiểm tra :
? Phát biểu  và viết hệ thức định luật Ôm, giải thích và ghi rõ đơn vị của từng đại lượng trong công thức.
? Viết công thức R của dây dẫn, phát biểu mối quan hệ giữa R với S và R với l
c. Tiến trình bài dạy
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động của GV - HS
Nội dung cần đạt
Yêu cầu HS tìm hiểu đề bài
HS: Tóm tắt bài tập:
*Gv cho Hs làm việc cá nhân tìm pp làm.
Lưu ý: Cần đổi mm2 => m2.
 
- Nêu pp giải bài tập trên?
*Gv chốt pp giải và yêu cầu Hs lên bảng trình bày.
 
? Giải bài tập này ta đã sử dụng kiến thức cơ bản nào.
HS: Định luật ôm và công thức điện trở.
 
I – Bài 1(SGK/32)
 = 1,10.10-6m; l = 30m
S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2; U = 220V
I = ?
Bài giải
+ Dựa vào công thức điện trở R = l: S
Thay số:
R=1,10.10-6.30: 0,3.10-6=110 ()
áp dụng định luật ôm ta có I = U: R
Thay số
I = 220:110 =2 (A)
Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây là 2A.
II – Bài 2(SGK/32)
1

   


- Yêu cầu HS tìm hiểu đề bài.
GV vẽ sơ đồ mạch điện:
*GV yêu cầu Hs quan sát mạch điện và phân tích mạch nêu các đặc điểm.
HS: Tóm tắt bài tập.
 
?Để đèn sáng bình thường thì I qua đèn có đặc điểm gì.
*Dựa và những gợi ý trên hs hoạt động cá nhân tìm pp giải?
?Nêu cách giải câu a,b.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày, HS khác trình bày vào vở.
 
? Giải bài tập này ta đã sử dụng kiến thức cơ bản nào
HS: Định luật ôm, định luật ôm đối với đoạn mạch mắc nối tiếp và công thức điện trở.
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu HS tìm hiểu đề bài.

R1 = 7,5, I1 = 0,6A, U = 12V
Rb = 30; S = 1mm2 = 10-6m2
a) R2 = ? để đèn sáng bình thường.
b) l = ?
Bài giải.
a/Vì đèn sáng bình thường nên I1=0,6A
ta có R1 nt R2 nên I1=I2=0,6A
áp dụng công thức R=U:I=12:0,6=20()
mà R=R1+R2=>R2 =R-R1=20-7,5=12,5 ()
b/Dựa vào công thức điện trở: R = l: S
=> l = RS:  (3)
Thay số ta có:
l=30. 10-6 : 0,4.10-6=75(m)
III – Bài 3(SGK/33)

R1 = 600, R2 = 900, UMN = 220V, l = lMA + lMB = 200m, S = 0,2mm2 = 0,2.10-6 m2
a) RMN = ?      
 
1

   


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 17:57:30 | Thể loại: Vật lý 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.46 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019, Vật lý 9. Tuần 5 Tiết 9 Ngày soạn: 12/9/ Ngày dạy: 20/9/ BÀI 9. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Bố trí và tiến hành được TN kiểm tra chứng tỏ rằng R của dây dẫn c

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly9/giao-an-theo-mau-tap-huan-moi-2019.qwi40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác