Giáo án học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
A. Tóm tắt lý thuyết:
Từ trường:
Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh các hạt mang điện chuyển động có hướng; như dòng diện, và tác dụng lực từ lên các hạt điện tích khác chuyển động trong nó.
Xung quanh nam châm vĩnh cửu và dòng điện có từ trường, từ trường tác dụng lực từ lên nam châm thử hoặc điện tích chuyển động trong nó. Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa nam châm với dòng điện và dòng điện với dòng điện gọi là tương tác từ.
Từ trường đều là từ trường mà các đường sức cùng chiều, song song và cách đều nhau.
Trái Đất có từ trường, hai cực từ của Trái Đất gần với các cực địa lý Trái Đất.
Đường sức từ:
- Đường sức từ là những đường cong vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
Qua mỗi điểm chỉ vẽ được một đường sức từ, các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
Đường sức biểu diễn hình dạng, độ lớn của từ trường.
Cảm ứng từ:
Nói về độ lớn của từ trường, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng của lực từ.
Biểu thức: .
Điểm đặt: tại điểm đang xét trong từ trường.
Hướng: trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
Đơn vị Tesla (T).
Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện:
Điểm đặt: đặt tại trung điểm của đoạn dây.
Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và đường cảm ứng từ.
Chiều: xác định theo quy tắc bàn tay trái.
Độ lớn: F = BIl.sinα
trong đó α là góc tạo bởi hướng của véc tơ cảm ứng từ và hướng dòng điện.
Từ trường của các dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt:

Từ trường của
Đặc điểm đường sức
Chiều
Độ lớn

Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài
Là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn và có tâm là giao điểm của mặt phẳng và dây dẫn.
Tuân theo quy tắc nắm tay phải: đặt tay phải sao cho nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó, các ngón kia khụm lại cho ta chiều của đường sức.
Dòng điện chạy trong dây dân dẫn hình tròn
Là những đường đường cong kín và đối xứng với đường thẳng qua tâm vòng dây và vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây.
Nắm tay phải theo chiều dòng điện trong khung, khi đó ngón cái chỉ hướng của các đường cảm ứng từ đi qua qua phần mặt phẳng giới bởi vòng dây.
Dòng điện chạy trong ống dây tròn
Phía trong lòng ống, là những đường thẳng song song cách đều, phía ngoài ống là những đường cong kín giống nhưng phần ngoài đường sức của nam châm thẳng.
Nắm tay phải theo chiều dòng điện trong ống, khi đó ngón cái chỉ hướng của các đường cảm ứng từ nằm trong lòng ống dây.
 Lực Lo – ren – xơ:
Điểm đặt: đặt lên điện tích đang xét.
Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ.
Chiều: xác định theo quy tắc bàn tay trái “Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều vận tốc nếu q > 0 và ngược chiều vận khi q < 0. Lúc đó, chiều của lực Loren là chiều ngón cái choãi ra”.
- Độ lớn: 
7. Từ thông:
- Xét một diện tích S nằm trong từ trường đều có véc tơ pháp tuyến  tạo với từ trường một góc α thì đại lượng: Φ = Bscosα , gọi là từ thông qua diện tích S đã cho. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb).
Hiện tượng cảm ứng điện từ:
Khi từ thông biến thiên qua một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.
Chiều dòng điện cảm ứng tuân theo định luật Len – xơ: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.
Dòng Faucault là dòng điện xuất hiện trong các vật dẫn khi nó chuyển động trong từ trường hoặc nằm trong từ trường biến thiên.
Suất điện động cảm ứng:
Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
Độ lớn suất điện động cảm ứng suất trong mạch kính tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.
Biểu thức: 
10. Tự cảm
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-01-10 15:52:24 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 31 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.65 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 2, Vật lý 11. A. Tóm tắt lý thuyết:Từ trường:Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh các hạt mang điện chuyển động có hướng; như dòng diện, và tác dụng lực từ lên các hạt điện tích khác chuyển động trong nó.X

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/giao-an-hoc-ki-2.rr230q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác