bài tập chương 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

PHIẾU BÀI TẬP
-ÔN TẬP KIẾN THỨC CŨ:
1. Công thức định luật Cu-lông………………………?
2. Cường độ điện trường tại một điểm ……...............?
3. Cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q…….. ………?
4.Biểu thức tính công lực điện:……………? A= qEd
5.Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế:…….? U = E.d
6.Điện dung của tụ điện ………?
-TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 2: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông
A. tăng 4 lần.   
B. tăng 2 lần.  
C. giảm 4 lần.  
D. giảm 4 lần.
Câu 3:Hạt nhân của một nguyên tử oxi trung hòa về điện có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử oxi là
A. 9.   
B. 16.   
C. 17.   
D. 8.

Câu 4: .Điện trường là
A. môi trường không khí quanh điện tích.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường dẫn điện.
D. môi trường bao và gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
Câu 5: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 6: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:
A. V/m2.  
B. V.m.  
C. V/m.  
D. V.m2.
Câu 7:  Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường. 
B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường. 
D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 8: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là
A. 1m J.      
B. 1 J.   
C. 1 000J.   
D. 1 μJ.

Câu 9: Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức
A. U = E.d.     
B. U = E/d.  
C. U =  q.E.d.  
D. U = q.E/q.
Câu 10: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 4 mJ. UAB =
A. 2 V.  
B. 2000 V.   
C. – 8 V.  
D. – 2000 V.
 
Câu 1: Cho 2 điện tích điểm và đặt cách nhau 1 khoảng r =30cm trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt chúng trong dầu, thì lực tương tác yếu đi 2,25 lần. Vậy cần thay đổi khoảng cách giữa chúng như thế nào để lực tương tác vẫn bằng F?

=


    =


   
    r2 = 20 ( cm)
=>Dịch chuyển  q1, q2 lại gần: r- r2 = 30 -20 =10 (cm).
Câu 2: Tại 2 điểm A và B cách nhau 10 cm trong chân không có hai điện tích q1 = 10-6 C và q2 = -5.10-6 C . Xác định vecto cường độ điện trường tại O là trung điểm của AB.
q1 = 10-6 C và q2 = -5.10-6 C
r= 10 cm.
O là trung điểm AB.
Bài làm:
-Cường độ điện trường do q1 gây ra tại O có:
+ Phương : AO
+ Chiều: từ A đến O
+ Độ lớn:
= 3,6. 106 V/m.
Cường độ điện trường do q2 gây ra tại O có:
+ Phương : OB
+ Chiều: từ O đến B
+ Độ lớn:
= 18. 106 V/m.
+ Cường độ điện trường tổng hợp tại O: = +
Vì nên
V/m
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-27 23:16:18 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

giáo án bài tập chương 1, Vật lý 11. PHIẾU BÀI TẬP -ÔN TẬP KIẾN THỨC CŨ: 1. Công thức định luật Cu-lông………………………? 2. Cường độ điện trường tại một điểm ……...............? 3. Cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q…….. ………? 4.Biểu th

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/bai-tap-chuong-1.26k40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác