Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

GIÁO ÁN VẬT LÝ 11
TIẾT 12: BÀI 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN(T2)
Người soạn: Lê Thị Hoài Thương
Ngày soạn: 19/08/2018
 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa cường độ dòng điện, biểu thức định nghĩa CĐDĐ.
-  Phát biểu được suất điện động của nguồn điện và viết được công thức thể hiện định nghĩa này.
- Giải thích được sự tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của pin Vôn-ta
2. Kỹ năng
Giải được các bài toán có liên quan đến các hệ thức : I =  ; I = và E = 
3. Thái độ
- Tích cực, tự lực hứng thú
- Vận dụng những kiến thức đã học về pin volta và các loại pin khác và giải thích được hiện tượng liên quan đến nó
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
Xem lại những kiến thức liên quan đến bài dạy
2. Học sinh
Ôn lại những kiến thức liên quan đến dòng điện không đổi
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp (3 phút)
- Báo cáo sĩ số
2. Bài cũ (5 phút)
- Nhắc lại khái niệm dòng điện không đổi và viết công thức tính dòng điện không đổi
3. Bài mới
Hoạt động 1. ( 15 phút) Tìm hiểu nguồn điện
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
Nội dung
Yêu cầu học sinh thực hiện C5.
- Yêu cầu học sinh thực hiện C6.
 
 
Vật dẫn, hạt mang
II. Nguồn điện
1. Điều kiện để có dòng điện
Điều kiện để có dòng điện là

- Điều kiện có dòng điện?
- C7?
- Nguồn điện?
- C8.
- C9.
+ Lực lạ bên trong nguồn điện: Là những lực có bản chất không phải là lực điện. Tác dụng của lực lạ là tách và chuyển electron hoặc ion dương ra khỏi mỗi cực, tạo thành cực âm (thừa nhiều electron) và cực dương (thiếu hoặc thừa ít electron).
 
điện tự do.
- Hiệu điện thế
- Có hạt mang điện tự do, HĐT
- Thực hiện C7.
- Thực hiện C8.
- Thực hiện C9.
 
phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện.
2. Nguồn điện
+ Nguồn điện duy trì HĐT giữa hai cực của nó.
+ Lực lạ bên trong nguồn điện là những lực có bản chất không phải là lực điện
+ Tác dụng của lực lạ là tách và chuyển electron hoặc ion dương ra khỏi mỗi cực, tạo thành cực âm (thừa nhiều electron) và cực dương (thiếu hoặc thừa ít electron) do đó duy trì được HĐT giữa hai cực của nó.
 
Hoạt động 2:  ( 15 phút) Tìm hiểu Suất điện động
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
Nội dung
 Công của nguồn điện?
- Vì sao nguồn điện là nguồn năng lượng?
- Suất điện động của nguồn điện?
- Công thức tính suất điện động?
- Đơn vị SĐĐ của nguồn điện?
- Yêu cầu HS nêu cách đo SĐĐ?
- Giới thiệu điện trở trong của nguồn điện.
 
Ghi nhận công của nguồn điện.
- Ghi nhận khái niệm.

- Đo SĐĐ bằng vôn kế.
- Ghi nhận điện trở trong của nguồn điện.
 
IV. Suất điện động của nguồn điện
1. Công của nguồn điện
Công của các lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn được gọi là công của nguồn điện.
2. Suất điện động của nguồn điện
+ Suất điện động E  của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực
hiện công của nguồn điện
+  = (V)
+ Mỗi nguồn điện có một điện trở gọi là điện trở trong của nguồn điện.
+ E = U: khi mạch ngoài hở
 
 

Hoạt động 3: (7 phút) Vận dụng, củng cố
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Tóm tắt lại nội dung bài học
+ Dòng điện
+ Dòng điện không đổi
+ Cường độ dòng điện và cường độ dòng điện không đổi
+ Nguồn điện
+ Suất điện động
Lắng nghe, ghi nhớ
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-11-02 20:28:04 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

giáo án Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện, Vật lý 11. GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 TIẾT 12: BÀI 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN(T2) Người soạn: Lê Thị Hoài Thương Ngày soạn: 19/08/2018 I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Phát biểu được định nghĩa cường độ dòng điện, biểu

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/bai-7-dong-dien-khong-doi-nguon-dien.z6t20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác