Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ
Tên nhóm : Khác biệt(1_1)   Lớp 11a1 Trường THPT Buôn Hồ
 
 
BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG
 
 
Câu hỏi khái quát :Kim loại có ảnh hưởng đến đời sống của con người như thế nào?
Câu hỏi bài học:  Tại sao kim loại có khả năng dẫn điện ?Kim loại dẫn điện như thế nào ?
Câu hỏi nội dung:
+ Dòng điện trong kim loại là gì?
+ Hạt tải điện trong kim loại là loại electron nào?cho biết mật độ của chúng vào cỡ nào?
+ Hiện tượng siêu dẫn,nhiệt điện là gì ?
+ Cặp nhiệt điện là gì?
+ Ứng dụng của dòng điện trong kim loại?
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-12-05 11:22:07 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

giáo án Bài 13. Dòng điện trong kim loại, Vật lý 11. TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ Tên nhóm : Khác biệt(1_1) Lớp 11a1 Trường THPT Buôn Hồ BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG Câu hỏi khái quát :Kim loại có ảnh hưởng đến đời sống của con người như thế nào? Câu hỏi bài học: Tại s

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/bai-13-dong-dien-trong-kim-loai.e4j30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác