Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2010-03-14 11:43:59 | Thể loại: Văn bản cấp trên | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 2 | FileSize: 0.06 M | File type: pdf
lần xem

giáo án Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tưsố 32/2009/TT-BGDĐT quy định đánh giá và xếp loại họcsinh tiểu học, Văn bản cấp trên.

https://tailieuhoctap.com/giaoanvanbancaptren/huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-cua-thong-tu-so-32-2009-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-va-xep-loai-hoc-sinh-tieu-hoc.suzhvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan