Mot so de thi vao lop 10 chuyen

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN

ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I. (2,5 điểm)
1) Giải hệ phương trình 
2) Rút gọn biểu thức với 
Câu II. (2,0 điểm)
Cho phương trình với là tham số.
1) Giải phương trình khi 
2) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi Gọi là hai nghiệm của phương trình lập phương trình bậc hai nhận và là nghiệm.
Câu III. (1,0 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Một nhóm gồm học sinh (cả nam và nữ) tham gia buổi lao động trồng cây. Các bạn nam trồng được cây, các bạn nữ trồng được cây. Mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của nhóm, biết rằng mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ cây.
Câu IV. (3,5 điểm)
Từ điểm nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn là hai tiếp điểm). Lấy điểm trên cung nhỏ  không trùng với và Từ điểm kẻ vuông góc với  vuông góc với  vuông góc với  Gọi là giao điểm của và  là giao điểm của và Chứng minh rằng
1) Tứ giác nội tiếp một đường tròn.
2) Hai tam giác và đồng dạng.
3) Tia đối của tia là tia phân giác góc 
4) Đường thẳng song song với đường thẳng
Câu V. (1,0 điểm)
1) Giải phương trình 
2) Cho bốn số thực dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
…HẾT …
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ...............................................SBD:.......................................................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
Câu I. (2,5 điểm)
1) Giải hệ phương trình 
2) Rút gọn biểu thức với 
Giải
1) 
2) 
Câu II. (2,0 điểm)
Cho phương trình với là tham số.
1) Giải phương trình khi 
2) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi Gọi là hai nghiệm của phương trình lập phương trình bậc hai nhận và là nghiệm.
Giải
1) Với PT trở thành 
Giải phương trình tìm được các nghiệm 
2) Ta có 
Do đó, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.
Từ giả thiết ta có 

Áp dụng định lí Viét cho phương trình ta có 
Ta có

Vậy phương trình bậc hai nhận  là nghiệm là 
Câu III. (1,0 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Một nhóm gồm học sinh (cả nam và nữ) tham gia buổi lao động trồng cây. Các bạn nam trồng được cây, các bạn nữ trồng được cây. Mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của nhóm, biết rằng mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ cây.
Giải
Gọi số HS nam của nhóm là  số HS nữ là 
Theo đề bài số cây các bạn nam trồng được là và số cây các bạn nữ trồng được là nên
Mỗi HS nam trồng được cây,
Mỗi HS nữ trồng được cây.
Vì mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ cây nên ta có


Vậy có 6 HS nam và 9 HS nữ.
Câu IV. (3,5 điểm)
Từ điểm nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn là hai tiếp điểm). Lấy điểm trên cung nhỏ  không trùng với và Từ điểm kẻ vuông góc với  vuông góc với  vuông góc với  Gọi là giao điểm của và  là giao điểm của và Chứng minh rằng
1) Tứ giác nội tiếp một đường tròn.
2) Hai tam giác 
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-26 09:53:08 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 4.13 M | File type: doc
lần xem

giáo án Mot so de thi vao lop 10 chuyen, Toán học 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBẮC NINHKỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn thi: TOÁNĐỀ CHÍNH THỨCThời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Câu I. (2,5 điểm)1) Giải hệ phươ

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc9/mot-so-de-thi-vao-lop-10-chuyen.v2qz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác