Đề thi vao 10 chuyên Toán (Thái Bình) năm học 2018-2019 và một số đề khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH


Đề thi gồm 01 trang
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI : TOÁN
(Dành cho tất cả các thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức :
(với )
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tìm  sao cho .
c) Với , tìm giá trị nhỏ nhất của .
Câu 2: (0,75 điểm)
Cho hai đường thẳng  và  (với là tham số,). Gọi là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng () với (). Tính .
Câu 3: (1,25 điểm)
Gọi là hai nghiệm của phương trình: (là tham số).
a)Tìm  để .
b)Tìm  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 4:(1,5 điểm)
a) Giải phương trình: .
b) Giải hệ phương trình :
Câu 5: (3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm bán kính  và điểm có .Các đường thẳng theo thứ tự là các tiếp tuyến tạitạicủa đường tròn (). Gọi là trực tâm của tam giác ,là giao điểm của với .
a) Chứng minh rằng :là trung điểm của .
b) Chứng minh rằng :thuộc đường tròn tâm bán kính .
c)là tiếp tuyến của đường tròn tâm bán kính . Tính .
d) Tìm tập hợp điểm  sao cho từ điểm  kẻ được hai tiếp tuyến với đường tròn
() và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.
Câu 6: (0,5 điểm)
Cho  là ba số thực không âm thỏa mãn :. Tìm giá trị lớn nhất của .

-------------HẾT-------------
Họ và tên thí sinh ……………………………………Số báo danh ..….………

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 16:44:05 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.87 M | File type: doc
lần xem

giáo án Đề thi vao 10 chuyên Toán (Thái Bình) năm học 2018-2019 và một số đề khác, Toán học 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNHĐề thi gồm 01 trangĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNHNĂM HỌC 2018 - 2019MÔN THI : TOÁN(Dành cho tất cả các thí sinh)Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể t

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc9/de-thi-vao-10-chuyen-toan-thai-binh-nam-hoc-2018-2019-va-mot-so-de-khac.21z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan