giao an hinh hoc ki 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Tên:……………………………………….. KIỂM TRA CHƯƠNG III
Lớp:……………….. MÔN: ĐẠI SỐ 8


ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN


BÀI 1: Giải các phương trình sau:
a/. 5(x + 2) = 2 + 3x (1,25 đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b/.  (1,75đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
c/.  (2,5đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

d/. x3 – 2x2 + x – 2 = 0 (1,5đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 2: (3 điểm) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 45 phút. Tìm quãng đường AB.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-04-27 19:23:54 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.76 M | File type: doc
lần xem

giáo án giao an hinh hoc ki 2, Toán học 8. Tên:……………………………………….. KIỂM TRA CHƯƠNG IIILớp:……………….. MÔN: ĐẠI SỐ 8ĐIỂMLỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊNBÀI 1: Giải các phương trình sau:a/. 5(x + 2) = 2 + 3x (1,25 đ)………………………………………………………………………………………………………………

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc8/giao-an-hinh-hoc-ki-2.du24yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác