BBTT CN ĐỀ NGHỊ TW HỘI CTĐ KHEN 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

  HỘI CTĐ HUYỆN TUYÊN HÓA              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                   Tuyên Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2018
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
 
 I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ và tên: Bùi Tiến Lực
- Sinh ngày:  20/12/1980                                      Giới tính: Nam
- Quê quán: Xã  Đức Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình
- Trú quán:  Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình
- Đơn vị công tác: Trường THCS Mai Hóa, Xã Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
- Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng chuyên môn, tổ: Toán - Lý - Tin- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư Phạm Toán – Lý
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
- Giảng dạy bộ môn: Vật lý khối 9 B,C, Toán 9A, Lý 8 A,B,C
- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật Lý 8
- Tổ trưởng tổ: Toán - Lý – Tin
- Phó chủ tịch công đoàn
- Chi hội trưởng chi hội CTĐ
2. Thành tích đạt được
2.1. Về tư tưởng chính trị:
       Tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật  nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng không ngần ngại trước mọi khó khăn thử thách và mọi tác động bên ngoài. Luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh. Gương mẫu trong thực hiện tư cách là người giáo viên trong thời đại mới, có phẩm chất đạo đức tác phong mẫu mực được học trò quý mến, bạn bè đồng nghiệp tôn trọng.Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành phát động. Tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường  lối  của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.
 


 

Tham gia nhiệt tình vào công tác xã hội nói chung và công tác chữ thập đỏ nói riêng.
2.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
      Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức. Luôn là “tấm gương sáng” cho học sinh noi theo, thực hiện lối sống gương mẫu, giản dị. Tôn trọng và biết lắng nghe ý kiến của mọi người, trung thực trong công việc, thực hiện nói đi đôi với làm. Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác. Nêu cao tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú
2.3. Về ý thức tổ chức kỷ luật
      Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật trong mọi công việc. Phục tùng sự phân công, điều động của ngành và nhà trường.Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, tổ chức đoàn thể. Đảm bảo ngày giờ công, ra vào lớp đúng giờ. Tham gia đầy đủ các hoạt động do ngành, nhà trường tổ chức
2.4. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
      Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động của ngành như: Cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung của Bộ giáo dục và đào tạo, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Bản thân luôn gương mẫu và chấp hành tốt quy chế chuyên môn của phòng cũng như của trường đề ra. Soạn giảng đúng lịch trình và chương trình quy định, có ý thức học hỏi bạn bè đồng nghiệp trong công tác giảng dạy. Trong những năm qua bản thân tôi luôn có ý thức  học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, luôn tìm tòi sáng tạo, sử dụng và khai thác có hiệu quả các thiết bị dạy học. Chính vì thế chất lượng bộ môn ngày càng được nâng cao và luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao.
       Chỉ đạo nghiêm túc và có hiệu quả các hoạt động của tổ. Giáo viên và  học sinh tham gia  tích cực và có hiệu quả các cuộc thi do ngành tổ chức, chất lượng môn môn ngay càng tăng, học sinh yếu giảm, các thành viên trong tổ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đăng ký đầu năm cụ thể: 
     - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp: 02 lần đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 01 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.
     - Bồi dưỡng học sinh giỏi tích cực và có hiệu quả, từ năm học: 2014-2015 đến năm 2017-2018 đạt 05 giải học sinh giỏi môn Vật Lý cấp huyện, tỉnh, đặc biệt năm học 2016-2017 đạt 01 Huy chương Bạc môn Vật Lý cấp Quốc Gia.
      - Danh hiệu thi đua các năm: 2012 – 2013 đạt CSTĐCS, các năm còn lại đều đạt LĐTT.
2.5. Chỉ đạo hoạt động Công Đoàn:
 


 

       Với chức vụ phó chủ tịch Công đoàn. Tôi luôn tham mưu tích cực với BCH Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của công đoàn, đảm bảo về chế độ, các quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Phối hợp với BCH công đoàn động viên thăm hỏi các đồng chí đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hoặc gặp hoạn nạn một cách kịp thời.
       Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên CB, GV, NV trong đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn trong đơn vị, cũng như trong cuộc sống, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ đơn vị.
        Chỉ đạo CB, GV, NV tham gia đầy đủ các hoạt vui chơi, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhân kỉ niệm các ngày Lễ lớn như 20/10; 20/11; 22/12; 08/3, 26/3.., và dịp tết Nguyên đán.
        Tham mưu với BGH nhà trường  trong việc tuyên truyền, vận động CB, GV, NV trong đơn vị tham gia tích cực trong lao động khắc phục hậu quả  lũ lụt, làm đẹp khuôn viên xanh, sạch, đẹp nhằm duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia.
        Thường xuyên cập nhật, nắm bắt  kịp thới các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên và  tổ chức triển khai có hiệu quả tại đơn vị, đảm bảo thông tin hai chiều.
       Hàng năm Công đoàn luôn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được công Đoàn cấp trên khen thưởng.
3. Hoạt động Hội chữ thập đỏ
  3.1. Xây dựng tổ chức Hội và tuyên truyền huấn luyện :
         - BCH chi Hội có 03 người (01 chi hội trưởng, 01 chi hội phó và 01 ủy viên), tổng số cán bộ giáo viên hiện có 31; tổng số lớp 12, tổng số học sinh 413; tổng số Hội viên CTĐ là 31; tổng số Thanh, thiếu niên CTĐ là 413. Số Hội viên, TTN CTĐ so sánh với năm học trước (2016-2017) giảm: 02
         - Tổng số Đội Thiếu niên  CTĐ XK là : 03 đội; với 12 em tham gia ( các em là đối tượng học sinh lớp 8, 9), mỗi lớp cử 02 học sinh tham gia Đội thiếu niên CTĐ xung kích của nhà trường; tổ chức tập huấn, trang bị một số vật dụng cần thiết để các em hoạt động.
         - Về tài liệu, sổ sách hoạt động: Chi hội có đủ bộ tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của hội. Hội sinh hoạt định kỳ 2 lần/1 năm. Hàng năm tổng kết, báo cáo theo công văn chỉ đạo.
       - Thường xuyên tham mưu với Hội cấp trên nhằm tổ chức tốt các đợt tập huấn kiến thức cho chi Hội viên và TTN CTĐ cụ thể: Tập huấn được 02 lớp với 30 lượt người tham gia: nội dung về kiến thức phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy.
       - Tổ chức tuyên truyền được 02 buổi/năm về kiến thức an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh cá nhân, hiến máu tình nguyện, phòng chống dịch bệnh với 890 lượt người tham gia.
 


 

        - Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội: thường xuyên bổ sung hội viên, đội viên CTĐ trong trường, bảo đảm lực lượng thực hiện các phong trào của Hội.
      - Thường xuyên cập nhật, nắm bắt  kịp thới các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên và tổ chức triển khai có hiệu quả tại đơn vị, đảm bảo thông tin hai chiều.
      - Vận động kinh phí từ các nguồn quỹ đống góp của hội viên, các buổi lao động công ích và các đơn vị, cá nhân, các mạnh thường quân.
        - Xây dựng kế hoạch thu, chi quỹ hội đúng quy chế và hướng dẫn của hội cấp trên, đảm bảo trung thực, hiệu quả, khách quan, minh bạch.
3.2. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu :
      - Tham mưu, phối hợp nhà trường, GVTPT Đội, Đoàn TNCS tuyên truyền đến từng giáo viên, HS về quyền lợi va trách nhiệm tham gia mua BHYT.
     - Hội viên, HS mua thẻ BHYT: 444/444 đạt 100%
    - Hàng năm lên kế hoạch phối hợp NV y tế học đường, trạm y tế xã để thăm khám sức khỏe cho học sinh, chi hội viên được: với 02 lần/ năm.
     - Tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế trường học xây dựng tủ thuốc và các trang thiết bị y tế cần thiết, tối thiểu của Chữ thập đỏ với đầy đủ bông, băng, dầu gió, máy đo huyết áp, máy đo thị lực.., các thiết bị để sơ cứu tại chổ cho các em học sinh. Đội thiều niên chữ thập đỏ luôn là lực lượng tiên phong dọn vệ sinh môi trường tạo khuôn viên trường học luôn xanh, sạch đẹp và an toàn.
     - Phân công các chi Hội viên, TTN CTĐ thường, xuyên chăm sóc tốt cho 01 vườn thuốc nam với nhiều loại cây thuốc nam có hiệu quả trong sơ cứu vết thương.
      - Tham gia và chỉ đạo Hội viên, TTN CTĐ vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả lụt, bão, vệ sinh môi trường với 10 ngày công. Trị giá thành tiền: 5.000.000đ.
     - Hàng năm BCH ch Hội phối hợp với đoàn TNCS, Đội TNTP tuyên truyên sâu rộng về kiến thức phòng chống đuối nước, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng, phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, phòng chống bệnh dịch theo mùa, hiến máu tình nguyện..., thông qua các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa, tích hợp qua kiến thức môn học.
3.3. Hoạt động xã hội, nhân đạo:
       - Tham gia và vận động CB,GV, NV, HS trong đơn vị tham gia đầy đủ các cuộc vận động đóng góp quỹ từ thiện, quỹ công ích xã hội do ngành và địa phương phát động.
      - Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể phân phối quà của các nhà hảo tâm cho học sinh trong các đợt thiên tai, bão lụt, đảm bảo công bằng, khách quan: Tổng số suất quà: ?    với số tiền: ?               hiện vật:
 


 

        - Chi hội tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các chi hội viên đau ốm, hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro và thăm hỏi lẫn nhau trong các ngày lễ, tết: Thực hiện 20 lượt thăm hỏi với số tiền: 2.000.000đ.
- Ủng hộ và vận động mỗi chi Hội viên ủng hộ 50.000đ để nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã; ủng hộ 100.000đ/ hội viên, để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với số tiên: 3.101.550đ
- Phối hợp, giới thiệu các chi Hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia tết sum vầy do công đoàn cấp trên tổ chức và trao tặng quà cho: 04 đối tượng với trị giá 600.000đ/ 02 hội viên
- Đầu mỗi năm học BCH chi hội phối hợp nhà trường, các tổ chức quyên góp ủng và tặng quà cho học sinh nghèo, bình quân mỗi năm ?   000.000đ/năm, giúp đỡ được  em.
- Tổ chức tuyên truyên, vận động chi hội viên tham gia hiến máu nhân đạo hàng năm, bình quân mỗi năm có 05 đồng chí được hiến máu, có những chi hội viên đã tình nguyện tham gia hiến máu đến 10 lần; chi hội trích quỹ hỗ trợ cho mỗi lân hiến máu nhân đạo: 200.000đ/hội viên.
- Huy động từ CBGVN, HS, đoàn thể, cá nhân đóng góp các quỹ từ thiện: bão lụt, miền núi, nạn nhân chất độc da cam, quỹ Bảo trợ trẻ em, ngươi tàn tật và trẻ em mồ côi, nhân đạo, ngày vì người nghèo với tổng số tiền: 10.394.000 đ/năm
Tổng giá trị hoạt động trong 5 năm qua đạt:   a đ
4. Tham gia các hoạt động khác
       Tham mưu tích cực với ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể trong và ngoài trường để đưa các hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp và có hiệu quả nhằm mục đích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
       Luôn đoàn kết với đồng nghiệp tạo nên một sức mạnh tập thể cùng xây dựng nhà trường tiến bộ. Bản thân luôn giúp đỡ đồng nghiệp trong các công tác, đặc biệt là công tác chuyên môn bản thân nhiệt tình đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp để đồng nghiệp xây dựng được tiết dạy tốt, đạt hiệu quả. Trong công việc làm hồ sơ sổ sách cũng góp ý cho đồng nghiệp nhằm đảm bào tính chính xác cao, luôn cùng đồng nghiệp tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2012 - 2013
CSTĐCS
QĐ số: 1801/QĐ-CT ngày 14/08/2013 của Chủ Tịch UBND Huyện Tuyên Hóa.
2013-2014
LĐTT
QĐ số: 1959/QĐ-UBND ngày 08/08/2014 của Chủ Tịch UBND Huyện Tuyên Hóa.
 


 

2014-2015
LĐTT
QĐ số: 2272/QĐ-UBND ngày 11/08/2015 của Chủ Tịch UBND Huyện Tuyên Hóa.
2015-2016
LĐTT
QĐ số: 2117/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ Tịch UBND Huyện Tuyên Hóa.
2016-2017
LĐTT
QĐ số: 2086/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Chủ Tịch UBND Huyện Tuyên Hóa.
 
2. Hình thức khen thưởng:
2014-2015
Giấy Khen.
QĐ số: 2271/QĐ-UBND ngày 11/08/2015 của Chủ Tịch UBND Huyện Tuyên Hóa.
2016-2017
Giấy Khen
QĐ số: 934/QĐ-CĐGD ngày 17/7/2017 của BCHCĐ ngành Giáo Dục Quảng Bình.
2016-2017
Giấy Khen
QĐ số: 2050/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ Tịch UBND Huyện Tuyên Hóa.
2016-2017
Giấy Khen
QĐ số: 568/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ Tịch UBND Xã Mai Hóa.
2016-2017
Giấy Khen
QĐ số 88 QĐ/ĐU ngày 22/12/2017 của BCH Đảng Bộ Xã Mai Hóa.
 
       Với những thành tích đã đạt được kính đề nghị Hội CTĐ cấp trên xem xét đề nghị Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!                         
   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                  NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH   XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                            
 
 
                                                                                  Bùi Tiến Lực
 
  
  XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-06-12 20:09:38 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

giáo án BBTT CN ĐỀ NGHỊ TW HỘI CTĐ KHEN 2017-2018, Toán học 6. HỘI CTĐ HUYỆN TUYÊN HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CH

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc6/bbtt-cn-de-nghi-tw-hoi-ctd-khen-2017-2018.xh400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan