TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptGiáo án điện tửToán lớp 3
Tu?n 3 - Ti?t 11
Giáo viên: Ng. Th? Thanh
Đã khoanh vào 1 số con vịt trong hình nào ?
3
Kiểm tra bài cũ:
Đúng rồi!
Bài 1 a). Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD:
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài giải:
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số: 86 cm
Bài 1b). Tính chu vi hình tam giaùc MNP:
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài giải:
Chu vi hình tam giác MNP là:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số: 86 cm
3cm
2cm
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài 2: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
Bài giải:
Chu vi hình ch? nh?t ABCD l�:
3+ 2 +3 + 2 = 10 (cm)
D�p s?: 10 cm.
Bài 3
Trong hình bên :
?
5
?
6
Có bao nhiêu hình vuông ?
Có bao nhiêu hình tam giác ?
Bài 4: Keû theâm moät ñoaïn thaúng vaøo moãi hình sau ñeå ñöôïc :
a). Ba hình tam giác
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài 4: Keû theâm moät ñoaïn thaúng
vaøo moãi hình sau ñeå ñöôïc :
b). Ba hình tứ giác
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Xin chÂN thành cảm ơn
chào Tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-08-03 15:55:18 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.31 M | File type: ppt
lần xem

giáo án TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC, Toán học. Giáo án điện tửToán lớp 3Tu?n 3 - Ti?t 11Giáo viên: Ng. Th? ThanhĐã khoanh vào 1 số con vịt trong hình nào ?3Kiểm tra bài cũ:Đúng rồi!Bài 1 a). Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD:Thứ hai ngày 13 thá

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/tiet-11-on-tap-ve-hinh-hoc.tw38wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan