Tuần 11
Chủ đề 1
Kĩ năng giao tiếp ở nơi công cộng (Tiết 1)
I.Mục tiêu
-Làm và hiểu được nội dung bài tập 1,2 và ghi nhớ.
-Rèn cho học sinh có kĩ năng giao tiếp nơi công cộng.
-Giáo dục cho học sinh có ý thức giữ trật tự nơi công cộng và biết nhường đường, nhường chỗ cho người già và trẻ em.
II.Đồ dùng
Vở bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 5.
III.Các hoạt động
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới
2.1 Hoạt động 1:Xử lí tình huống
Bài tập 1:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập .
-Học sinh thảo luận theo nhóm.
-Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
-Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
*Giáo viên chốt kiến thức:ở nơi công cộng chúng ta không được nói cười to, gây ồn ào, không chen lấn, xô đẩy nhau.
2.2 Hoạt động 2:ứng xử văn minh
Bài tập 2:
- Gọi một học sinh đọc yêu cầu của bài tập .
-Học sinh thảo luận theo nhóm.
-Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
-Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
+Tranh 1: Đ
+Tranh 2: S
+Tranh 3: Đ
+Tranh 4: Đ
*Giáo viên chốt kiến thức:ở nơi công cộng phải biết nhường đường, nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.
? Vậy ở nơi công cộng chúng ta cần có hành vi ứng xử thế nào cho lịch sự?
-2 HS trả lời.
*Ghi nhớ:ở nơi công cộng chúng ta cần giữ trật tự, không cười nói ồn ào, đi lại nhẹ nhàng, không chên lấn, xô đẩy, nhường đường, nhường chỗ cho người già, em nhỏ và phụ nữ có thai.
IV.Củng cố- dặn dò
? Chúng ta vừa học kĩ năng gì ?
-Về chuẩn bị bài tập còn lại.
((((((((((
Tuần 12
Chủ đề 1
Kĩ năng giao tiếp ở nơi công cộng(Tiết 2)
I.Mục tiêu
-Làm và hiểu được nội dung bài tập 3
-Rèn cho học sinh có kĩ năng giao tiếp nơi công cộng và ứng xử văn minh.
-Giáo dục cho học sinh có ý thức tôn trọng người già và lịch sự nơi công cộng.
II.Đồ dùng
Vở bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 5.
III.Các hoạt động
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới
2.1 Hoạt động 1: Xử lí tình huống
Bài tập 3:
- Gọi một học sinh đọc tình huống của bài tập và các phương án lựa chọn để trả lời.
-Học sinh thảo luận theo nhóm.
-Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
-Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
*Giáo viên chốt kiến thức:Khi đi trên xe buýt phải biết nhường chỗ ngồi cho cụ già, em bé và phụ nữ có thai.Phải có thái độ, lời nói lịch sự khi làm phiền người khác.
2.2 Hoạt động 2: Đóng vai
*Tình huống 1:
-Số người: Các thành viên trong tổ.
-Vai: cụ già, em bé và các người ngồi trên xe.
*Tình huống 2:
-