Giáo án hoạt động NGLL 10-11 cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Chủ đề hoạt động tháng 9:
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC .
Hoạt động 2:  DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
I. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Thấy được vai trò quan trọng của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thấy được trách nhiệm của thanh niên, học sinh  là phải tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện  để có những tri thức  đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới.
II. Nội dung hoạt động:
- Thanh niên là động lực  nòng cốt , đóng vai trò tiên phong  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Quyền lợi của thanh niên khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Trách nhiệm của thanh niên học sinh khi tham gia  vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Nêu ví dụ chứng minh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
III. Công tác chuẩn bị:
1/Giáo viên:- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động để cung cấp thông tin cho HS. Cụ thể là:
+  Định hướng chủ đề và gợi ý cho học sinh những vấn đề có lien quan đến hoạt động.
   +  Hướng dẫn Ban cán sự, BCH chi đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn HS khai thác các thông tin có liên quan đến nội dung hoạt động.
2/Học sinh:
- Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ GVCN.
- Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận.
- Trang trí lớp, chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ có lien quan đến chủ đề hoạt động.
- Chuẩn bị ý kiến để tham gia diễn đàn.
IV. Tổ chức hoạt động.
*Dự kiến(5 phút): MC
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thư kí.
- Phân công và bố trí các nhóm để tham dự diễn đàn
- Nêu lời dẫn về “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Các nhóm tham gia trình bày các vấn đề mình hiểu về chủ đề hoạt động.
1/Hoạt động 1 (10 phút):
            - MC khởi động bằng trò chơi ngắn.
   - Bắt nhịp hát bài hát có nội dung nói về vai trò của thanh niên trong xã hội (Lớp đã tập trước)
2/ Hoạt động 2: Thảo luận ( 20phút)
* MC nêu lời dẫn và tổ chức cho các nhóm thảo luận:
- Có người cho rằng: “Mặc dù học sinh phổ thông thuộc lứa tuổi thanh niên nhưng họ không có vai trò gì trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, vì họ chưa có đóng góp gì cho xã hội”, bạn có suy nghĩ gì về ý kiến trên?
    * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến.
* MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận theo hướng bác bỏ ý kiến trên.
( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá).
* MC: Như vậy, dù là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng ta vẫn thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của họ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo bạn, đó là vai trò và trách nhiệm gì của học sinh? 
    * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến.
* MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận.
( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá).
1

 


* MC: Từ những vấn đề thảo luận trên, bạn nghĩ gì về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay?
    * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến.
* MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận.
( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá).
 
*MC: Nêu nhận định chung về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và tuyên bố kết thúc hoạt động 2, chuyển sanh hoạt động 3.
- Xen giữa hai hoạt động là tiết mục văn nghệ (5 phút).
Hoạt động 3: Thi hùng biện ( 30 phút)
*MC nêu nội dung hung biện:
Câu 1: Thanh niên học sinh phải có hoài bão lớn.
Câu 2: Thanh niên học sinh phải có sức khỏe.
Câu 3: Thanh niên học sinh phải xây dựng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thần cách mạng.
Câu 4: Thanh niên học sinh phải  luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ chứ không phải ai khác là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
* MC nêu thể lệ cuộc thi
- Mỗi đội cử đại diện bốc thăm một câu hỏi, suy nghĩ và trả lời trong vòng 5 phút. Ngoài ra còn phải trả lời thêm một câu hỏi do các nhóm đặt ra.
- Nếu vượt quá thời gian qui định thì sẽ bị trừ điểm ( mỗi phút trừ 1 điểm). Điểm tối đa cho phần này là 10 điểm)
- Sau khi các đội trả lời xong, ban giám khảo chấm điểm và chọn ra một đội có số điểm cao nhất để phát thưởng.
* MC Mời ban giám khảo nhận xét. Sau đó phát thưởng cho đội đạt điểm cao.
Hoạt động 4: Giải đáp ô chữ (15phút)
*MC: Khi nói về vai trò của thanh niên trong xã hội, chúng ta đã nghe rất nhiều những câu nói, sau đây là một câu nói tiêu biểu:  “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
Bạn hãy cho biết: Câu nói trên của ai?
   Ô chữ về nhân vật này gồm 9 chữ cái:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MC: Thời gian để đoán ô chữ là 1 phút,  bạn nào đưa tay trước sẽ được ưu tiên giải đáp. Mỗi người chỉ trả lời duy nhất một lần.Nếu trả lời đúng sẽ được một phần quà của ban tổ chức.
- Hết thời gian trả lời, nếu như không ai giải đáp được thì MC nêu gợi ý (Mỗi gợi ý cách nhau 30 giây).
- Gợi ý 1: Ông vừa là nhà hoạt động cách mạng vừa là nhà thơ lớn của dân tộc
- Gợi ý 2: Tên ông được đặt cho một thành phố lớn ở nước ta.
- Gợi ý 3: Là tác giả của tập thơ “Nhật kí trong tù”
* MC khẳng định lại tác giả của câu nói trên của Hồ Chí Minh, sau đó tặng quà cho cá nhân giải đáp được ô chữ.
IV. Kết thúc hoạt động(5 phút): *MC: - Nhận xét kết quả hoạt động, nêu ưu- nhược điểm để rút kinh nghiệm.
  - Bắt nhịp cả lớp hát bài ca tập thể.
  - Giới thiệu chủ đề hoạt động kì sau.
 
 
 
 
 
 
 
1

 


CHỦ ĐỀ THÁNG 10
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
Hoạt động 1
TÌM HIỂU VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
 
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Hiểu được, biết được một số điều cơ bản của luật Hôn nhân và Gia đình.
- Biết vận dụng những hiểu biết VỀ LUẬT Hôn nhân và Gia đình trong cuộc sống, trong việc giải quyết bình đẳng giới.
- Tích cực chấp hành và có ý thức tuyên truyền vận động mọi người cùng thức hiện tốt luật Hôn nhân và Gia đình. Kiên quyết đấu tranh những hành vi vi phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Nội dung: Tìm hiểu luật Hôn Nhân Gia Đình (các điều có liên quan đến lứa tuổi học sinh)
2. Hình thức: Hái hoa dân chủ và Trò chơi ô chữ
 
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị tàiliệu để giúp học sinh tìm hiểu một số nội dung cơ bản của luật Hôn nhân và Gia đình.
- Hội ý với cán bộ lớp và BCH chi đòan để trao đổi và thống nhất với kế họach.
- Đưa ra những yêu cầu về nội dung họat động để các tổ chuẩn bị.
- Cùng cán bộ lớp, BCH chi đòan lựa chọn hình thức thi phù hợp.
- Gợi ý về cách tổ chức họat động cho BTC cuộc thi.
- Kiểm tra đôn đốc công việc của BTC.
2. Học sinh:
- Cán bộ lớp phổ biến nội dung cần chuẩn bị, kếhọach tổ chức.
- Xây dựng câu hỏi, gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo cho các bạn.
- Giao cho các tổ (4 tổ) chuẩn bị cho mời những HS thành viên.
- Chuẩn bị một số bài hát, bài thơ có nội dung liên quan đến Hôn nhân và Gia đình.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí lớp
- Chuẩn bị phần thưởng (nếu có).
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
HS hoàn toàn làm chủ bước này, các em hoàn toàn tự quản điều khiển tiết HĐ. GV là đại biểu, là cố vấn.
1. Hoạt động mở đầu (5 phút):
- Khởi động bằng một trò chơi hoặc hát một bài hát tập thể.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu, ban thư ký
- Giới thiệu thành phần Ban Giám Khảo (Ban Cố Vấn).
2. Hoạt động 1: Hái hoa dân chủ (20 phút).
* Thể lệ: - BTC sẽ đưa ra 8 câu hỏi giấu ngẫu nhiên trong các bông hoa.
- Mỗi tổ cử đại diện chọn ngẫu nhiên một bông hoa xem nội dung câu hỏi. Thời gian thảo luận là 1 phút.
- Trong khi các tổ thảo luận, MC quan sát, nhắc nhở các bạn tập trung, nhắc thời gian để các tổ chủ động hoàn thành đúng tiến độ.
- Các tổ cử đại diện trình bày ý kiến của tổ mình.
- Ban giám khảo nhận xét đánh giá và cho điểm.
* Nội dung câu hỏi:
Câu 1: Luật Hôn nhân và Gia đình do Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày, tháng, năm nào?
Trả lời: 29/12/1986 gồm 10 Chương 7 điều
1

 


Câu 2: Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 9 kỳ họp thứ VII thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình mới vào ngày tháng năm nào?
Trả lời: 09/06/2000
Câu 3: Hiện nay theo luật Hôn nhân và Gia đình qui định độ tuổi kết hôn đối với nam và nữ là bao nhiêu?
Trả lời: Nam 20 tuổi; Nữ 18 tuổi
Câu 4: Kết hôn là gì?
Trả lời: Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo qui định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn
Câu 5: Thế nào là bạo hành gia đình?
Trả lời: Là cách đối xử giữa các thành viên trong gia đình trái với đạo lý và qui định của Pháp Luật.
Câu 6: Con cái có nghĩa vụ và quyền gì trong gia đình?
Trả lời: Con cái có bổn phận yếu quí, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên đúng của cha mẹ, giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.
Câu 7: Thế nào là tình yêu chân chính?
Trả lời: Là tình cảm của hai người khác phái cảm thấy có nhu cầu gắn bó với nhau để sống tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình. Đó là tình cảm cao nhất trong quan hệ nam nữ.
Câu 8: Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình yêu đẹp?
Trả lời:
3. Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ (10 phút).
- MC triển khai trò chơi và các qui định.
- Điều khiển trò chơi đúng luật.
Haøng soá 1: Khi moät caëp vôï choàng soáng vôùi nhau caûm thaáy khoâng haïnh phuùc, khoâng phuø hôïp vôùi nhau nöõa, hoï thöôøng giaûi quyeát maâu thuaãn baèng caùch gì?
Haøng soá 2: Ñaây laø moät vaán ñeà noùng boûng ñang ñöôïc xaõ hoäi leân aùn hieän nay trong gia ñình.
Haøng soá 3: Ñaây laø hieän töôïng phoå bieán xaûy ra ôû caùc sinh vieân yeâu nhau tröôùc khi hoï quyeát ñònh tieán ñeán laäp gia ñình
Haøng soá 4: Ñaây laø con ñöôøng taát yeáu seõ tieán ñeán cuûa moät tình yeâu chaân chính
Haøng soá 5: Moät trong nhöõng vaán ñeà phoå bieán aûnh höôûng ñeán söùc khoûe sinh saûn
Haøng soá 6: “Boàng boàng coõng choàng ñi chôi                 Ñi ñeán choã loäi ñaùnh rôi maát choàng”Hai caâu thô treân noùi ñeán hieän töôïng gì trong xaõ hoäi?
Haøng soá 7: Moät trong nhöõng ñöùc tính caàn thieát ôû hai vôï choàng ñeå giöõ gìn cuoäc soáng gia ñình haïnh phuùc
Haøng soá 8: Caàu noái giöõa vôï choàng laø…..
1

 V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
Phần này cũng do HS hoàn toàn làm chủ.
- Thư ký tổng kết điểm của các tổ.
- HS tự nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm của lớp và rút ra kiến thức cơ bản của tiết học.
- GVCN chốt lại những điều cốt lõi của tiết học và dặn dò cho tiết sau.
 
 
 
Chủ đề tháng 11
Tên hoạt động: THI SÁNG TÁC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
(1 tiết)
I. Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động, HS cần:
- Hiểu được giá trị của truyền thống hiếu học.
- Khắc sâu tình cảm đối với thầy cô giáo.
- Có những hành động thể hiện lòng biết ơn của các em đối với thầy cô giáo.
- Có ý thức phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, quyết tâm nỗ lực trong học tập và rèn luyện, giành kết quả cao trong các kì thi THPT, CĐ&ĐH…để đền đáp công lao thầy, cô giáo
II. Nội dung hoạt động
1. Truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
- Dân tộc ta rất coi trọng việc học tập, bởi muốn làm bất cứ điều gì cũng cần phải học.
- Những người có học thức bao giờ cũng được xã hội quý trọng.
- Thế hệ đi trước phải luôn chăm lo giáo dục cho các thế hệ sau, luôn luôn động viên và tạo điều kiện cho con cháu học tập.
- Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân ta vẫn duy trì việc dạy – học và đời nào chúng ta cũng ccó những tấm gương sáng ngời về tinh thần vượt khó vươn lên để đạt kết quả ca trong học tập và rèn luyện.
- Trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca đúc kết nhiều kinh nghiệm về phương pháp dạy – học.
- Đảng và nhà nước coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.
2. Ca ngợi công lao của thầy cô giáo
- Truyền thụ tri thức, nâng cao vốn hiểu biết cho HS.
1

 


- Chăm lo giáo dục, đạo đức, lối sống, thể chất…để HS trở thành những người phát triển toàn diện, có ích cho gia đình, xã hội.
- Góp phần định hướng nghề nghiệp cho HS.
III. Công tác chuẩn bị
1. Giáo viên
- Định hướng nội dung kế hoạch hoạt động cho HS.
- Giao cho BCS, BCH chi đoàn triển khai hoạt động sáng tác về thầy cô giáo, truyền thống hiếu học của dân tộc.
- Hướng dẫn HS tìm tư liệu.
- Duyệt kế hoạch hoạt động của HS, kiểm tra, nhắc nhở.
2. Học sinh
- BCS, BCH chi đoàn thảo luận về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động, cách thực hiện hoạt động.- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi gồm: cán bộ lớp và BCH chi đoàn.
- BTC gợi ý nội dung chủ đề sáng tác…đề xuất các hình thức, thể loại sáng tác: thơ, tranh vẽ, các bài hát, điệu múa, hồi kí, phóng sự…
- BTC xây dựng thể lệ cuộc thi
- Thành lập các đội dựu thi, mỗi tổ thành một đội.
- Chuẩn bị hình thức trang trí lớp
- Mời giáo viên dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD…tham gia BGK cuộc thi.
- Cử người điều khiển
- Yêu cầu HS nộp bài cho tổ trưởng 3 ngày trứoc khi diễn ra cuộc thi. Tổ trưởng chọn 3 bài có chất lượng tốt nhất để trình bày.
IV. Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: ( 7 phút)
-          Khởi động: hát tập thể về thầy cô, mái trường
-          Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
-          Thông qua chương trình
-          BGK thông qua thể lệ cuộc thi
Hoạt động 2: (15 phút)
Phần thi về truyền thống hiếu học của dân tộc VN (trò chơi ô chữ)
LÊ NIN
VIỆT NAM
NGÔ QUYỀN
CHU VĂN AN
YÊU
TÔN ĐỨC THẮNG
BẾN NHÀ RỒNG
NGUYỄN TRUNG TRỤC
Từ hàng dọc: LÊ QUÝ ĐÔN
Câu hỏi gợi ý:
Tác giả câu nói “học, học nữ, học mãi”
Quốc gia có dân số đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á
Vị anh hùng lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
Người thầy giáo đầu tiên của Việt Nam
Hoàn thành câu ca dao sau: “Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải…lấy thầy”
Tên của một vị chủ tịch nước quê ở tỉnh An Giang
Đây là nơi năm 1911, Bác Hồ đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước
Câu nói: “Hỏa hồng nhật tảo quanh thiên địa
Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần”
1

 


 Nói về ai?
Hoạt động 3: (18 phút)
Phần thi ca ngợi công lao của thầy, cô giáo: mỗi tổ lên trình bày 3 tác phẩm dự thi của tổ mình…
BGK đánh giá tổng kết và phát trưởng
V. Kết thúc hoạt động (5 phút)
1. Nhận xét của HS
2. Nhận xét của GV (nhận xét, dặn dò)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề hoạt động tháng 12
THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
HOẠT ĐỘNG 1
THI HÙNG BIỆN: “THANH NIÊN VỚI ĐẤT NƯỚC ĐẦU THẾ KỈ XXI”
I-MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
 -Hiểu về tình hình thế giới trong thế kỉ XXI: những cơ hội, thách thức đối với dân tộc Việt Nam.
 - Có ý thức quan tâm đến vận mệnh của dân tộc và tương lai của đất nước; mong muốn có sự phát triển tiến bộ chung.
 - Biết xác định trách nhiệm của thanh niên- học sinh đối với Tổ quốc, từ đó tích cực học tập và rèn luyện về mọi mặt.
II-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 1/. Tình hình thế giới những năm đầu thế kỉ XXI.
-          Khoa học và công nghệ có bước tiến nhảy vọt. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
-          Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất.
-          Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia. Nếu Việt Nam không gia nhập vào nền kinh tế quốc tế thì nền kinh tế sẽ bị tụt hậu.
-          Các lực lượng phản động vẫn luôn tìm mọi cách để chống phá các lực lượng tiế bộ trên thế giới.
-          Thế giới đang đứng trước nhiều vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác với nhau: Như bảo vệ môi trường; hạn chế sự bùng nổ dân số; đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo; chống chiến tranh; chống tội phạm quốc tế,…
-          Chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế phát triển tất yếu của loài người.
2/. Cơ hội, thách thức, nguy cơ của Cách Mạng Việt Nam.
-          Những cơ hội lớn: Đại hội đại biểu lần thứ IX, X  của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ:
+ Những thắng lợi đã giành được từ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu to lớn và rất quan trọng của sự nghiệp đổi mới làm cho thế và lực của nước ta lớn mạnh hơn nhiều.
+ Đất nước ta còn nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên, lao động, đặc biệt với ý chí và trí tuệ con người Việt Nam nếu có giải pháp đúng đắn thì có khả năng tiếp cậnkinh tế tri thức thế giới để “đi tắt đón đầu”.
+ Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Tình hình chính trị ổn định.
+ Những xu thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực của Đất nước.
-          Những nguy cơ, thách thức:
1

 


+ Nguy cơ tụt hậu về xa hơn kinh tế so với các nước trên thế giới và trong khu vực.
+ Nguy cơ chệt hướng XHCN.
+ Nạn tham nhũng, quan liêu và các tệ nạn xã hội.
 3/. Trách nhiệm của thanh niên.
-          Phải học tập để trở thành người lao động giỏi, có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao; có khả năng tiếp thu và những ứng dụng có hiệu quả của những thành tựu khoa học – công nghệ; có khả năng sáng tạo, phát hiện cái mới, góp phần cải tạo xã hội, phát triển đất nước.
-          Thường xuyên trao dồi đạo đức, rèn luyện thể lực, sống có lý tưởng cao đẹp.
-          Dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, phòng, chống tệ nạn xã hội.
-          Tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động.
III- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1/. Giáo viên
-          Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh. Đưa ra các chủ đề để học sinh chuẩn bị.
+ Những biến đổi của tình hình thế giới trong thế kỉ XXI.
+ Những thời cơ, thách thức và nguy cơ của cách mạng việt Nam trong thế kỉ XXI.
+ Những nhiệm vụ lớn của nước ta trong hai thập kỉ đầu của thế kỉ XXI.
+ Những nhiệm vụ lớn của đất nước từ 2006- 2010 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra.
+ Trách nhiệm của thanh niên trước vận mệnh và sự phát triển của đất nước.
-          Cung cấp tài liệu liên quan đến các chủ đề cho học sinh tham khảo.
-          Tổ chức cho cán bộ lớp hội ý đề thống nhất nội dung và bàn cách thức triển khai hoạt động.
2. Học sinh:- Cán bộ lớp xây dựng kế hoạch hoạt động.
- Xây dựng thể lệ cuộc thi.
- Giao cho học sinh chuẩn bị bài thuyết trình.
- Xây dựng đáp án.
- Mỗi tổ tự thảo luận chọn bài thuyết trình hay nhất để thuyết trình.
- Trang trí lớp.
- Mời giáo viên chủ nhiệm, giáo viên lịch sử, giáo viên GDCD làm cố vấn.
- Cử Ban giám khảo.
- Cử người dẫn chương trình.
IV- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
 Hoạt động 1: Khởi  Động: Bằng bài hát tập thể.
  MC tuyên bô lý do, giới thiệu đại biểu, ban giám khảo, ban cố vấn, các đội chơi (3 đội). Thể lệ cuộc thi ( cả 3 đội cùng hùng biện về chủ đề: “THANH NIÊN VỚI ĐẤT NƯỚC ĐẦU THẾ KỈ XXI”. Thang điểm: nội dung đầy đủ yêu cầu như đáp án 70đ. Phong cách thể hiện 20đ. Hình ảnh minh họa 10đ). Giải thưởng : I, II, III tính theo trung bình cộng số điểm của ban giám khảo tính từ cao xuống thấp).
 Hoạt động 2: Tiến hành thi hùng biện:
  MC cho các đội bốc thăm thứ tự Hùng Biện.
  Đại diện các tổ Hùng Biện.
  Văn nghệ xen giữa mỗi phần thi.
 Hoạt động 3: Tổng kết.
MC mời BGK nhận xét và cho điểm.
  BGK nhận xét và cho điểm.
  MC tổng kết điểm và xếp hạng.
  Mời ban cố vấn ( nhật xét đánh giá, ưu, khuyết điểm).
  MC tổng kết hội thi, cảm ơn ban cố vấn, ban khán giả.
V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
 Giáo viên chủ nhiệm đánh giá nhận xét thái độ tham gia của các tổ.
 Dặn cả lớp về sưu tầm tài liệu (tranh, ảnh, bài hát, thơ,…) có liên quan đến anh bộ đội để chuẩn bị cho chủ đề sau.
1

 


 
HOAÏT ÑOÄNG 2:
THAÛO LUAÄN “NHIEÄM VUÏ BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC
VAØ HAØNH ÑOÄNG CUÛA THANH NIEÂN CHUÙNG TA”
(Thôøi löôïng: 45 phuùt)
 
I. MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG:
Sau khi hoaït ñoäng, hoïc sinh caàn:
- Hieåu roõ noäi dung, nhieäm vuï vaø taàm quan troïng cuûa söï nghieäp baûo veä Toå quoác;
- Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn caûnh giaùc choáng moïi aâm möu cuûa caùc theá löïc thuø ñòch laøm toån haïi ñeán neàn ñoäc laäp vaø söï nghieäp xaây döïng ñaát nöôùc;
- Tích cöïc reøn luyeän söùc khoeû; saün saøng nhaäp nguõ; tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa phong traøo thanh nieân do Ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn thöù IX phaùt ñoäng.
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1. Noäi dung hoaït ñoäng:
a. Noäi dung nhieäm vuï baûo veä Toå quoác:
- Baûo veä vöõng chaéc ñoäc laäp chuû quyeàn, thoáng nhaát, toaøn veïn laõnh thoå;
- Baûo veä an ninh quoác gia, traät töï an toaøn xaõ hoäi vaø neàn vaên hoaù;
- Baûo veä Ñaûng, Nhaø nöôùc, nhaân daân vaø cheá ñoä XHCN;
- Baûo veä söï nghieäp ñoåi môùi vaø lôïi ích quoác gia, daân toäc.
b. Haønh ñoäng cuûa thanh nieân:
- Tích cöïc hoïc taäp, tu döôõng toát ñeå tham gia coù hieäu quaû vaø söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác;
- Tìm hieåu Luaät Nghóa vuï quaân söï;
- Thöïc hieän khaùm tuyeån nghóa vuï quaân söï, saün saøng nhaäp nguõ;
- Coù tinh thaàn caûnh giaùc aùch maïng nhaèm ñaáu tranh choáng am7 möu dieãn bieán hoaø bình cuûa keû thuø. Tích cöïc choùng tham nhuõng, buoân laäu, caùc teä naïn xaõ hoäi, vaên hoaù phaåm ñoài truî, goùp phaàn baûo veä traät töï an toaøn xaõ hoäi vaø an ninh quoác gia;
- Tham gia caùc hoaït ñoäng thöïc hieän chính saùch haäu phöông quaân ñoäi, giuùp ñôõ nhöõng gia ñình thöông binh lieät só, ngöôøi coù coâng vôùi caùch maïng;
- Tích cöïc tham gia phong traøo “Khoeû ñeå laäp nghieäp, giöõ nöôùc”
- Tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng, phoøng, choáng HIV/AIDS, phoøng choáng caùc dòch beänh laây lan.
III. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ:
1. Giaùo vieân:
1

 


- Ñònh höôùng noäi dung hoaït ñoäng cho hoïc sinh:
+ Noäi dung nhöõng nhieäm vuï baûo veä Toå quoác hieän nay;
+ Taàm quan troïng cuûa nhieäm vuï baûo veä Toå quoác;
+ Aâm möu dieãn bieán hoaø bình cuûa theá löïc thuø ñòch;
- Traùch nhieäm cuûa thanh nieân tham gia baûo veä Toå quoác.
- Giôùi thieäu moät soá taøi lieäu cho hoïc sinh tham khaûo.
- Giao nhieäm vuï cho caùn boä lôùp vaø BCH Chi ñoaøn toå chöùc thöïc hieän.
2. Hoïc sinh:
- Caùn boä lôùp vaø BCH Chi ñoaøn xaây döïng keá hoaïch, chöông trình hoaït ñoäng trong 1 tieát.
- Giao cho caùc toå chuaån bò caùc noäi dung.
- Chuaån bò caùc caâu hoûi gôïi yù trong quaù trình thaûo luaän caùc noäi dung.
- Xaây duïng ñeà cöông cuûa caùc caâu hoûi thaûo luaän ñeå giuùp ngöôøi ñiaàu khieån höôùng caùc yù kieán taäp trung vaøo noäi dung chính.
- Chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä phuø hôïp vôùi chuû ñeà.
- Phaân coâng trang trí lôùp.
- Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån thaûo luaän.
IV. TIEÁN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG:
Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (2 phuùt)
+ Ngöôøi daãn chöông trình baét nhòp baøi haùt taäp theå: “Haùt maõi khuùc quaân haønh”
Hoaït ñoäng 2: Nghi thöùc (3 phuùt)
Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu, ban coá vaán, ban giaùm khaûo vaø caùc toå:
Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, maëc duø ñaát nöôùc ñaõ hoaøn toaøn ñoäc laäp, bình oån veà chính trò, an toaøn xaõ hoäi nhöng nhöõng theá löïc thuø ñòch vaãn luoân tìm caùch choáng phaù caùch maïng Vieät Nam, nhieäm vuï cuûa moãi chuùng ta laø phaûi kieân ñònh laäp tröôøng tö töôûng, baûo veä vöõng chaéc neàn ñoäc laäp Toå quoác vaø coù nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc ñoùng goùp söùc mình vaøo söï nghieäp chung cuûa daân toäc. Ñoù chính laø lyù do cuûa buoåi hoaït ñoäng hoâm nay.
Veà döï buoåi hoaït ñoäng hoâm nay, xin ñöôïc traân troïng giôùi thieäu:
- Thaày (coâ) ________________  Bí thö Ñoaøn tröôøng;
- Thaày (coâ) ________________ GVCN lôùp;
- Thaày (coâ) ________________ Giaùo vieân boä moân Lòch söû;
- Cuøng toaøn theå caùc baïn hoïc sinh lôùp 12A1.
Ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa BTC hoaït ñoäng, xin môøi:
- Môøi Baïn: ....................................................................
- Môøi Baïn: ....................................................................
1

 


- Môøi Baïn: ....................................................................
- Môøi Baïn: ....................................................................
Tham gia vaøo thaønh phaàn BGK
- Môøi Thaày (coâ) ________________  Bí thö Ñoaøn tröôøng;
- Môøi Thaày (coâ) ________________ GVCN lôùp;
- Môøi Thaày (coâ) ________________ Giaùo vieân boä moân Lòch söû;
Tham gia vaøo Ban coá vaán
+ Ngöôøi daãn chöông trình giôùi thieäu 4 toå tham gia thaûo luaän.
Ngöôøi daãn chöông trình nhöôøng choã laïi cho ngöôøi ñieàu khieån buoåi thaûo luaän
Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû thaûo luaän (19 phuùt)
Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình thaûo luaän thoâng qua hình thöùc thaûo luaän, thang ñieåm chuaån (100 ñieåm) vaø môøi ñaïi dieän caùc toå leân boác caâui hoûi:
Caâu 1. Taïi sao nhieäm vuï xaây döïng Toå quoác phaûi ñi ñoâi vôùi nhieäm vuï baûo veä Toå quoác?
Caâu 2. Taïi sao vieäc baûo veä neàn vaên hoaù cuõng laø moät noäi dung cuûa baûo veä Toå quoác?
Caâu 3. Phong traøo “Thanh nieân xung kích baûo veä Toå quoác, ñaáu tranh phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi” ñöôïc theå hieän ôû nhöõng hoaït ñoäng naøo? (Phaân tích cuï theå)
Caâu 4. Taïi sao choáng tham nhuõng, quan lieâu, choáng caùc teä naïn xaõ hoäi laø vieäc laøm quan troïng nhaèm baûo veä vöõng chaéc Toå quoác?
* Caùc toå tieán haønh thaûo luaän (7 phuùt)
* Trình baøy keát quaû thaûo luaän (3 phuùt/toå)
* Caùc tieát muïc vaên ngheä (4 toå ñaõ chuaån bò) (3 phuùt/toå)
Hoaït ñoäng 4: (4 phuùt)
- BGK nhaän xeùt, ñaùnh giaù caên cöù vaøo yeâu caàu veà noäi dung vaø cho ñieåm
V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: (5 phuùt)
- Môøi Ban coá vaán coù nhaän xeùt chung
- Toång keát phaùt thöôûng
- Phoûng vaán nhanh 4 hoïc sinh trong lôùp
 
Hoạt động 3
 
CHỦ ĐỀ THÁNG 12
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
VÀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22 - 12
(1 tiết)
 
 I. Mục tiêu hoạt động:
 - Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-07-09 09:27:02 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.47 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án hoạt động NGLL 10-11 cả năm, Toán học. Chủ đề hoạt động tháng 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC . Hoạt động 2: DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓ

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/giao-an-hoat-dong-ngll-10-11-ca-nam.oep6wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác