Giáo án buổi 2 lớp 5(cả năm)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Tuần 6 Thứ hai ngày12 tháng10 năm 2009
Luyện đọc
Sự sụp đổ của chế độ A-pác -thai .
I. Mục đích yêu cầu :
- HS đọc trôi chảy lưu loát bài : Sự sụp đổ của chế độ A-pác -thai .
- Hiểu nội dung chính của bài .
II. Các hoạt động:

A. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS lên bảng đọc bài Ê-mi -li con .
- Nêu nội dung bài .
- Nhận xét cho điểm .
B. Dạy bài mới :
1. Giới thiệu bài .
2. Ôn tập :
- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài .
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp .
- Đọc mẫu .
- Yêu cầu luyện đọc theo cặp .
- Gọi HS đọc nối tiếp và trả lời câu hỏi .
- Tổ chức thi đọc diễn cảm .
- Nhận xét cho điểm .
3. Củng cố dặn dò :
- Nêu nội dung của bài .
- Về học bài và chuẩn bị bài sau .

- 2 HS lên bảng đọc bài .
- 1 HS nêu nội dung bài .
- 1 HS khá đọc toàn bài ,lớp theo dõi .
- Đọc nối tiếp (2 lượt ).
- Theo dõi , tìm giọng đọc .
- Luyện đọc theo cặp .
- Đọc nối tiếp .
- 5 HS thi đọc diễn cảm .
- Nhận xét bình chọn .

 Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh
I. Mục đích yêu cầu :
- Từ kết quả quan sát cảnh trường học của mình. HS biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả cảnh ngôi trường .
- Biết chuyển 1 phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh .
II. Các hoạt động dạy học :

A. Kiểm tra bài cũ :
- Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh .
- Nhận xét cho điểm .
B. Ôn tập :
1. Giới thiệu bài .
2.Hướng dẫn luyện tập :
- Gọi HS lên bảng trình bày kết quả quan sát của mình .
- Yêu cầu HS lập dàn ý chi tiết .
- Bài văn tả cảnh gồm có mấy phần .
- Yêu cầu HS đọc dàn ý .
- Chuyển 1 phần trong dàn ý thành đoạn văn hoàn chỉnh .
3. Củng cố dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
- Về học bài và chuẩn bị bài sau .

- Nối tiếp nhau nêu .
- Nhận xét bổ sung .- 3 HS lên trình bày .

- Lập dàn ý chi tiết .
- Nối tiếp nhau nêu.
- 3 HS đọc dàn ý .
- Nhận xét bổ sung .
- HS làm bài .


Thứ tư ngày14 tháng10 năm2009
Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu :
Giúp HS củng cố về các đơn vị đo diện tích đã học .
- Giải các bài toán có liên quan đến diện diện tích .
II. Các hoạt động dạy học :

A.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS lên bảng chữa bài 3 , 4 .
- Nêu bảng đơn vị đo diện tích ?
- Nhận xét cho điểm .
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài .
2. Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1.
- Nêu yêu cầu bài tập .
- Hướng dẫn HS làm bài .
8 m2 26 dm2 2
7 m2 7 dm2 = m2
- Yêu cầu HS làm bài .
- Nhận xét cho điểm .
Bài 2.
- Bài tập yêu cầu gì ?
- Yêu cầu HS làm bài .
- Nhận xét cho điểm .
Bài 3 .
- Gọi HS đọc đề bài .
- Bài tập cho biết gì ?

- Bài hỏi gì ?

- Yêu cầu HS làm bài .
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-09-08 16:55:19 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 400 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.72 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án buổi 2 lớp 5(cả năm), Toán học. Tuần 6 Thứ hai ngày12 tháng10 năm 2009 Luyện đọc Sự sụp đổ của chế độ A-pác -thai .I. Mục đích yêu cầu : - HS đọc trôi chảy lưu loát bài : Sự sụp đổ của chế độ A-pác -thai . - Hiểu nội dung chính của

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/giao-an-buoi-2-lop-5-ca-nam.faxzvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác