CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI TẤT CẢ CÁC MÔN THCS VÀ THPT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN TIẾNG ANH, CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học
Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường.
Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh, các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên, học sinh dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.
2. Thời gian thực hiện
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. Nếu giáo viên và học sinh sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp.
3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung
Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:
Đối với các bài, các phần không dạy thì giáo viên dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho học sinh. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, giáo viên, học sinh vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.
Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.
Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả giáo viên bộ môn.
3.1. Lớp 6

TT
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện

1
Unit 7
79
Phần 2
Không dạy

2
Unit 8
90
4 câu đầu của phần 3
Không dạy

3
Unit 16
168
Phần 4, 5
Không dạy172
Phần 6
Không dạy


3.2. Lớp 7

TT
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện

1
Unit 3
31
Phần 3
Không dạy

2
Unit 11
111
Phần 3
Không dạy

3
Unit 12
116, 117
Phần 3b
Không dạy


3.3. Lớp 8

TT
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện

1
Unit 2
24
Phần 3
Không dạy

2
Unit 5
49
Phần Read
Tăng thời lượng cho phần Read thành 2 tiết

3

52
Phần 2
Không dạy, dành thời gian cho luyện tập phần 3, 4

4
Unit 6
57
Phần Read
Sửa “from 15 to 30” thành “from 16 to 30”

5
Unit 6
57
Bài tập 2
Sửa “ansers” thành “answers”

6
Unit 6
57
Câu g
Không dạy

7
Unit 15
141
Phần Listen bài 15
Thay phần Listen bài 15 bằng phần listen bài 16

8
Unit 15
145
Dòng 6↑
Thay từ “To” thành From145
Dòng 1↑
Thay Delhi thành New Delhi. Thủ đô của Ấn Độ

9
Unit 16

Cả bài
Không dạy trừ phần Listen chuyển sang Unit 15


3.4. Lớp 9

TT
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện

1
Unit 9
81, 82
Bài tập 2, 3, 4
Không dạy

2
Unit 10
85
Bài tập c)
Không dạy

3

87
Bài tập a)
Không dạy


-------------------------------------
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-09-17 07:21:55 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.10 M | File type: doc
lần xem

giáo án CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI TẤT CẢ CÁC MÔN THCS VÀ THPT, Toán học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN TIẾNG ANH, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/chuong-trinh-giam-tai-tat-ca-cac-mon-thcs-va-thpt.x0ldxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan