Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Kiểm tra bài cũ
HS1 :Cho ΔABCBài 10 SGK/111 Tìm trong hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng, cạnh tương ứng, góc tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-10-24 21:42:10 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.62 M | File type: doc
lần xem

giáo án Bài 2. Hai tam giác bằng nhau, Toán học. Kiểm tra bài cũHS1 :Cho ΔABC Bài 10 SGK/111 Tìm trong hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng, cạnh t

https://tailieuhoctap.com/giao-an/bai-2-hai-tam-giac-bang-nhau.an00zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác