KHDH Tin học 9. TUAN 22, 23

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 

PHẦN 3
PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU VÀ KĨ NĂNG TRÌNH BÀY
Tuần 22, 23
Tiết 42, 43, 44
Ngày chuẩn bị: 17/1/2019
 
Bài 11. LÀM VIỆC NHÓM VỚI BÀI TRÌNH CHIẾU
(03 tiết)
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1)    Kiến thức: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 73.
2)    Kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 73.
3)    Thái độ, phẩm chất:
-         Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập …..
-         Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
4)    Năng lực cần hình thành:
-         NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): Năng lực sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; …
II/ CHUẨN BỊ:
1)    Giáo viên:
-         Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính hoạt động tốt và máy chiếu …
2)    Học sinh:
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ THỰC HIỆN TIẾT DẠY:
Tiết
Dự kiến các mục nội dung dạy trong SHDH
Lớp - Ngày dạy
9C
9D

 
 
42
Từ phần A B.2.a)
 
 
 
 
 
43
Từ phần B.2.b B.3)
 
 
 
 
 
44
Các nội dung còn lại
 
 
 
 
 
 
IV/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
HĐ của HS
HĐ của GV
Nội dung cần đạt
TIẾT THỨ NHẤT
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 ph)
*PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề.
*KTDH: Giao nhiệm vụ, động não
*Định hướng phát triển năng lực: Tự học, hợp tác, giao tiếp, thẩm mỹ, giải quyết vấn đề và sáng tạo; ...
 
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 


+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở mục A  trong SHD và trao đổi với các bạn trong nhóm.
+ Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
 
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục A trong SHD
-Trả lời các câu hỏi trong bài.
-Trao đổi với bạn trong nhóm về bài làm.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
 
KQ:
(HS tự trả lời)
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (35 ph)
*PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ, hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập.
*KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não, hợp tác.
*Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; ...
 
1) Nội dung bài trình chiếu nên được cấu trúc như thế nào?

+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở mục 1 trong SHD và trả lời câu hỏi của GV.
+ Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
*Gv giao nhiệm vụ cho HS:
-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 1 trong SHD để biết cấu trúc của một bài trình chiếu.
-Trả lời các câu hỏi sau:
(?) Nội dung bài trình chiếu được thiết kế thành mấy phần? Nêu nội dung cụ thể của từng phần?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
(HS tự làm)
KQ: Cấu trúc nội dung bài trình chiếu gồm ba phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.
-Phần mở đầu: thường có hai trang chiếu, cụ thể:
.Trang đầu tiên, gọi là trang tiêu đề, giới thiệu tên bài trình chiếu và tên người trình bày. Sau tên người trình bày có thể có các thông tin liên quan như địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ nơi người đó học tập hoặc làm việc.
.Trang thứ hai, gọi là trang giới thiệu khái quát nội dung, liệt kê dưới dạng đề mục các nội dung chính sẽ được trình bày
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 

trong bài trình chiếu.
-Phần nội dung bắt đầu từ trang chiếu thứ ba trở đi, lần lượt trình bày chi tiết, nhưng cô đọng, súc tích về từng ý như đã nêu ở trang giới thiệu khát quát nội dung.
-Phần kết luận gồm một vài trang chiếu nêu tóm tắt nội dung bài trình chiếu, cuối cùng là trang chiếu ghi lời cảm ơn khán giải đã tham gia.
 
*BT 1: Bài trình chiếu được nêu trong VD trên có sử dụng thêm tư liệu bên ngoài tệp trình chiếu ở trang 3: Mở liên kết đến: Danh sách tham gia cụ thể
*BT 2: (HS tự trả lời theo ý kiến cá nhân).
 
2) Bài trình chiếu nên được thiết kế và thuyết trình như thế nào?
a) Thiết kế bài trình chiếu

+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở mục 2.a trong SHD và làm vào vở.
+ Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
*Gv giao nhiệm vụ cho HS:
-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 2.a trong SHD để nắm được nguyên tắc thiết kế bài trình chiếu.
- Làm BT 3, 4.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
 
KQ:
(HS tự làm)
KQ:
*Nguyên tắc thiết kế bài trình chiếu:
- Không viết vào trang tất cả những gì sẽ nói lúc thuyết trình, mà chỉ viết dưới dạng dàn ý bằng cách liệt kê các đề mục.
- Nội dung trong các đề mục phải được viết rõ ràng nhưng cô đọng, súc tích và thường liệt kê một số từ chọn lọc (gọi là từ khóa), phản ánh những điểm trọng tâm của đề mục đó.
- Trong cùng một trang chiếu, không nên có quá 6 đề mục cùng cấp, mỗi đề mục không nên có quá 2 dòng nội dung.
*BT 3: (HS tự trả lời theo ý kiến cá nhân)
*BT 4: H3.40 là VD về hai trang chiếu có nội dung được thiết kế không đạt y/c vì: vi phạm nguyên tắc thiết kế thứ nhất và thứ hai.
 
*HD VỀ NHÀ:
-Xem lại các nội dung đã học.
-Đọc trước các mục còn lại phần B.
 
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 

TIẾT THỨ HAI
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 ph)
*PPDH: Vấn đáp.
*KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não
*Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, NL giao tiếp.

+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs trả lời câu hỏi.
+ Một vài hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
* Gv giao nhiệm vụ cho HS thực hiện trả lời các câu hỏi sau:
(?1) Nội dung bài trình chiếu được thiết kế thành mấy phần? Nêu nội dung cụ thể của từng phần?
(?2) Nêu nguyên tắc thiết kế nội dung bài trình chiếu?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng.
 
 
KQ:
1) Cấu trúc nội dung bài trình chiếu gồm ba phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.
-Phần mở đầu: thường có hai trang chiếu, cụ thể:
.Trang đầu tiên, gọi là trang tiêu đề, giới thiệu tên bài trình chiếu và tên người trình bày. Sau tên người trình bày có thể có các thông tin liên quan như địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ nơi người đó học tập hoặc làm việc.
.Trang thứ hai, gọi là trang giới thiệu khái quát nội dung, liệt kê dưới dạng đề mục các nội dung chính sẽ được trình bày trong bài trình chiếu.
-Phần nội dung bắt đầu từ trang chiếu thứ ba trở đi, lần lượt trình bày chi tiết, nhưng cô đọng, súc tích về từng ý như đã nêu ở trang giới thiệu khát quát nội dung.
-Phần kết luận gồm một vài trang chiếu nêu tóm tắt nội dung bài trình chiếu, cuối cùng là trang chiếu ghi lời cảm ơn khán giải đã tham gia.
2) Nguyên tắc thiết kế bài trình chiếu:
- Không viết vào trang tất cả những gì sẽ nói lúc thuyết trình, mà chỉ viết dưới dạng dàn ý bằng cách liệt kê các đề mục.
- Nội dung trong các đề mục phải được viết rõ ràng nhưng cô đọng, súc tích và thường liệt kê một số từ chọn lọc (gọi là từ khóa), phản ánh những điểm trọng tâm của đề mục đó.
- Trong cùng một trang chiếu, không nên có quá 6 đề mục cùng cấp, mỗi đề mục không nên có quá 2 dòng nội dung.
 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (35 ph)
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 

*PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành
*KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não, hợp tác.
*Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ...
 
2) Bài trình chiếu nên được thiết kế và thuyết trình như thế nào?
b) Thiết kế bài thuyết trình

+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở mục 2.b trong SHD và làm vào vở.
+ Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
*Gv giao nhiệm vụ cho HS:
-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 2.b trong SHD để biết cách thiết kế bài thuyết trình.
-Làm BT 5, 6.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
(HS tự làm)
KQ:
*Khi thiết kế bài thuyết trình cần chú ý những điểm sau:
-Phần mở đầu: Thu hút sự chú ý của khán giả và tóm lược được các nội dung sẽ trình bày.
-Phần nội dung: Trình bày và dẫn dắt để khán giả hiểu được từng nội dung đã nêu trong phần mở đầu.
-Phần kết luận: Tóm tắt các nội dung đã được trình bày và làm cho khán giả cảm thấy hài lòng sau buổi thuyết trình.
 
*BT 5, 6: (HS tự trả lời theo ý kiến cá nhân).
3) Làm việc nhóm như thế nào để xây dựng bài trình chiếu và thuyết trình?

+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở mục 3 trong SHD và làm vào vở.
+ Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
*Gv giao nhiệm vụ cho HS:
-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 3 trong SHD để biết cách tạo ra được sản phẩm nhóm về xây dựng bài trình chiếu và thuyết trình có chất lượng.
-Làm BT7, 8, 9 ở SHD.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
(HS tự làm)
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 

KQ:
*Cách tạo ra được sản phẩm nhóm về xây dựng bài trình chiếu và thuyết trình có chất lượng:
-B1: Xác định mục têu và phân công nhiệm vụ như:
. Chọn trưởng nhóm.
. Xác định rõ mục tiêu: SP nhóm cần đạt được là như thế nào?
. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hoặc nhóm con (nếu có).
. Thống nhất tiến độ công việc: Thời gian phải hoàn thành từng công việc là bao lâu.
-B2: Tạo SP nhóm. Các thành viên hoặc nhóm con (nếu có) thực hiện nhiệm vụ của mình dựa trên các nguyên tắc sau:
. Mỗi thành viên cố gắng đảm bảo đúng tiến độ công việc được phân công.
. Mỗi thành viên sẵn sàng chia sẻ và trợ giúp người khác trong nhóm.
. Trưởng nhóm là người điều phối hoạt động của nhóm để đảm bảo tiến độ thời gian và sau đó tập hợp để tạo SP của nhóm mình.
. Kịch bản bài thuyết trình do trưởng nhoma xây dựng và báo cáo dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên.
-B3: Báo cáo thử và chỉnh sửa SP nhóm. Việc báo cáo thử rất quan trọng vì nó giúp nhóm duyệt qua kịch bản thuyết trình. Khi duyệt kịch bản thuyết trình, mọi người trong nhóm có thể đóng góp ý kiến chỉnh sửa về nội dung, cách trình bày trên trang chiếu và cách thuyết trình của người đại diện nhóm.
-B4: Báo cáo và đánh giá SP nhóm.
 
*BT 7, 8, 9: (HS tự trả lời theo ý kiến cá nhân).
*HD VỀ NHÀ:
-Xem lại và thực hành trên máy tính.
-Đọc trước bài tập 3.
 
TIẾT THỨ BA
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (7 ph)
*PPDH: Vấn đáp.
*KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não
*Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp.
 

+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs trả lời câu hỏi.
+ Một vài hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
* Gv giao nhiệm vụ cho HS thực hiện trả lời các câu hỏi sau:
(?1) Khi thiết kế bài thuyết trình cần chú ý những điểm gì?
(2) Cách tạo ra được sản phẩm nhóm về xây dựng bài trình chiếu và thuyết trình có chất lượng?
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng.
 
KQ:
*Khi thiết kế bài thuyết trình cần chú ý những điểm sau:
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 

-Phần mở đầu: Thu hút sự chú ý của khán giả và tóm lược được các nội dung sẽ trình bày.
-Phần nội dung: Trình bày và dẫn dắt để khán giả hiểu được từng nội dung đã nêu trong phần mở đầu.
-Phần kết luận: Tóm tắt các nội dung đã được trình bày và làm cho khán giả cảm thấy hài lòng sau buổi thuyết trình.
KQ:
*Cách tạo ra được sản phẩm nhóm về xây dựng bài trình chiếu và thuyết trình có chất lượng:
-B1: Xác định mục têu và phân công nhiệm vụ như:
. Chọn trưởng nhóm.
. Xác định rõ mục tiêu: SP nhóm cần đạt được là như thế nào?
. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hoặc nhóm con (nếu có).
. Thống nhất tiến độ công việc: Thời gian phải hoàn thành từng công việc là bao lâu.
-B2: Tạo SP nhóm. Các thành viên hoặc nhóm con (nếu có) thực hiện nhiệm vụ của mình dựa trên các nguyên tắc sau:
. Mỗi thành viên cố gắng đảm bảo đúng tiến độ công việc được phân công.
. Mỗi thành viên sẵn sàng chia sẻ và trợ giúp người khác trong nhóm.
. Trưởng nhóm là người điều phối hoạt động của nhóm để đảm bảo tiến độ thời gian và sau đó tập hợp để tạo SP của nhóm mình.
. Kịch bản bài thuyết trình do trưởng nhoma xây dựng và báo cáo dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên.
-B3: Báo cáo thử và chỉnh sửa SP nhóm. Việc báo cáo thử rất quan trọng vì nó giúp nhóm duyệt qua kịch bản thuyết trình. Khi duyệt kịch bản thuyết trình, mọi người trong nhóm có thể đóng góp ý kiến chỉnh sửa về nội dung, cách trình bày trên trang chiếu và cách thuyết trình của người đại diện nhóm.
-B4: Báo cáo và đánh giá SP nhóm.
C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (35 ph)
*PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề, luyện tập-thực hành.
*KTDH: Giao nhiệm vụ, hợp tác, động não.
*Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng phần mềm trình chiếu, ...
1) Tập phác thảo cấu trúc nội dung cho bài trình chiếu

*Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
*Các hs tìm hiểu kĩ nội dung câu hỏi, thảo luận và trả lời câu hỏi.
*Cử đại diện nhóm phát biểu trước lớp.
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
-Lập các nhóm HS (từ 3 đến 5 bạn) gồm những bạn có cùng sở thích học một môn học nào đó.
-Tạo bài trình chiếu và trình bày về kinh nghiệm học tập môn học của nhóm mình theo mẫu phác thảo cấu trúc nội dung như ở SHD.
*Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
KQ:
+(HS tự trả lời)
.
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Trường THCS Lạc Đạo
Gv: Nguyễn Văn Dũng
 

 
*Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
*Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
 
2) Tập thuyết trình và thiết kế nội dung cho bài trình chiếu

*Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
*Các hs tìm hiểu kĩ nội dung câu hỏi, thảo luận và trả lời câu hỏi.
*Cử đại diện nhóm phát biểu trước lớp.
 
* Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm HS:
-Đọc kĩ nội dung trong SHD và phác thảo dàn ý ở cột bên cạnh và thuyết trình cho các trang chiếu đó theo mẫu.
*Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
*Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm).
*Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
+(HS tự trả lời)
.
D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3ph)
*PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Giải quyết vấn đề.
*KTDH: Giao nhiệm vụ, hợp tác.
*Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; ...

+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.
-Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở phần D  trong SHD và làm BT vào vở.
+ Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp.
* Gv giao nhiệm vụ cho HS:
-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở phần D trong SHD.
-Thảo luận và làm BT vảo vở.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
 
KQ:
(Hs tự làm)
*HD VỀ NHÀ:
-Xem lại bài.
-Đọc trước bài 12.
 

 
Lạc Đạo, ngày ….  tháng  …   năm 2019
 
 
1

KHDHCN - Tin học 9- HK2
Năm học 2018-2019

 


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 14:26:43 | Thể loại: Tin học 9 | Lần tải: 68 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: docx
lần xem

giáo án KHDH Tin học 9. TUAN 22, 23, Tin học 9. Trường THCS Lạc Đạo Gv: Nguyễn Văn Dũng PHẦN 3 PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU VÀ KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Tuần 22, 23 Tiết 42, 43, 44 Ngày chuẩn bị: 17/1/2019 Bài 11. LÀM VIỆC NHÓM VỚI BÀI TRÌNH CHIẾU (03 tiết) I/ MỤC

https://tailieuhoctap.com/giaoantinhoc9/khdh-tin-hoc-9-tuan-22-23.ym630q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác