Ngày soạn: 04/01/2019
CHỦ ĐỀ : KỈ NIỆM MÁI TRƯỜNG
( 3 TIẾT)
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
-HS biết nhạc sĩ Hoàng Lân là tác giả của bài Bóng dáng một ngôi trường. Biết nội dung bài hát nói về những kĩ niệm sâu sắc thời đi học.
-HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Bóng dáng một ngôi trường. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,…
-HS có khái niệm về quãng. Biết các loại quãng: trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm.
-HS biết cấu tạo của giọng Son trưởng
2.Kĩ năng:
-HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,…
-HS biết bài TĐN số 1 – Cây sáo là nhạc Ba Lan, được viết ở giọng Son trưởng. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
-HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
-HS biết đặc điểm của ca khúc thiếu nhi phổ thơ. Kể được tên một số bài hát thiếu nhi phổ thơ.
3.Thái độ:
HS có thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực trong giờ học.
4. Định hướng phát triển năng lực : - Giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội.
Phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Phương tiện:
-Giáo viên : Nhạc cụ, giáo án
-Học sinh : - SGK, vở ghi chép, thanh gõ phách.
2. Học liệu :
- Giáo viên : SGK, SGV
- Học sinh : Ôn tập bài cũ.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
Phương pháp dạy học:
Thảo luận nhóm, vấn đáp, thuyết trình…
Kĩ thuật: Chia nhóm, đặt câu hỏi…
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ngày dạy:11/1/2019
Tiết theo chủ đề: Tiết 1Bài 1- Học hát:Bài Bóng dáng một ngôi trường
A. Hoạt động trải nghiệm
1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số( 1 phút)
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Nội dung

GV giới thiệu vào bài.
Giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
Cho HS nghe một số tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Lân.
- Nghe và ghi nhớ

- Nghe và cảm thụ bài hát.

1. Giới thiệu tác giả - tác phẩm.
C. Hoạt động thực hành
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Nội dung

- GV hát lại bài hát cho HS nghe.
- GV hướng dẫn đọc cách luyến thanh và đọc lời ca.
- GV dạy hát cho HS từng câu một theo lối móc xích.
- GV yêu cầu HS hát lại toàn bài hát.
- GV theo dõi bổ xung, sửa sai.
- Tuyên dương những HS có khả năng ca hát.

- Nghe hát

- Tập thể đọc đồng thanh và đọc lời ca.
- Tập thể hát, tổ nhóm cá nhân.

- Tổ, nhóm, cá nhân hát
- Dưới theo dõi bổ xung.
2. Dạy hát
Bóng dáng một ngôi trường


D. Hoạt động ứng dụng bổ sung :
-Cho HS nghe lại bài hát.
-Cho HS thực hiện lại bài hát kết hợp vỗ tay theo phách (nhịp).
-Gọi 1-2 HS nêu nội dung bài hát.
*Hướng dẫn HS tự học ở nhà:
- Về nhà học thuộc giai điệu và lời ca bài hát.
V.Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngày dạy:18/1/2019
Tiết theo chủ đề: Tiết 2Bài 1 - Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng-TĐN số 1
A. Hoạt động trải nghiệm