Cách khai thác thông tin trên Internet

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET
VỚI FIREFOX
1. Tìm kiếm thông tin:
1.1. Các bước thực hiện:
- Khởi động FireFox
 
-         Nhập từ khóa – một hay nhiều từ làm căn cứ tìm kiếm.
Ví dụ:
 
 
-         Nhấn phím Enter để tiến hành tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trên cửa sổ Firefox.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nháy chuột vào một tiêu đề (liên kết) để mở trang Web tương ứng.
 *Lưu ý:
+ Tại trang kết quả tìm kiếm, có thể thay đổi  hướng tìm kiếm trang Web sang tìm kiếm về Hình ảnh hay Blog.
+ Nếu muốn một liên kết mở ra trên một khung Tab mới, cần nháy phải chuột tại liên kết chọn Open Link in New Tab.
+ Khi thực hiện những tìm kiếm tiếp theo, chỉ cần nhập từ khoá ngay trên ô tìm kiếm của Google. Để về trang chủ Google việt nam, chỉnh nội dung thanh địa chỉ của FireFox thành
1.2 Một số quy ước khi nhập từ khoá:
- Để tìm kiếm các thông tin có một cụm từ chính xác, ta đặt cụm từ đó trong dấu ngoặc kép (chọn bảng mã Unicode ở Vietkey hay Unikey nếu gõ tiếng Việt).
Ví dụ: cao đẳng “sư phạm quảng ninh”
- Chỉ ra các từ cần loại (không có trong kết quả tìm kiếm) bằng cách thêm dấu - ngay trước nó.
Ví dụ: khái niệm "công nghệ thông tin"  -"xem lại"
1

 


- Google thường bỏ qua một số từ thông dụng trong tiếng Anh như what, how, I… tránh điều đó khi tìm kiếm bằng cách thêm dấu + ngay trước các từ này.
Ví dụ: câu hỏi +What time
1.3 Tìm nội dung trong một trang
- Vào menu File\Find in This Page hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F để mở Thanh công cụ Tìm kiếm ở phía dưới của màn hình Firefox.

- Gõ từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm trong trang. Việc tìm kiếm sẽ được tự động bắt đầu ngay khi bạn gõ ký tự đầu tiên.
- Thanh công cụ Tìm kiếm cung cấp các lựa chọn sau:
+ Next: Tìm từ hoặc cụm từ mà nằm sau vị trí hiện thời của con trỏ.
+ Previous: Tìm từ hoặc cụm từ mà nằm trước vị trí hiện thời của con trỏ.
+ Highlight all: Tô sáng tất cả các từ hoặc cụm từ tìm thấy trong trang.
+   Match case: Chỉ tìm những từ hoặc cụm từ có cùng kiểu viết hoa so với chuỗi tìm kiếm của bạn.
- Để tìm lại từ hoặc cụm từ, vào menu Edit\Find Again hoặc nhấn phím F3.
2. Sao chép, lưu và in ấn các trang web
2.1 Sao chép một phần trang web
- Để sao chép nội dung từ trang web:
+ Chọn nội dung cần sao chép.
+ Vào menu Edit\Copy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C.
+ Bạn có thể dán nội dung đã sao chép này vào các chương trình khác như Word/ Writer, Powerpoint…
2.2 Lưu toàn bộ hoặc một phần trang web
2.2.1. Lưu toàn bộ một trang
Lưu một trang web về máy tính cá nhân cho phép bạn xem trang đó ngay cả khi bạn không kết nối với Internet.
1

 


Cách thực hiện như sau:
- Vào menu File\Save Page As hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+S, xuất hiện hộp hội thoại Save As.
 
 
 
 
 
  Hình 65: Lưu trang web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chọn nơi lưu trang tại mục Save in
- Chọn một kiểu định dạng cho trang được lưu tại ô Save as type:
+ Web Page, complete: Lưu trang web kèm theo ảnh.
+ Web Page, HTML only: Lưu trang web không có ảnh.
+ Text File: Lưu trang web thành một tệp ký tự.
- Đặt tên trang tại ô File name.
- Nhấn nút Save
.
2.2.2. Lưu ảnh trong trang web
- Đặt con trỏ chuột lên trên ảnh.
- Nhấn chuột phải vào ảnh, chọn Save Image As, xuất hiện hộp hội thoại Save Image.
- Chọn nơi lưu ảnh, đặt tên cho file ảnh rồi nhấn nút Save
2.3 In trang web
2.3.1. Xem trước khi in
- Để biết trang web sẽ hiển thị trên giấy như thế nào khi in ra, bạn nên sử dụng tính năng Xem trước khi in. Cách thực hiện như sau:
+ Vào menu File\Print Preview.
- Tại cửa sổ Xem trước khi in, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
+ Chuyển qua lại giữa các trang:
o Nhấn nút Next page để chuyển tới trang tiếp theo.
o Nhấn nút Previous page để chuyển tới trang trước đó.
o Nhấn nút First page để chuyển tới trang đầu tiên.
o Nhấn nút Last page  để chuyển tới trang cuối cùng.
+ Thay đổi tỷ lệ của các trang: Chọn tỷ lệ thích hợp tại ô Scale.
+ Thay đổi hướng giấy in: Nhấn chuột vào biểu tượng để in giấy dọc, hoặc để in giấy ngang.
1

 


+ Thiết lập trang: Nhấn nút Setup
để thiết lập trang in với những tuỳ chọn khác như tiêu đề đầu trang, tiêu đề cuối trang,…
+ In: Nhấn nút t
để in trang web.
2.3.2. In
- Để in trang hiện thời:
+ Vào menu File\Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P.
+ Nhấn nút >.
- Để in một đoạn văn bản trên trang hiện thời:
+ Chọn đoạn văn bản cần in.
+ Vào menu File\Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hộp hội thoại Print xuất hiện.
+ Trong khung Print range, tích chọn Selection.
+ Nhấn nút >.
3. Đánh dấu các trang ưa thích
Để đánh dấu một trang ưa thích, thực hiện các bước sau:
- Chọn trang muốn đánh dấu.
- Vào menu Bookmarks\Bookmark This Page hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+D, xuất hiện hộp hội thoại Add Bookmark.
 

 
 
- Đặt tên cho bookmark tại ô Name.
- Chọn thư mục lưu bookmark tại ô Create in:
+ Nếu  bạn  chọn  thư  mục  mặc định  (thư  mục  Bookmarks)  thì bookmark sẽ được thêm vào dưới cùng của danh sách trong menu Bookmarks.
+ Nếu bạn chọn thư mục Bookmarks Toolbar (hoặc Bookmarks Toolbar Folder), bookmark của bạn sẽ hiển thị trên Thanh công cụ Bookmark.
+ Nếu bạn muốn lưu bookmark trong một thư mục hoàn toàn mới:
o Nhấn nút để mở tuỳ chọn tạo thư mục mới.
o Nhấn  nút  Folde
,  xuất  hiện  hộp  hội  thoại Properties for “New Folder”.
o Đặt tên thư mục mới tại ô Name rồi nhấn nút OK
.
- Nhấn nút K
trên hộp hội thoại Add Bookmark để hoàn tất việc đánh dấu trang ưa thích.
1

 


* Đánh dấu tất cả các trang đang mở
Bạn có thể đánh dấu cùng lúc tất cả các trang đang mở trên các tab của một cửa sổ Frefox bằng cách:
- Vào menu Bookmarks\Bookmark All Tabs, xuất hiện hộp hội thoại:

- Đặt tên cho thư mục sẽ được tạo mới để lưu các bookmark tại ô Name.
- Chọn nơi lưu thư mục mới tại ô Create in
- Nhấn nút > để hoàn tất việc đánh dấu tất cả các trang.
4. Xem các trang đã truy cập
- Để xem danh sách các địa chỉ Web bạn đã truy cập, nhấn chuột vào mũi tên nhỏ phía cuối của Thanh Địa chỉ. Nếu muốn hiển thị trang nào, chọn trang đó trong danh sách.
- Để xem danh sách những trang bạn đã ghé thăm trong phiên làm việc gần đây, mở menu History và xem danh sách nằm giữa menu này.
- Để xem danh sách những trang bạn đã ghé thăm trong các phiên làm việc tại từng thời điểm cụ thể:
+ Vào menu History\Show in Sidebar, thanh History sẽ xuất hiện bên trái màn hình.
+ Trên thanh History hiển thị danh sách các thư mục. Mỗi thư mục chứa tiêu đề của các trang web được mở trong từng thời điểm tương ứng. Ví dụ: thư mục “Yesterday” chứa tiêu đề các trang web bạn đã ghé thăm vào ngày hôm qua, thư mục “3 days ago” chứa tiêu đề các trang web bạn đã ghé thăm cách đây 3 hôm,…
 

 
 Để mở lại trang web nào, nhấn chọn tiêu đề của trang web đó.
1

 


5. Một số thiết lập chung:
5.1 Thiết lập trang chủ
Có thể thiết lập một trang làm trang chủ để mỗi khi khởi động Firefox hoặc nhấn chuột vào biểu tượng Home trên thanh công cụ, trang đó sẽ được tự động mở ra. Cách làm như sau:
 
- Vào menu Tools\Options.
- Trên hộp hội thoại Options hiện ra, chọn trang Main và thực hiện thay đổi trong khung Startup.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tại ô When Firefox starts, chọn tuỳ chọn Show my home page.
- Tại ô Home Page, nhập địa chỉ trang Web muốn thiết lập làm trang chủ, ví dụ: http://google.com.vn.
 
- Nhấn nút > để chấp nhận thiết lập.
 
Nếu bạn muốn trang hiện thời làm trang chủ, bạn có thể nhập nhanh địa chỉ  trang  hiện  thời  vào  ô Home  Page  bằng  cách  nhấn  nút Cu
ent Page
.
5.2 Thiết lập Firefox là trình duyệt mặc định
- Vào menu Tools\Options.
- Trên hộp hội thoại Options hiện ra, thực hiện thay đổi trong khung System Defaults

- Nhấn nút Now
để kiểm tra xem Firefox đã là trình duyệt mặc định của bạn hay chưa.
1

 


+ Nếu chưa, thông báo sau sẽ hiện ra:
 

=>Nhấn nút > để thiết lập Firefox là trình duyệt mặc định.
+ Nếu Firefox đã là trình duyệt mặc định của bạn, thông báo sau sẽ hiện ra:
 

 
=> Nhấn nút > để đóng cửa sổ thông báo.
------------------------------------------
 
Một số địa chỉ hữu ích cho giảng dạy và học tập
Bộ giáo dục và đào tạo
http://www.moet.gov.vn
Mạng giáo dục
http://edu.net.vn
Ebook cộng đồng
http://www.ebook.edu.vn
Thư viện khoa học VLOS
http://www.thuvienkhoahoc.com
Ônthi.com
http://www.onthi.com
Trung tâm hỗ trợ giáo viên
http://giaovien.net
Thư viện bài giảng điện tử
http://baigiang.bachkim.vn
Công ty công nghệ tin học và nhà trường
http://www.vnschool.net

 
 
 
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-08-01 20:20:54 | Thể loại: Tin học | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.52 M | File type: doc
lần xem

giáo án Cách khai thác thông tin trên Internet, Tin học. KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET VỚI FIREFOX 1. Tìm kiếm thông tin: 1.1. Các bước thực hiện: - Khởi động FireFox - Nhập từ khóa – một hay nhiều từ làm căn cứ tìm kiếm. Ví dụ: - Nhấn phím Enter để tiế

https://tailieuhoctap.com/giaoantinhoc/cach-khai-thac-thong-tin-tren-internet.hrkwvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan