PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT BUN


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


Tên đề tài:
“ Các biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non. ”Lĩnh vực : Giáo dục nhà trẻ
Tác giả : Nguyễn Hồng Thúy
Chức vụ : Giáo viên


Năm học 2019- 2020
MỤC LỤC:
Trang phụ bìa…………………………………….………….………….……….....1
Mục lục ………………………………………………..…..…………………..…..2
Mục lục…………………………………………………………………………….3
1. Đặt vấn đề…………………………………..……….…………….…… ……....4
a) Lý do chọn đề tài…………………………………………………………….....4
b) Mục đích……………………………………………………………………….4
c) Nhiệm vụ ……………………………………………………………………….5
2. Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu…………………………………………...5
2.1 : Một số vấn đề về trò chơi dân gian…………………………………………..5
a) Khái niệm về trò chơi dân gian………………………………………………...5
b) Đặc điểm của trò chơi dân gian…………………………………………………6
c) Cách tiến hành trò chơi dân gian………………………………………………..8
2.2: Một số vấn đề trò chơi dân gian của trẻ nhà trẻ……………………………...11
a) Vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển vận động cho trẻ nhà trẻ......13
b) Chức năng giáo dục và trò chơi dân gian…………………….….….……….....13
c) Đặc điểm hoạt động, vận động của trò chơi dân gian …………………………14
2.3 : Đặc điểm tâm sinh lý trẻ lứa tuổi nhà trẻ………….………………………...14
3.Tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non chất lượng cao Việt Bun ……………....................................................................14
3.1: Tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ……………….14
a. Nhận thức của giáo viên về vấn đề tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ……………………………………………………………………...14
b. Nội dung trò chơi ……………………………………………………………...15
c. Cách tổ chức trò chơi…………………………………………………………..15
d. Quá trình chơi …………………………………………………………………16
3.2 : Những thuận lợi và khó khăn của giáo viên trong vấn đề tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ ở nhà trường………………………………………………………....16
a. Thuận lợi ………………………………………………………………………16
b. Khó khăn……………………………………………………………………….17
4. Các biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ…..17
4.1 : Lựa chọn các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ ……………….17
4.2 : Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, lời ca, địa điểm trước khi tổ chức cho trẻ tham gia vào các trò chơi dân gian ………………………………………………………...18
a. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các trò chơi dân gian………………………….18
b. Dạy trẻ đọc thuộc lời ca ( đối với những trò chơi có lời đồng dao )…………...18
c. Chuẩn bị địa điểm tổ chức trò chơi………………………………………….....19
4.3 : Tổ chức các trò chơi phù hợp với tính chất hoạt động...................................19
4.4 : Động viên tất cả trẻ tham gia vào trò chơi…………......................................19
5. Kiến nghị sư phạm……………………………………………………………..19
6. Kết luận………………………………………………………………………...20

Đặt vấn đề :
a. Lý do chọn đề tài :
Người Việt Nam lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào của mẹ, từ những câu chuyện, lời ru ầu ơ của bà và những trò chơi dân gian tinh nghịch đầy hấp dẫn và thú vị của những ngày thơ bé.
Đã qua biết bao thế hệ nhưng sức sống bền bỉ, sức hút của những trò chơi dân gian đã vượt qua rào cản không gian, thời gian để tồn tại và phát triển đến bây giờ.
Dẫu biết rằng, xã hội ngày càng phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những trò chơi mới ngày càng nhiều và hấp dẫn trẻ bởi sự mới lạ về màu sắc, hình dáng và sự hiện đại nhưng chưa bao giờ chúng ta có thể phủ định được vai trò của những trò chơi mang tính chất truyền thống đối với sự phát triển toàn diện về nhân cách của trẻ thơ,trong đó có trò chơi dân gian.
Thực tiễn chứng minh rằng : “ Trò chơi dân gian đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục trẻ em phát triển toàn diện ”. Trò chơi dân gian được coi là những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc đang trên đà bị lãng quên. Vì vậy mà tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ ở trường mầm non hiện nay được đặc biệt quan tâm. Một mặt là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, mặt khác là giáo dục trẻ một cách toàn diện về ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất…mang lại khoái cảm tinh thần cho trẻ.Trò chơi dân gian với những hành động nhịp nhàng, uyển chuyển cộng với tính nhịp điệu của bài đồng dao là kích thích sự hứng thú của trẻ.Vì thế mà trò chơi dân gian hiện nay được phần lớn trẻ mầm non yêu thích