DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường THCS Nam Thái A
      Bộ phận thiết bị
 
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẦN CÓ
Cơ số cho 4 lớp
Môn Toán
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
5 bộ
1 bộ
1 bộ
0
 
2
Mô hình
3 bộ
0
3 bộ
( 20 cái)
1 bộ
 
3
Dụng cụ
5 bộ
2 bộ
24 bộ
1 cái
1 bộ
2 cái
 
4
Băng, đĩa
4 cái
0
0
1 cái
 
MÔN VẬT LÍ
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
4 tờ
0
4 tờ
3 tờ
 
2
Mô hình
0 bộ
299 cái
14 bộ
390 cái
7 bộ
306 cái
90 bộ
429 cái
 
3
Vật liệu tiêu hao
0
0
0
48 cái
 
MÔN SINH HỌC
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
1bộ
1 tờ
0
5 tờ
0
13 tờ
0
30 tờ
 
2
Mô hình
4 cái
7 cái
6 bộ
4 hộp
 
3
Mẫu vật
2 hộp
0
2 hộp
1 hộp
 
4
Dụng cụ
6 bộ
1 hộp
133 cái
1 bộ
3 hộp
202 cái
5 bộ
3 hộp
103 cái
0
0
22 cái
 
5
Hóa chất
0
8 thứ
0
0
 
4
Băng, đĩa
5 cái
0
0
0
 
MÔN HÓA HỌC
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
0
0
12
4
 
2
Dụng cụ
0
0
258 Cái
2 Hộp
26 Bộ
342 Cái
1 Hộp
22 Bộ
 
3
Hóa chất
0
0
24 loại
55 loại
 
4
Mô hình
0
0
0
5 bộ
 
5
Băng, đĩa
0
0
0
3 cái
 

MÔN CÔNG NGHỆ
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
7 tờ
 
 
 
 
2
Mô hình
 
Mẫu vật
10 bộ
8 con
8 bộ
14 cái
16 bộ
0
0
7 bộ
 
3
Dụng cụ và thiết bị
20 bộ
120 cái
37 bộ
24 cái
24 bộ
136 cái
 
4
Hóa chất- vật liệu tiêu hao
0
 
4 thứ
0
0
0
0
18 thứ
 
5
Băng, đĩa
2 cái
0
0
0
 
 
MÔN NGỮ VĂN
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
2 tờ
0
3 tờ
3 tờ
1 bộ
 
2
Băng, đĩa
4 cái
0
0
0
 
 
Môn lịch sử
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
1 bộ
2 tờ
2 bộ
8 tờ
1 bộ
 
2
Bản đồ-lược đồ
8 tờ
0
0
0
9 tờ
0
0
7 tờ
1 bộ
0
10 tờ
0
 
3
Mô hình
4 hộp
0
0
0
 
4
Băng, đĩa
2 bộ
0
0
0
 
 
MÔN ĐỊA LÍ
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
13 tờ
0
20 tờ
1 bộ
 
2
Bản đồ
11 tờ
0
0
6 tờ
1 tập
4 bộ
18 tờ
3 tập
0
12 tờ
0
0
 
3
 
Mô hình-mẫu vật
4 cái
1 hộp
0
0
1 hộp
0
0
0
 
4
Dụng cụ
18 cái
1 bộ
0
0
0
0
0
0
 
5
Băng, đĩa
2 cái
0
0
0
 

 
Môn thể dục
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
20 tờ
0
2 tờ
2 bộ
8 tờ
0
0
0
 
3
Dụng cụ
126 cái
64 cái
73 cái
50 cái
 
4
Băng, đĩa
1 hộp
0
0
0
 
 
Môn âm nhạc
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Đàn Ócgan
1 cái
0
2 bộ
0
 
2
Băng, đĩa
2 cái
10 cái
4cái
4 cái
 
3
Bản kê khuôn nhạc
2 cái
0
0
0
0
0
0
2 bộ
 
4
Đàn ghi ta
4 cái
0
0
0
 
Môn ngoại ngữ
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
0
0
0
1 bộ
 
2
Bảng biểu
2 tờ
0
1 bộ
2 bộ
 
3
Băng ghi âm
10 cái
5 cái
1 bộ
4 cái
 
4
Băng, đĩa VCD
4 cái
1 cái
0
0
 
 
Môn mĩ thuật
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
32 tờ
0
8 tờ
4 bộ
 
2
Bút vẽ
1 bộ
0
0
0
 
3
Màu vẽ
1 hộp
0
0
0
 
4
Giấy vẽ
1 tờ
0
0
0
 
5
Tượng mẫu
0
0
0
2 cái
 
6
Băng, đĩa ghi hình
4 cái
0
0
0
 
 
Môn GDCD
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chú
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
1
Tranh ảnh
Bản đồ
2 bộ
0
3 tờ
0
5 tờ
0
0
1 tờ
 
2
Băng, đĩa
2 cái
0
0
0
 
 

 
 
 
 
 
 
Thiết bị dùng chung
 
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Ghi chú
1
Máy chiếu qua đầu
 
 
2
Máy chiếu phim dương bản
 
3
Máy thu hình
 
4
Đầu Video
 
5
Đầu đọc đĩa ghi hình
 
6
Máy vi tính
 
7
Máy in
 
8
Am li, micro, loa
 
9
Radiocassette
 
10
Màn chiếu
 
 
Nam thái A, ngày 10 tháng 9 năm 2010
                                                                           Bộ phậ thiết bị
 
 
 
 
 
                                                                         Huỳnh Thanh Đầy

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-09-22 08:29:37 | Thể loại: TÀI LIỆU TỔNG HỢP | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
lần xem

giáo án DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU, TÀI LIỆU TỔNG HỢP. Trường THCS Nam Thái A Bộ phận thiết bị DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẦN CÓ Cơ số cho 4 lớp Môn Toán TT Tên loại hình thiết bị dạy học Số lượng trang thiết bị cho các lớp Ghi chú Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp

https://tailieuhoctap.com/giaoantailieutonghop/danh-muc-thiet-bi-toi-thieu.lbi1vq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác