kthk II

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA TƠ    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II.
TRƯỜNG TH & THCS BA ĐIỀN               MÔN: SINH HỌC 7 NĂM HỌC  2018 - 2019
I/ Mục tiêu
Kiến thức:
-          Biết được đặc điểm của động vật thuộc cá lớp, bộ khác nhau.
-          Hiểu được hình dạng cơ thể thích nghi với đời sống của từng loài.
Kỹ năng:
-    Xác định được đặc điểm cấu tạo cơ thể của động vật để thích nghi với đời sống. của chúng.
-    Phân biệt được đặc điểm khác nhau giữa các đại diện trong bộ.
Thái độ: Học sinh tự giác, độc lập, cẩn thận chính xác trong khi làm bài.
II/ Hình thức kiểm tra:
Hình thức kiểm tra: TNKQ & TL
Học sinh làm bài trên lớp
III/ Ma trận
     Mức độ                                
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng cộng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Lớp Lưỡng cư
Biết được tập tính sống của lớp lưỡng cư
 
 
 
 
 
 
 
Câu
Điểm
Tỉ lệ
C1
      0,5
5%
 
 
 
 
 
 
 
1
0,5
5%
Lớp Chim
 
 
 
 
Xác định được tác dụng của đặc điểm hình dạng cơ thể của chim liên quan đến tập tính
 
Câu
Điểm
Tỉ lệ
 
 
 
 
 
 
C3,7
1
10%
 
2
1
10%

Lớp thú (lớp có vú)
 
Biết được hình thức nuôi con của thỏ,
Biết được bộ lớp thú, vai trò và lợi ích của lớp thú trong đời số con người
Hiểu được chức năng từng loại răng cuả thỏ
 
 
 
 
 
Câu
Điểm
Tỉ lệ
C4,6,8
1,5
15%
C9
       2
20%
C2
     0,5
5%
 
 
 
 
 
5
4
40%
Sự tiến hóa của động vật
 
 
Hiểu được đặc điểm giống nhau giữa lớp chim và lớp thú,
Xác định được điểm khác nhau giữa các đại diện trong cùng một loài
 
 
 
Câu
Điểm
Tỉ lệ
 
 
C5
0,5
5%
 
 
C11
2
20%
 
 
2
2,5
25%
Động vật và đời sống con người
 
 
Hiểu được khái niệm đa dạng sinh học, xác định được nguyên nhân giảm sút và các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học
 
 
 
 
 
 
Câu
Điểm
Tỉ lệ
 
 
 
C10
2
20%
 
 
 
 
1
2
20%
Tổng
Câu
Điểm
Tỉ lệ
 
5
4
40%
 
3
3
30%
 
1
2
20%
 
2
1
10%
 
11
10
100%
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO    KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019
            HUYỆN BA TƠ                        Môn: Sinh học      Khối  7
                                                                Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 
Trường: TH&THCS Ba Điền
Họ và tên:……………………….
Ngày kiểm tra:………………………..
Buổi:……………….Lớp: 7
SBD:
Điểm
Lời phê của giáo viên
Người chấm bài
(Kí, ghi rõ họ và tên)
Người coi thi
(Kí, ghi rõ họ và tên)
 Học sinh làm  trên giấy này
                                                          I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ)
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Lớp lưỡng cư bao gồm những động vật:
A.  Thích nghi với đời sống ở nước.  B.  Thích nghi với đời sống trên không.
C.  Thích nghi với đời sống ở cạn.      D.  Thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.
Câu 2: Ở thỏ răng nào có vai trò nghiền nát thức ăn?
A. Răng cửa  B. Răng nanh      C. Răng hàm D. Răng cửa, răng hàm
Câu 3: Thân chim hình thoi có tác dụng gì?
A.  Làm giảm sức cản không khí khi bay.  B,  Giữ nhiệt và làm thân chim nhẹ.
C.  Giúp chim bám chặt vào cành cây.   D.  Phát huy tác dụng của giác quan.
Câu 4: Bộ nào thuộc lớp Thú?
A. Bộ Cá Sấu.      B. Bộ lưỡng cư có đuôi.        C. Bộ móng guốc.    D. Bộ Dơi.
Câu 5: Điểm giống nhau giữa chim và thú là gì?
A. Thụ tinh trong và đẻ trứng.      B. Chăm sóc con non và nuôi con bằng sữa.
C. Có lông mao và lông vũ.               D. Đều là động vật hằng nhiệt.
Câu 6: Hình thức nuôi con của thỏ?
A. Con tự kiếm mồi.   B. Mớm mồi. .    
C. Nuôi con bằng sữa mẹ   D. Nuôi con bằng lá cây.   
Câu 7: Tác dụng của lông đuôi ở chim bồ câu?
A. Như bánh lái giúp chim định hướng khi bay.   
B. Để giữ thăng bằng khi chim cất cánh.
C. Như chiếc quạt để đẩy khí.
D. Để giữ thăng bằng khi chim rơi .
Câu 8: Lợi ích của đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam là gì? A. Cung cấp sản phẩm cho nông nghiệp.       B. Cung cấp sản phẩm cho công nghiệp C. Có giá trị trong hoạt động du lịch.                       D. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược liệu.
II/ TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 9: (2đ) Nêu vai trò của thú?
Câu 10: (2đ) Đa dạng sinh học là gì? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng sinh học ở địa phương(Nêu nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học) .
Câu 11:  (2đ) Vượn khác khỉ ở điểm nào? Khỉ hình người khác với khỉ và vượn ở điểm nào?

Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO      ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
            HUYỆN BA TƠ                           Môn: Sinh học      Khối  7
                                                                Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 
 
I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ)    Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Lớp lưỡng cư bao gồm những động vật:
A.  Thích nghi với đời sống ở nước.  B.  Thích nghi với đời sống trên không.
C.  Thích nghi với đời sống ở cạn.      D.  Thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(0,5 điểm)
D
0,5
 
Câu 2: Ở thỏ răng nào có vai trò nghiền nát thức ăn?
A. Răng cửa B. Răng nanh       C. Răng hàm  D. Răng cửa, răng hàm
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(0,5 điểm)
C
0,5
 
Câu 3: Thân chim hình thoi có tác dụng gì?
A.  Giữ nhiệt và làm thân chim nhẹ .  B,  Làm giảm sức cản không khí khi bay.
C.  Giúp chim bám chặt vào cành cây.  D.  Phát huy tác dụng của giác quan.
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(0,5 điểm)
B
0,5
 
Câu 4: Bộ nào thuộc lớp Thú?
A. Bộ Cá Sấu.      B. Bộ lưỡng cư có đuôi.        C. Bộ móng guốc.    D. Bộ Dơi.
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(0,5 điểm)
A
0,5
 
Câu 5: Điểm giống nhau giữa chim và thú là gì?
A. Thụ tinh trong và đẻ trứng.      B. Chăm sóc con non và nuôi con bằng sữa.
C. Có lông mao và lông vũ.               D. Đều là động vật hằng nhiệt.
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(0,5 điểm)
D
0,5
 
Câu 6: Hình thức nuôi con của thỏ?
A. Con tự kiếm mồi.   B. Mớm mồi. .    
C. Nuôi con bằng sữa mẹ   D. Nuôi con bằng lá cây.   
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(0,5 điểm)
C
0,5
 
Câu 7: Tác dụng của lông đuôi ở chim bồ câu?
A. Như bánh lái giúp chim định hướng khi bay.   
B. Để giữ thăng bằng khi chim cất cánh.
C. Như chiếc quạt để đẩy khí.
D. Để giữ thăng bằng khi chim rơi .
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú

(0,5 điểm)
A
0,5
 
Câu 8: Lợi ích của đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam là gì? A. Cung cấp sản phẩm cho nông nghiệp.       B. Cung cấp sản phẩm cho công nghiệp C. Có giá trị trong hoạt động du lịch.                       D. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược liệu.
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(0,5 điểm)
D
0,5
 
II/ TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 9: (2đ) Nêu vai trò của thú?
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(2 điểm)
Vai trò của thú là:
-         Làm thực phẩm và dược phẩm
0,5
 
-         Làm sức kéo
0,5
-         Nguyên liệu phục vụ mỹ nghệ
0,5
-         Vật liệu thí nghiệm
 
0,5
Câu 10: (2đ) Đa dạng sinh học là gì? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng sinh học ở địa phương(Nêu nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học) .
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(2 điểm)
Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.
0,5
 
* Nguyên nhân:
- Do ý thức của người dân chưa cao: đốt rừng, săn bắn, làm nương bừa bãi.
      - Do nhu cầu phát triển xã hội, xây dựng đô thị, nuôi trồng thủy sản.
0,5
* Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:
        - Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi.
        - Thuần hóa lai tạo giống để tăng độ đa dạng về loài.
        - Chống ô nhiễm môi trường.
        - Nghiêm cấm săn bắn, buôn bán động vật hoang dã.
      - Tuyên truyền, vận động...
1
Câu 11:  (2đ) Vượn khác khỉ ở điểm nào? Khỉ hình người khác với khỉ và vượn ở điểm nào?
Thang điểm
Đáp án
Điểm chấm
Ghi chú
(2 điểm)
- Vượn khác khỉ là vượn có chai mông nhỏ.
1
 
- Khỉ hình người khác với khỉ và vượn là khỉ hình người không có chai mông, túi má và đuôi.
1

 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-04-29 13:34:24 | Thể loại: Sinh học 7 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
lần xem

giáo án kthk II, Sinh học 7. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA TƠ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. TRƯỜNG TH & THCS BA ĐIỀN MÔN: SINH HỌC 7 NĂM HỌC 2018 - 2019 I/ Mục tiêu Kiến thức: - Biết được đặc điểm của động vật thuộc cá lớp, bộ khác nhau. - Hiểu được hình dạng cơ thể thích nghi với đời sống của từng loài. Kỹ năng: - Xác định được đặc điểm cấu tạo cơ thể của động vật để thích nghi với đời sống. của chúng. - Phân biệt được đặc điểm khác nhau giữa các đại diện trong bộ. Thái độ: Học sinh tự giác, độc lập, cẩn thận chính xác tro

https://tailieuhoctap.com/giao-an/kthk-ii.ttm50q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác