đề thi môn Ngữ văn vào 10 THPT chuyên Bình Định Năm 2018- 2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2018- 2019
            BÌNH ĐỊNH                                                                     
                                                                     MÔN THI: NGỮ VĂN ( Chung)
                                                                      NGÀY THI: 2-06-2018
                                                                     Thời gian làm bài : 120 phút( không kể thời gian phát đề)
Câu 1 ( 2,0 điểm )
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
                                                              “ Buồn trông cửa bể chiều hôm,                                                        Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?                                                              Buồn trông ngọn nước mới sa,                                                      Hoa trôi man mác biết là về đâu?                                                            Buồn trông nội cỏ rầu rầu,                                                     Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.                                                           Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,                                                      Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.”
              ( Trích  Truyện Kiều- Nguyễn Du, Ngữ văn 9,Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 94)a) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
b) Trong đoạn trích trên tác giả đã sử dụng những từ láy nào?
c) Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép điệp từ được sử dụng trong đoạn trích trên.   
Câu 2: ( 3,0 điểm)
       Trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí ( Tô Hoài), trước khi chết, nhân vật Dế Choắt đã nói với Dế Mèn: “ Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”.
        Lời trăn trối đó của Dế Choắt khiến em có suy nghĩ gì về một thói xấu ở một bộ phận không nhỏ của người Việt Nam và đang là vấn đề nóng khiến xã hội quan tâm?
Câu 3 (5,0 điểm)
     Trình bày cảm nhận của em về ý nghĩa thiêng liêng của chiếc lược ngà trong tác phẩm Chiếc lược ngà của nguyễn Quang Sáng. Từ đó, em hãy liên hệ đến một đoạn thơ có cùng chủ đề để làm rõ tình yêu thương con của những người cha trên khắp mọi miền đất nước.
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-06-02 15:08:50 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: docx
lần xem

giáo án đề thi môn Ngữ văn vào 10 THPT chuyên Bình Định Năm 2018- 2019, Ngữ văn 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2018- 2019 BÌNH ĐỊNH MÔN THI: NGỮ VĂN ( Chung) NGÀY THI: 2-06-2018 Thời gian làm bài : 120 phút( không kể thời gian phát đề) Câu 1 (

https://tailieuhoctap.com/giaoannguvan9/de-thi-mon-ngu-van-vao-10-thpt-chuyen-binh-dinh-nam-2018-2019.kc100q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan