TUẦN 26
MÔN: NGỮ VĂN (6A1,6A2,6A3)
Giáo viên: Lê Thị Giàu
Thời gian tự học: 09/03/2020 đến 14/03/2020
Thời gian nộp: Thứ 7 ngày 14/03/2020

NỘI DUNG TỰ HỌC PHẦN VĂN HỌC
LƯỢM
Kiến thức cũ:Văn bản Đêm nay Bác không ngủ.
* Nắm được kiến thức phần văn học ở tiết trước:Đêm nay Bác không ngủ:
- Tập đọc diễn cảm bài thơ.
- Học thuộc lòng năm khổ thơ đầu.
Kiến thức mới: Lượm.
* Đọc bài thơ Lượm SGK/72,73,74,75.
Nêu vài néttiêu biểu về nhà thơ Tố Hữu?Bài thơ Lượm được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Trong cuộc gặp gỡ này những điều khiến tác giả ghi nhớ nhất về Lượm?
Biện pháp nghệ thuật nào đã được tác giả dùng khi miêu tả hình ảnh chú bé Lượm?
Câu thơ “Sợ chi hiểm nghèo” khẳng định điều gì?
Cái chết của Lượm được miêu tả qua lời thơ nào?
Khi nghe tin Lượm hi sinh, tác giả không khỏi ngỡ ngàng, đau xót. Em hãy tìm những câu thơ thể hiện tình cảm của tác giả?
Nêu những điểm nghệ thuật đặc sắc của bài thơ? Nêu ý nghĩa của bài thơ?

- Tập đọc diễn cảm bài thơ.
- Học thuộc lòng đoạn thơ từ: Một hôm nào đó đến hết bài thơ.
* TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI KIẾN THỨC MỚI.