Ngày soạn 10/8/2019
Tuần 1. Tiết 1.
Tuần dạy từ 19/8 đến 24/8/2019
VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH
(Trích “ Thượng kinh kí sự”- Lê Hữu Trác)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. KT:
- Bức tranh chân thực, sinh động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ, tâm trạng của nhân vật "tôi" khi vào phủ chúa chữa bệnh cho Trịnh Cán.
- Vẻ đẹp tâm hồn của Hải Thượng Lãn Ông - lương y, nhà nho thanh cao, coi thường danh lợi.
- Những nét đặc sắc của bút pháp kí sự LHT: tài quan sát, miêu tả sinh động những sự việc có thật; Lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn; Lựa chọn chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi và thơ.
2. KN: Rèn luyện kĩ năng đọc - hiểu thể kí trung đại theo đặc trưng thể loại.
3. TĐ: Tránh lối sống xa hoa, ỷ lại vào quyền lực.
*Định hướng góp phần hình thành các năng lực, phẩm chất: năng lực giao tiếp, năng lực thẩm mĩ (cảm thụ và sáng tạo), năng lực hợp tác, năng lực tự học...; phẩm chất tự trọng, trung thực, nhân hậu...
II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC HÌNH THÀNH
Nội dung/Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Văn bản Vào phủ chúa Trịnh
 -Bức tranh chân thực, sinh động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ, tâm trạng của nhân vật "tôi" khi vào phủ chúa chữa bệnh cho Trịnh Cán.
-Hiểu thể kí trung đại theo đặc trưng thể loại.
 - Vẻ đẹp tâm hồn của Hải Thượng Lãn Ông - lương y, nhà nho thanh cao, coi thường danh lợi.
- Những nét đặc sắc của bút pháp kí sự: tài quan sát, miêu tả sinh động, những sự việc có thật; lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn; lựa chọn chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi và thơ.
 -Tóm tắt được nội dung tác phẩm, viết được đoạn văn cảm nhận cảnh phủ chúa.
 -Viết được bài văn nghị luận về tác phẩm, bình luận và rút ra bài học cho bản thân
- So sánh xã hội xưa và nay.

Định hướng năng lực hình thành.
Nhóm năng lực chung:
- Năng lực tư duy độc lập, tự trình bày
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực giải quyết vấn đề
Nhóm năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng và giao tiếp tiếng Việt
- Năng lực sáng tạo.

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của GV và HS
1.1. Chuẩn bị của GV
- Phiếu học tập, sơ đồ về tác giả và tác phẩm, tư liệu về đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”, SGK, GA, máy chiếu.
1.2 Chuẩn bị của HS: Soạn bài, đồ dùng học tập.
2. TTIẾN TRÌNH LÊN LỚP
2.1. Ổn định tổ chức (1 phút)
2.2. Kiểm tra( 1ph): KT sự chuẩn bị bài của HS
2.3 . TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
2.3.1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG( 2 Ph)
a. Mục tiêu: Tạo không khí hào hứng cho lớp học.
b. Hình thức: GV cho HS xem một đoạn video cảnh phủ chúa
c. Tiến trình thực hiện
- Giáo viên chiếu lên máy chiếu câu hỏi: Đoạn vi deo trên gợi cho em liên hệ ntn đến hình ảnh cung vua, phủ chúa?
- HS chuẩn bị, cá nhân trả lời, học sinh nhận xét và giáo viên nhận xét, từ đó dẫn dắt học sinh liên hệ đến đoạn trích được học.
2.3.2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (35 ph)
I. Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Hiểu được về cuộc đời và sự nghiệp, nội dung văn thơ Lê Hữu Trác
b. Hình thức: Cá nhân.
c. Tiến trình thực hiện.
HĐ của GV và HS
ND kiến thức cần đạt
Định hướng NL
+ Sử dụng phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề.
+ Sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực+ KT động não+ KT sơ đồ tư duy.
- GV nêu câu hỏi: Hãy sử dụng sơ đồ tư duy, khái quát những nét cơ bản về tác giả và tác phẩm?
- HS suy nghĩ, trình bày bằng sơ đồ tư duy