Giao an ca nam NGLL

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

SINH HOẠT NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Tiết :1
Chủ điểm tháng 9: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Trao đổi vị trớ, nhiệm vụ của người học sinh cấp tiểu học
Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp của trường


1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ của mình trong năm học.
- Tự giác quyết tâm cao trong học tập
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
- Hiểu được truyền thống của lớp của trường sau hai năm học tập và rèn luyện
- Biết trân trọng những truyền thống đó
- Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, lớp để phát huy truyền thống của lớp của trường
2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Xác định vị trí quan trọng của năm học
- Những nhiệm vụ trong năm học này
- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
- Những truyền thống tốt đẹp của trường, lớp
- Trách nhiệm của học sinh để phát huy truyền thống tốt đẹp đó
- Kế hoach biện pháp của lớp, cá nhân
- Văn nghệ ca ngợi trường lớp
b. Hình thức hoạt động
Trao đổi thảo luận
3: Chuẩn bị hoạt động( Như đã dặn ở tiết 1)
4: Tiến hành hoạt động

Người thực
hiện
Nội dung
Thời gian

DCTCá nhân


DCTDCT
1: Khởi động
Hát tập thể bài “mái trường mến yêu”
2: Thảo luận về vị trí nhiệm vụ năm học
- Nêu câu hỏi 1 và 2
- HS trao đổi, thảo luận theo tổ, thư kí tổ ghi kết quả thảo luận trên giấy khổ lớn
- Lớp góp ý và thống nhất ý kiến về vị trí, nhiệm vụ của năm học
- Người điều khiển tổng kết thảo luận
3: Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học
DCT phát phiếu cho từng hs và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học
- Mời một số đại diện trình bày trước lớp
- Cả lớp thảo luận, phân tích lựa chọn các biện pháp thực hiện phù hợp
- Thư kí tổng hợp các biện pháp chính để học sinh vận dụng
a/Thảo luận về truyền thống của trường lớp
- Nêu câu hỏi ở phần chuẩn bị hoạt động
- HS thảo luận theo tổ, thư kí tóm tắt nội dung thảo luận
- Đại diện tổ báo cáo
- Cả lớp góp ý kiến
Người điều khiển tổng hợp nội dung hoạt động của trường lớp
b/ Xây dựng kế hoach phát huy truỳen thống của lớp
- Giao nhiệm vụ cho từng tổ, từng cá nhân
- Học sinh thảo luận theo tổ trình bày trước lớp
- Cả lớp góp ý kiến
- Dẫn chương trình tổng hợp đưa ra kế hoach chung
4: Văn nghệ
Hoạt động xen kẽ
5: Kết thúc hoạt động
- GVCN khái quát về nhiệm vụ của HS và động viên hs phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
- GVCN nhắc nhở cho tiết ( Phát huy truyền thống của lớp5’

15’
15’
5’


SINH HOẠT NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Tiết :2

Chủ đề tháng 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Làm thế nào để học tốt theo lời Bác Hồ dạy
Giao ước thi đua giữa các

1: Yêu cầu giáo dục: Giúp HS
- Hiểu ý nghĩa lời Bác dạy,hiểu các kinh nghiệm và phương pháp học tập
- Khiêm tốn học hỏi,có thái độ học tập tích cực
- Có ý thức thi đua lành mạnh,có thái độ động cơ học tập tốt
- Đoàn kết giúp đở nhau cùng cùng tiến bộ
-Hiểu lời dạy của Bác, hiểu nội dung và ý nghĩa của việc giao ước thi đua
- Có ý thức thi đua lành mạnh, có thái độ, động cơ học tập tốt.
- Đoàn kết giúp đở nhau cùng học tập, rèn luyện, biết thực hành phương pháp học tập tích cực

2: Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nôi dung
- Nội dung và ý nghĩa của việc “ Học tập tốt”
- Các kinh nghiệm đế học tốt các môn học
- Những lời dạy của Bác Hồ về học tập tốt,rèn luyện tốt
- Các chỉ tiêu về học tập, rèn luyện đạo đức của tổ, lớp, cá nhân
- Các biện pháp để thực hiện giao ước thi đua
b. Hình thức hoạt động
- Các tổ, cá nhân giao ước thi đua
-
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-08-23 21:38:57 | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.20 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giao an ca nam NGLL, Ngữ văn. SINH HOẠT NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Tiết :1Chủ điểm tháng 9: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Trao đổi vị trớ, nhiệm vụ của người học sinh cấp tiểu họcXây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp của trườn

https://tailieuhoctap.com/giaoannguvan/giao-an-ca-nam-ngll.j72xzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác