TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY LỚP 2 BUỔI NĂM HỌC 2017- 2018
( áp dụng từ tuần 4)
Buổi chiều- Khối 6
THỨ Tiết Lớp 6A 4 Lớp 6A 5 Lớp 6A 6
HAI 2 Anh-Trúc Văn- Thuần Lý- Ngọc
3 Anh-Trúc Văn- Thuần Toán- Hoa

TƯ 2 Lý- Thắng Anh-Trúc Toán- Hoa
3 Toán- Hoa Anh-Trúc Anh- Mai
4 Toán- Hoa Lý- Thắng Anh- Mai
SÁU 2 Văn-Tuyết Toán- Bích Văn- Thuần
3 Văn-Tuyết Toán- Bích Văn- Thuần


Buổi sáng - Khối 7
THỨ Tiết Lớp 7A 1 7A 2 7A 3
HAI 2 Toán- Linh Văn- Thuyết Toán- Hòa
3 Toán- Linh Văn- Thuyết Toán- Hòa

TƯ 1 Anh- Hoa Anh- Trinh Lý- Trang
2 Anh- Hoa Lý- Trang Văn- Thuyết
3 Lý- Trang Anh- Trinh Văn- Thuyết
SÁU 1 Văn- Trang Toán- Hòa Anh- Trinh
2 Văn- Trang Toán- Hòa Anh- Trinh


Buổi sáng- khối 8
THỨ Tiết Lớp 8A 1 Lớp 8A 2 Lớp 8 nâng cao
BA 1 Toán- Thị Hoa Toán- Linh Hóa- Nguyệt
2 Anh- Thủy Toán- Linh Toán- Thị Hoa
3 Anh- Thủy Lý- Ngọc Toán- Thị Hoa

NĂM 1 Hóa- Nhung Anh- Thủy Văn-Trang
2 Hóa- Nhung Anh- Thủy Văn-Trang
3 Toán- Thị Hoa Hóa- Nguyệt Anh- Thủy
4 Lý- Ngọc Hóa- Nguyệt Anh- Thủy
BẢY 1 Văn- Trang Văn- Sơn Lý- Ngọc
2 Văn- Trang Văn- Sơn Hóa- Nguyệt


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNGLý Thị Như Hoa
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới
Đăng ngày 2017-09-06 08:19:17 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 3 | FileSize: 0.02 M | File type: xls
lần xem

giáo án TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018, Mầm non. PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỜI KHÓA BIỂU DẠY LỚP 2 BUỔI NĂM HỌC 2017- 2018 ( áp dụng từ tuần 4) Buổi chiều- Khối 6 THỨ Tiết Lớp 6A 4 Lớp 6A 5 Lớp 6A 6 HAI 2 Anh-Trúc Văn- Thuần Lý- Ngọ

https://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/tkb-lop-2-buoi-tu-tuan-4-nh-2017-2018.4lcv0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan