KẾ HOACH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 9
Cả năm:  37 tuần * 2 tiết/ tuần = 74 tiết
Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết
Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết
Tuần
Tiết
Nội dung
1
1
Ôn tập đầu năm – Đại
2
Ôn tập đầu năm - Hình
2
3
Luyện tập về căn bậc hai
4
Luyện tập về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
3
5
Liên hệ về căn bậc hai
6
Luyện tập về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông (tiếp)
4
 
7
Luyện tập : Tỉ số lượng giác của góc nhọn
8
Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai
5
 
9
Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)
10
Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)
6
11
Ôn tập
12
Luyện tập: Tỉ số lượng giác của góc nhọn (tiếp)
7
13
Vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
14
Vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông (tiếp)
8
15
Luyện tập: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
16
Ôn tập chương I – Đại số
9
17
Luyện tập: Căn bậc ba, giải phương trình vô tỉ
18
Ôn tập chương I – hình học 
10
19
Ôn tập chương I- Đại số
20
Ôn tập chương I – hình học (tiếp)
11
21
Luyện tập: Khái niệm Hàm số
22
Luyện tập: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
12
23
Luyện tập: hàm số y = ax + b ( a 0)
24
Luyện tập: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) ( tiếp)
13
25
Luyện tập: Đường thẳng song song; đương thẳng cắt nhau; hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0)

 
26
Luyện tập: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
14
27
Luyện tập: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b( a 0)
28
Luyện tập: Vị trí tướng đối của đường thẳng và đường tròn
15
29
Luyện tập: Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
30
Luyện tập: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
16
31
Luyện tập : Áp dụng tính chất tiếp tuyến của đường tròn
32
Ôn tập hình học kì I
17
33
Luyện tập: Phương trình bậc nhất hai ẩn
34
Ôn tập hình học kì I( tiếp)
18
35
Ôn tập kì I – Đại số
36
Ôn tập kì I – Đại số
19
37
Ôn tập chung
38
Kiểm tra học kì I
20
39
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
40
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
21
41
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
42
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
22
43
Luyện tập: Góc ở tâm. Số đo cung
44
Luyện tập: Liên hệ giữa cung và dây
23
45
Luyện tập: Góc nội tiếp
46
Luyện tập: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
24
47
Luyện tập: Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn
48
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
25
49
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
50
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
26
51
Ôn tập chương III
52
Kiểm tra chủ đề 7
27
53
Luyện tập: Cung chứa góc
54
Luyện tập: Tứ giác nội tiếp
28
55
Luyện tập: Hàm số y = ax2 ( a 0)
56
Luyện tập: Đồ thị hàm số y = ax2 ( a 0)
29
57
Luyện tập: Tứ giác nội tiếp (tiếp)

 
58
Luyện tập: Phương trình bậc hai một ẩn
30
59
Luyện tập: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
60
Luyện tập: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (tiếp)
31
61
Luyện tập: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai
62
Luyện tập: Hệ thức Viet và ứng dụng
32
63
Luyện tập: Phương trình quy về phương trình bậc hai một ẩn
64
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
33
65
Luyện tập: Độ dài đường tròn, cung tròn
66
Ôn tạp học kì II – Đại số
34
67
Ôn tạp học kì II – Hình
68
Ôn tạp học kì II – Đại số(tiếp)
35
69
Ôn tạp học kì II - Hình(tiếp)
70
Ôn tạp học kì II – Đại số(tiếp)
36
71
Ôn tâp học kì II – Đại số(tiếp)
72
Luyện tập: Hình trụ - diện tích hình trụ
37
73
Luyện tập: Hình nón
74
Luyện tập: Hình cầu
  
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
 
TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT
 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 22:20:21 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
lần xem

giáo án KẾ HOACH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 9, Mầm non. PHÒNG GD & ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS CAO VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 9 Cả năm: 37 tuần * 2 tiết/ tuần = 74 tiết Học kì 1:

https://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/ke-hoach-day-hoc-tu-chon-toan-9.47l10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác