KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 8
Cả năm: 74 tiết
Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết
Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết
 
Tuần
Tiết
Nội dung
1
 
1
Ôn tập kiến thức lớp 7
2
Ôn tập kiến thức lớp 7
2
3
Luyện tập: Nhân đơn thức với đa thức
4
Luyện tập: Tø gi¸c
3
5
Luyện tập: Nhân đa thức với đa thức
6
Luyện tập: Nhân đa thức với đa thức( tiếp )
4
7
Luyện tập : Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông
8
Luyện tập : Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông( tiếp)
5
9
Luyện tập: . Những hằng đẳng thức đáng nhớ
10
Luyện tập: Những hằng đẳng thức đáng nhớ(tiếp )
6
11
Luyện tập: . Những hằng đẳng thức đáng nhớ( tiếp )
12
Luyện tập: Đ­ường trung bình của tam giác, Đ­ường trung bình của hình thang             
7
13
Luyện tập: Đ­ường trung bình của tam giác, Đ­ường trung bình của hình thang( tiếp )             
14
Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử
8
15
Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử( tiếp )
16
Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử( tiếp )
9
17
Luyện tập: Đối xứng trục
18
Luyện tập: H×nh b×nh hµnh
10
19
Luyện tập: H×nh b×nh hµnh( tiếp )
20
Luyện tập:Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức
11
21
Luyện tập: H×nh ch÷ nhËt
22
Luyện tập:Chia đa thức cho đa thức
12
23
Luyện tập: H×nh thoi, h×nh vu«ng
24
Luyện tập: H×nh thoi, h×nh vu«ng( tiếp )
13
25
Ôn tập đại số chương I
26
Ôn tập đại số chương I( tiếp )
14
27
ễn tập Hình chương I
28
Ôn tập Hình chương I( tiếp )
15
29
Ôn tập các phép tính về phân số

 
30
Luyện tập: Phân thức đại số
16
31
Luyện tập: Diện tích đa giác, đa giác đều
32
Luyện tập: Rút gọn phân thức
17
33
Luyện tập: Diện tích hình chữ nhật
34
Luyện tập: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
18
35
 Luyện tập: Diện tích tam giác
36
Luyện tập: Phép cộng các phân thức đại số
19
37
Luyện tập: Phép trừ các phân thức đại số
38
Luyện tập: Phép nhân, chia các phân thức đại số
20
39
Luyện tập: Biến đổi các biểu thức đại số
40
Luyện tập: Diện tích hình chữ nhật, Diện tích tam giác
21
41
Luyện tập: Diện tích hình thang
42
Luyện tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
22
43
Luyện tập: Diện tích đa giác
44
Luyện tập: Phương trình đưa về dạng  ax+ b = 0
23
45
Luyện tập: Định lý Ta Lét trong tam giác
46
Luyện tập: Phương trình tích
24
47
Luyện tập: Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta Lét
48
Luyện tập: Phương trình chứa ẩn ở  mẫu thức
25
49
Luyện tập: Tính chất đường phân giác của tam giác
50
Luyện tập: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
26
51
Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác
52
Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác
27
53
Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác
54
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
28
55
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp )
56
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp )
29
57
Luyện tập:Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
58
Luyện tập:Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. (tiếp )
30
59
Ôn tập đại chương III
60
Ôn tập hình chương III
31
61
Ôn tập đại chương III
62
Ôn tập hình chương III
32
63
Luyện tập:Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
64
Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác
33
65
Luyện tập: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
66
Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác
34
67
Luyện tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 
68
Luyện tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
35
69
Luyện tập: Hình hộp chữ nhật
70
Luyện tập: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
36
71
Luyện tập: Hình lăng trụ đứng
72
Luyện tập: Hình chóp
37
73
Ôn tập cuối năm
74
Ôn tập cuối năm
 
  
 
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
 
 
TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT
 
 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 22:18:11 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

giáo án KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 8, Mầm non. PHÒNG GD & ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS CAO VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 8 Cả năm: 74 tiết Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết H

https://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/ke-hoach-day-hoc-tu-chon-toan-8.07l10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan