phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

CHÁU THƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI
Mục đích yêu cầu:
-         Trẻ biết múa minh hoạ bài hát “Cháu thương chú bộ đội”
Chuẩn bị:
*Đồ dùng của cô: - Video về “Chú bộ đội”
- Trang phục chú bộ đội.
- Nhạc không lời, có lời bài hát “Cháu thương chú bộ đội”
- Hoa xanh, hoa đỏ
*Đồ dùng của trẻ: mũ chú bộ đội
Tiến hành:
ỔN ĐỊNH: Cho trẻ xem video về chú bộ đội, cô xuất hiện với trang phục chú bộ đội và trò chuyện với trẻ về ngày 22/12.
-         Cả lớp hát cùng cô bài hát “Cháu thương chú bộ đội” kết hợp với nhạc không lời
Giới thiệu múa minh họa bài hát “Cháu thương chú bộ đội”
Hoạt động 1: cả lớp múa cùng cô 2 – 3 lần
-         Cô gắn hoa đỏ cho trẻ biết múa và hoa xanh cho trẻ chưa biết múa.
-         Chia trẻ thành 2 nhóm
+ Nhóm hoa đỏ: cho trẻ tự múa
+ Nhóm hoa xanh: cô hướng dẫn trẻ múa 2 -3 lần
“Cháu thương chú bộ đội nơi rừng sâu biên giới”
“Cháu thương chú bộ đội”: Đưa tay trái ra trước vuốt nhẹ nhàng từ trên xuống 2 lần kết hợp với khụy gối
“Nơi rừng sâu biên giới”: Từ từ mở rộng tay trái sang ngang, chân khụy gối
+ “Cháu thương chú bộ đội canh giữ ngoài đảo xa”: đổi sang bên phải và làm tương tự câu trên
+ “Cho chúng cháu ở nhà có mùa xuân nở hoa”
Đưa chân trái ra trước tiếp đất bằng gót chân, đồng thời vỗ 2 tay dưới má
+ “Cho tiếng hát hòa bình vang trời xanh quê ta”
“Cho tiếng hát hòa bình vang trời xanh”: 2 tay dang ngang vẫy cánh tay 3 lần kết hợp khụy gối
“Quê ta”: Đưa 2 tay cao lắc cổ tay
Hoạt động 2: cả lớp cùng múa 2 – 3 lần
KẾT THÚC: Cho trẻ đội mũ chú bộ đội và múa
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 13
 
MÚA MINH HỌA
CHÁU THƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI
1

 1

 


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 13:53:16 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: docx
lần xem

giáo án phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi, Lưu trữ tạm thời. CHÁU THƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết múa minh hoạ bài hát “Cháu thương chú bộ đội” Chuẩn bị: *Đồ dùng của cô: - Video về “Chú bộ đội” - Trang phục chú bộ đội. - Nhạc không lời, có lời b

https://tailieuhoctap.com/giaoanluutrutamthoi/phat-trien-tinh-cam-tham-mi-5-tuoi.pm630q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác