phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 13
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI :
 
 
Dạy Hát :
MỜI BẠN ĂN
 
 
 
 
 
  Giáo viên : Trương Mộng Vũ Linh
  Lớp : Lá 4
  Ngày : 20/10/2016
  Năm học : 2016-2017
 
 

Dạy hát : MỜI BẠN ĂN
 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
-               Dạy trẻ làm quen với lời và giai điệu bài hát “ Mời bạn ăn”
II/ CHUẨN BỊ
-               Nhạc bài “ Mời bạn ăn”
-                
III/ TIẾN HÀNH
    + HOẠT ĐỘNG 1 : Trò chơi ổn định : Bóng tròn to
- Cô giới thiệu tên bài hát “Mời bạn ăn” –tác giả Trần Ngọc.
- Cho trẻ nghe nhạc có lời bài “Mời bạn ăn”
    + HOẠT ĐỘNG 2 :
-         Cô hát + đánh nhịp (1 lần) cho trẻ nghe
-         Cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát “Mời bạn ăn”
-         Cô dạy trẻ đọc lời bài hát
-         Cô dạy hát từng câu +đánh nhịp (chú ý sữa sai cho trẻ)
-         Cho trẻ hát cả bài + cô đánh nhịp
-         Cô mời từng nhóm đứng lên hát + cô đánh nhịp
-         Cô và trẻ cùng hát + nhạc
     + HOẠT ĐỘNG 3 :
-               Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi âm nhạc : Hát to- hát nhỏ, hát theo chỉ tay của cô, đọc ráp.
-               Cô và trẻ đứng dậy vận động tự do theo bài hát “Mời bạn ăn”

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 13:52:05 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.24 M | File type: doc
lần xem

giáo án phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi, Lưu trữ tạm thời. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH TRƯỜNG MẦM NON 13 ĐỀ TÀI : Dạy Hát : MỜI BẠN ĂN Giáo viên : Trương Mộng Vũ Linh Lớp : Lá 4 Ngày : 20/10/2016 Năm học : 2016-2017 Dạy hát : MỜI BẠN ĂN I/ MỤC Đ

https://tailieuhoctap.com/giaoanluutrutamthoi/phat-trien-tinh-cam-tham-mi-4-tuoi.om630q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác