Giáo án lớp 1 tuần 20

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

TUẦN 20
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018
Chiều
THƯ VIỆN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
TOÁN
PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3
(Soạn theo PPBTNB)
I- Mục tiêu:
1.Kiến thức, kỹ năng:
- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14 + 3.
Rèn kỹ năng thực hiện phép tính. HS làm bài 1 (cột 1, 2, 3); bài 2 (cột 2, 3) ; Bài 3 (phần 1)
2.Năng lực: Học sinh tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập, biết chia sẻ cùng bạn.
3. Phẩm chất: Học sinh tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
II- Chuẩn bị:
- GV: Các bó chục que tính, bảng phụ.
- HS: Bộ đồ dùng học toán.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
* Hoạt động 1
Böôùc 1: Tình huoáng xuaát phaùt:
- Các em đã được học rất nhiều các phép cộng.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phép cộng dạng 14+ 3
- GV viết các phép cộng dạng 14 + 3:
Cho hs lấy 14 que tính rồi thêm 3 que nữa. Có tất cả bao nhiêu que tính?
*Böôùc 2: Bộc lộ quan điểm ban đầu của HS
 
 
*Böôùc 3: Đề xuất câu hỏi, phương án tìm tòi, nghiên cứu.
-Các em có thắc mắc gì về các phép tính các bạn đưa ra không?
-Em chọn cách nào để trả lời cho các câu hỏi?
-GV dẫn dắt HS thống nhất làm tính với vật thật là que tính.
-  hs làm trên bảng.
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe, suy nghĩ.
 
 
-HS nêu các phép cộng dạng 14 + 3
 
 
 
-HS hỏi cô giáo, làm tính với vật thật là que tính.
 
 
 
 
Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

*Bước 4: Tiến hành thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu.
- Lấy 14 que: Đặt 1 bó ở bên trái, 4 que rời ở bên phải.
- Gv hỏi: 14 que tính gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Gv viết 1 chục vào hàng chục, viết 3 vào hàng đơn vị.
- Cho hs lấy thêm 3 que nữa. Vậy 3 que tức là mấy đơn vị? Gv viết 3 đơn vị vào hàng đơn vị.
- Gv nêu: Muốn biết tất cả bao nhiêu que tính, ta gộp toàn bộ số que rời lại.
- Hỏi hs: Có tất cả bao nhiêu que rời?
- Có tất cả: 1 bó chục và 7 que rời là 17 que tính.
- Gv nhận xét, chốt ý
*Bước 5: Kết luận kiến thức:
-GV gợi ý để HS biết được độ dài của đoạn thẳng.
-GV Hướng dẫn cách đặt tính (Từ trên xuống dưới)
- Gv hướng dẫn mẫu
- Cho hs nêu lại cách tính.
* Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1 (cột 1, 2, 3): Tính:
- Gv nhắc hs khi viết kết quả cần thẳng cột.
- Cho hs làm bài rồi chữa bài.
- Gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn.
Bài 2 (cột 2, 3): Tính:
- Cho hs tự nhẩm rồi ghi kết quả.
- Lưu ý: một số cộng với 0 kết quả bằng chính số đó.
- Cho hs đọc kết quả bài làm và nhận xét.
Bài 3 (phần 1):
Điền số  thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
- Cho hs nêu cách làm mẫu: 14+ 1= 15. Ta viết 15   xuống ô trống phía dưới.
- Chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò:
- Gv nhận xét giờ học.
 
- Hs thực hiện.
- Hs nêu.
 
 
- Hs nêu: 3 đơn vị.
 
 
- Hs nêu: Có 7 que rời.
 
 
 
 
 
 
 
- Hs làm bài.
- 3 hs lên bảng làm.
- Hs nhận xét.
 
- Hs làm bài.
- 2 hs lên chữa bài tập.
- Nhận xét
 
 
- Quan sát GV làm mẫu
- Hs làm bài.
 
 
LUYỆN TOÁN
BÀI 74: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3
 
I- Mục tiêu: Giúp hs:
1.Kiến thức, kỹ năng:
- Củng cố phép cộng dạng 14 + 3. Làm được các bài tập: tính, điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

2.Năng lực:Biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè trong học tập.
3. Phẩm chất: Tự tin nhận thực hiện nhiệm vụ học tập mà GV giao. Giáo dục học sinh lòng say mê yêu thích môn học.
II- Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.       
- HS: Que tính, bảng con
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra
- Tính: 13 + 5 ; 14 + 4
- Nhận xét
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
- Chia 2 nhóm, mỗi nhóm 1 phần.
- Nhận xét
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
- Bảng phụ
- Yêu cầu HS dựa vào bảng cộng trong phạm vi 20 để làm bài
- Gọi hs đọc số.
- Nhận xét
Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
- Bảng phụ
- Yêu cầu HS đếm số lượng rồi viết số thích hợp vào ô trống
- Nhận xét.
3. Củng cố-dặn dò:
- Nhận xét tiết học
 
-  2hs + bảng con
 
 
 
- 2 em + làm vở
- Nhận xét, chữa bài
 
 
- HS làm bài
 
- 4 hs đọc
 
 
 
- 3 em + làm vở
- Nhận xét
 
 
- Làm lại bài sai
 
 
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
MỸ THUẬT
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
 
TiÕng viÖt
Mối liên hệ giữa các vần
- STK trang 163
- SGV: 85
 
 
Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

LUYỆN TIẾNG VIỆT
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
 
Chiều
TOÁN
LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu:
1.Kiến thức, kỹ năng: Thực hiện được phép cộng ( không nhớ) trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + 3. Bài 1 (cột 1, 2, 4), bài 2 (cột 1, 2, 4), bài 3 (cột 1, 3).  Rèn kỹ năng thực hiện phép tính
2.Năng lực: Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn, giáo viên hoặc người khác.
3. Phẩm chất: Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II- Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ
- HS: VBT
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
- Đặt tính rồi tính:
13+ 2          15+ 4  16+ 2
2. Luyện tập:
Bài 1 (cột 1, 2, 4): Đặt tính rồi tính:
- Hướng dẫn học sinh làm bài.
- Cho hs chữa bài tập.
- Nhận xét, chữa bài
Bài 2 (cột 1, 2, 4): Tính nhẩm:
- Gọi hs nêu cách nhẩm: 15+ 1= 16 Có thể nhẩm: 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 chục bằng 16.
- Cho hs nhẩm và ghi kết quả.
Bài 3: (cột 1, 3) Tính:
- Hướng dẫn hs làm từ trái sang phải.
10+ 1+ 3=? Lấy 10+ 1= 11, tiếp lấy 11+ 3= 14.
Vậy 10+ 1+ 3= 14.
- Nhận xét, chữa bài
3. Củng cố, dặn dò:
- Gv nhận xét giờ học
 
- 3 hs lên bảng làm.
- Lớp làm bảng con,  NX
 
 
- Hs làm bảng con
- 3 HS lên bảng làm
- CHữa bài, nhận xét.
 
- Hs nhẩm và nêu miệng kết quả
 
 
- Hs làm bài.
- 2 hs lên bảng làm.
- Chữa bài, nhận xét
Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

LUYỆN TOÁN
BÀI 75: LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu:
1.Kiến thức, kỹ năng:
- Củng cố phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20.  Làm được các phép tính cộng hàng ngang, cột dọc và nối (theo mẫu).
2.Năng lực: Biết hợp tác với các bạn trong nhóm, lớp hoàn thành nội dung học tập.
3. Phẩm chất:  Tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết bạn bè.
II- Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.       
- HS: Que tính, bảng con
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
Hoạt động của hs:
1. Kiểm tra:
- Tính: 14 + 5 ; 12 + 3
- Nhận xét
2. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Chia 2 nhóm, mỗi nhóm 2 phép tính.
- Nhận xét
Bài 2: Tính (theo mẫu)
- Bảng phụ
- Chia 3 nhóm, mỗi nhóm 1 cột
- Nhận xét
Bài 3: Nối (theo mẫu)
- Bảng phụ
- Yêu cầu HS dựa vào các phép tính cộng trong phạm vi 20 để làm bài.
- Nhận xét.
3. Củng cố-dặn dò:
- Nhận xét tiết học
 
-  2hs + bảng con
 
 
 
- 2 em + làm vở
- Nhận xét, chữa bài
 
 
- 3 em + làm vở
- Chữa bài
 
 
- 1 em + làm vở
- Nhận xét
 
 
- Làm lại bài sai
 
 
LUYỆN TIẾNG VIỆT
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

Thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2018
Chiều
TiÕng viÖt
Vần/oăn/,/oăt/
Bắt đầu viết chữ hoa (A, Ă, Â)
- STK trang 166
- SGV: 86-87
 
 
 
LUYỆN TIẾNG VIỆT
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
 
Thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2018
Chiều
TiÕng viÖt
Vần/uân/,/uât/
- STK trang 171
- SGV: 88-89
 
 
 
LUYỆN TIẾNG VIỆT
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
 
Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2018
TiÕng viÖt
Vần/en/,/et/
- STK trang 175
- SGV: 90-91
Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

LUYỆN TIẾNG VIỆT
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
 
SINH HOẠT
NHẬN XÉT TUẦN 20
I. Mục tiêu.
- Kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của tuần. Phát huy những mặt tích cực, hạn chế tồn tại trong tuần.
- Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần 21
- Phát huy ý thức làm chủ tập thể, tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật của HS.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đánh giá hoạt động trong tuần
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Phương hướng tuần sau:
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-30 15:27:48 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án lớp 1 tuần 20, Lưu trữ tạm thời. Giáo án lớp 1C Năm học 2017 - 2018 TUẦN 20 Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018 Chiều THƯ VIỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TOÁN PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 (Soạn theo PPB

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-lop-1-tuan-20.6cuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác