THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG

Chủ đề 1: Kỹ năng tự phục vụ


I. Mục tiêu:
- Giúp HS hiểu: KN là việc mình cần thực hiện hằng ngày trong cuộc sống.
- Rèn cho HS có kỹ năng tự lập trong sinh hoạt hằng ngày để thích nghi tốt trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
- Tài liệu kỹ năng sống lớp 4.
III. Cách tiến hành:
Giới thiệu về tài liệu và yêu cần thực hiện của tiết học.
Hướng dẫn HS làm bài tập:Tiết 1: Bài tập 1 – Bài tập 2 ( Tr. 4 )

Bài tập 1. Xử lí tình huống

- HS đọc thầm tình huống. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
- HS thảo luận nhóm đôi để chọn đáp án.
- HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Bài tập 2: Giải quyết tình huống

- HS nêu tình huống cần giải quyết.
- HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tình huống.
- HS khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét chốt ý đúng.

Tiết 2: Bài tập 3 ( Tr. 5 )

Bài tập 3: Thực hành theo nhóm:

- HS tập trung theo nhóm. Tự đọc nội dung yêu cầu của bài tập.
- GV nhắc lại yêu cầu.
- HS tự làm việc theo nhóm để hoàn thành bài tập.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.
- Lớp nhận xét, đánh giá.


Tiết 3: Bài tập 4 – Bài tập 5 ( Tr. 6 )

Bài tập 4: Xử lí tình huống

- HS thảo luận nhóm đôi để chọn đáp án.
- HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, chốt ý đúng.
Bài tập 5: Đánh số tranh

- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- HS quan sát tranh, suy nghĩ và thực hiện bài tập.
- HS nêu kết quả bài làm; HS khác nhận xét.
c) Củng cố, dặn dò:
GV cho HS đọc phần Ghi nhớ.
IV. Đánh giá kết quả chủ đề 1:
- GV nêu nhận xét đánh giá kết quả HS thực hiện chủ đề 1.
- Lưu ý HS cách thực hiện những kĩ năng theo hướng tích cực.
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người


I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết: Lịch sự trong giao tiếp là việc mình cần thực hiện hằng ngày trong cuộc sống.
- Rèn cho HS có kỹ năng giao tiếp phù hợp trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống biết quan tâm đến mọi người, bênh vực kẻ yếu; biết động viên an ủi và giúp đỡ , chia sẻ với bạn bè có cảnh buồn hoặc khó khăn.
- Biết xử lịch sự khi đến chơi nhà người khác hoặc có khách đến chơi nhà minhfxx
- Biết lựa chọn lời nói nhẹ nhàng để không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.
II. Chuẩn bị:
- Tài liệu kỹ năng sống lớp 4.
III. Cách tiến hành:
GV nêu yêu cần thực hiện của tiết học.
Hướng dẫn HS làm bài tập:

Tiết 4: Bài tập 1 – Bài tập 3 ( Tr. 8, 10 )

Bài tập 1. Ba người cùng nói một lúc

- HS đọc thầm tình huống. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
- HS thảo luận nhóm đôi để nêu ý kiến đáp án.
- HS nêu ý kiến về kết quả của câu chuyện và cách xử lí của bản thân.
- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, chốt ý đúng


Bài tập 3: Thực hành cá nhân:

- HS tự đọc nội dung yêu cầu của bài tập.
- GV nhắc lại yêu cầu.
- HS tự làm việc để hoàn thành bài tập.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.
- Lớp nhận xét, đánh giá.


Tiết 5: Bài tập 2 ( Tr. 9 )

Bài tập 2: Trò chơi “Truyền tin bí mật”

- HS nêu yêu cầu của trò chơi.
-