Bai 89 iep uop

  • 04/03/2015 09:39:36
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.01 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết

Bài 89: IÊP - ƯƠP
I. Mục đich yêu cầu:
1. Kiến thức:
- HS đọc được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: iêp, ươp,tấm liếp, giàn mướp.
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.
2. Kĩ năng:
- HS đọc thông thạo các vần, tiếng, từ, câu trong bài
3. Thái độ:
- GDHS yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy học:
1. GV: tranh, bộ đồ dùng TV, phấn màu.
2. HS: Bộ chữ Tiếng Việt, bảng, phấn, SGK, vở tập viết.
III. Hoạt động dạy học:
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


1’
4’


33’


33’

5’

Tiết 1
A.Ổn định lớp
B. Kiểm tra bài cũ:
-Đọc: nhân dịp, chụp đèn…
+Đọc câu ứng dụng bài 88.

C.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
Bài 89: iêp - ươp
2. Dạy vần:
a.Vần iêp:+Tiếng: liếp+Từ: tấm liếp


b. Vần ươp
*Nghỉ giữa giờ
c.Đọc từ ứng dụng
rau diếp, ướp cá
tiếp nối, nườm nượp
d.Luyện viết bảng con: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp.
*Nghỉ chuyển tiết.
Tiết 2
3.Luyện tập:
a.Luyện đọc:
+Đọc câu ứng dụng:
Nhanh tay thì được
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cướp cờ mà chạy.
*Nghỉ giữa tiết
b.Luyện nói:
Chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.

c.Luyện viết vở:
Bài 89 vở tập viết.
D.Củng cố - Dặn dò:
Trò chơi: Tìm tiếng có vần mới.Hát cùng HS


Đọc các từ, câu ứng dụng sau


Nhận xét


Giới thiệu bài
Ghi bảng tên bài


Viết iêp
Yêu cầu phân tích vần iêp

Đánh vần đọc: iê - pờ - iêp.
Viết: liếp
Yêu cầu ghép liếp
Y/cầu phân tích tiếng liếp
Đánh vần đọc trơn.
Viết: tấm liếp


Viết ươp: GV hướng dẫn tương tự vần iêp.
So sánh ươp với iêp.
Yêu cầu đọc thầm 4 từ, tìm tiếng có vần mới.
Đánh vần, đọc trơn.
GV giải nghĩa từ, đọc mẫu.

GV viết mẫu, hướng dẫn HS viết.
Nhận xét
Y/cầu HS đọc toàn bài tiết 1
Yêu cầu HS quan sát tranh câu ứng dụng


Y/cầu đọc và tìm tiếng có vần mới.
GV đọc mẫu.
Gọi HS đọc tên chủ đề
+Tranh 1 vẽ gì?
+Tranh 2 vẽ gì?
+Tranh 3 vẽ gì?
+Tranh 4 vẽ gì?
+Nghề nghiệp của những người trong tranh có giống nhau không. Hãy giới thiệu nghề nghiệp của bố mẹ con.

Yêu cầu HS lấy vở tập viết.
GV nhắc lại qui trình viết.
Nhận xét


GV phổ biến luật chơi.
Hôm nay con học vần gì?

Nhận xét tiết học. Khen HS.
Dặn HS về ôn bài nhiều lần.
Chuẩn bị bài 90.

Hát


HS đọc.

HS đọc.
Nhận xét bạn đọc.HS nhắc lại tên bài.HS đọc CN, ĐT
HS phân tích.
Ghép vần iêp
HS đánh vần đọc CN,ĐT
-HS đọc liếp
Ghép tiếng liếp
HS phân tích.
HS đọc.
- HS đọc trơn.
- HS đánh vần và đọc từ
HS đọc toàn bài vần iêp.


Giống: đều kết thúc ở p.
Khác: ươp bắt đầu từ ươ.
HS đọc toàn bài vần ươp.
HS hát.

HS tìm và đọc.

HS đọc.
HS đọc toàn bài.

HS theo dõi.
HS viết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ