Giáo án học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

Tuần : 01
Tiết   : 01
Ngày soạn :18/08/2017                                                                 Ngày dạy  :21/08/2017
                               
 
 
 
 
 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.
2. Kĩ năng:
 - Biết cách tìm thông tin về nghề điện dân dụng.
3. Thái độ:
-  Biết một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có ý thức tìm nghề nhằm giúp cho việc định hướng nghề nghiệp sau này.
II. Chuẩn bị:
1. GV:
  -Một số thông tin về nghề điện dân dụng.
2. HS: 
- Chuẩn bị trước nội dung bài học trước khi đến lớp.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
Lớp
Sĩ số
HS vắng có phép
HS vắng không phép
9A
 
 
 
9B
 
 
 
9C
 
 
 
2. Đặt vấn đề:  -Giới thiệu chương trình của môn công nghệ 9, giới thiệu nghề điện dân dụng.
3. Bài mới:
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung ghi bảng
HĐ 1: Tìm hiểu vai trò vị trí của nghề điện dân dụng:
- Hãy nêu một số nghành nghề có sử dụng năng lượng điện?
 
 
 
- Nếu không có điện thì cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
=> Vậy chúng ta cần có những hiểu biết về điện là vấn đề cấp thiết.
- Năng lượng điện được sử dụng trong các ngành công nghiệp, công nghê thông tin,sản xuất nông nghiệp, trong y tế, giáo dục…
-Ảnh hưởng rất lớn: Năng suất lao động thấp, máy móc không hoạt động được, thậm chí chúng ta sẽ bị hạn chế thông tin.
 
I, Vai trò, vị trí của điện dân dụng trong sản xuất và đời sống
 
 
- Nghề điện dân dụng có vị trí rất  quan trọng trong sản xuất và đời sống.
-Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
HĐ 2: Tìm hiểu đặc điểm yêu cầu của nghề:
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

-Người thợ điện thường làm việc với những dụng cụ và thiết bị điện gì?
 
 
-Công việc thường làm của nhứng người thợ điện là gì?
 
-Cho HS hoạt động nhóm hoàn thành bảng 6
- Môi trường làm việc của nghề?
- Người làm nghề điện dân dụng làm việc trong những điều kiện như thế nào?
- HS hoàn thành phần 3
- Để làm được nghề điện dân dụng cần những điều kiện tối thiểu như thế nào? (yêu cầu của nghề)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nghề diện dân dụng có triển vọng như thế nào?
- GV giới thiệu cho HS biết thêm về những nơi đào tạo nghề, hoạt động nghề.
 
- Các thiết bị bảo vệ, đóng cắt lấy điện: Cầu chì, cầu dao, bút thử điện…các đồ dùng điện: Bàn là, ti vi, quạt điện, bóng đèn điện…
- Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị, đồ dùng điện.
-Hoàn thành bài tập theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV
- Trong nhà cũng như ngoài trời.
- HS trả lời cá nhân câu hỏi của GV.
 
- Hoàn thành phần bài tập
- Có kiến thức về điện năng, yêu nghề và có sức khỏe.
- Kiến thức: Tối thiểu TN THCS
- Kĩ năng: Đo lường, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt  thiết bị điện
- Thái độ: Yêu nghề, có ý thức bảo vệ môi trường, an toàn lao động, làm việc khoa học, kiên trì, thận trọng, chính xác
- Sức khoẻ: Đủ điều kiện về sức khoẻ
 
Cần thiết cho sự nghịêp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước
-Gắn liền với sự phát triển của điện năng, đồ dùng điện, và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở.
-Phát triển không chỉ thành phố mà còn ở nông thôn.
-Người thợ phải luôn cập nhật, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp.
 
II, Đặc điểm và yêu cầu của nghề
1, Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng
(SGK)
2, Nội dung lao động của nghề điện dân dụng
-Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt.
-Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
-Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
3, Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng
- Làm việc ngoài trời, trong nhà và thừơng hay lưu động.
- Nguy hiểm vì thường xuyên tiếp xúc với điện, làm việc trên cao.
4, Yêu cầu của nghề: 
 Kiến thức: Tối thiểu TN THCS
- Kĩ năng: Đo lường, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt  thiết bị điện
- Thái độ: Yêu nghề, có ý thức bảo vệ môi trường, an toàn lao động, làm việc khoa học, kiên trì, thận trọng, chính xác
- Sức khoẻ: Đủ điều kiện về sức khoẻ
5, Triển vọng của nghề:
-Cần thiết cho sự nghịêp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước
-Gắn liền với sự phát triển của điện năng, đồ dùng điện, và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở.
-Phát triển không chỉ thành phố mà còn ở nông thôn.
-Người thợ phải luôn cập nhật, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp.
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

 
 
6, Những nơi đào tạo nghề:
- Các trường đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp..
- Các trung tâm kĩ thuật tổng hợp- hướng nghiệp…
7, Những nơi hành nghề:
- Ở các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị kinh doanh…
- Những cơ sở lắp đặt, sửa chữa về điện
 
HĐ 3:  Củng cố -  Hướng dẫn về nhà
Nhấn mạnh cho học sinh những kiến thức cần trọng tâm.
- Cho HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK
- Chuẩn bị bài mới bài 2 SGK
- HS chú ý lắng nghe.
 
- HS trà lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
 
IV. Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

Tuần : 02
Tiết   : 02
Ngày soạn :25/08/2017                                                                 Ngày dạy  :28/08/2017
                                  
 
 
 
 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Biết cách sử dụng  một số vật liệu điện thông dụng.
2. Kĩ năng: Quan sát, phân biệt, lựa chọn dây dẫn điện cần thiết để lắp đặt mạng điện.
3. Thái độ: Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật liệu điện
II. Chuẩn bị:
1. GV:  Dây dẫn điện.
2. HS:  Học bài cũ và chuẩn bị trước nội dung bài học trước khi đến lớp.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
Lớp
Sĩ số
HS vắng có phép
HS vắng không phép
9A
 
 
 
9B
 
 
 
9C
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy cho biết vai trò và vị trí của nghề điện dân dụng ?
- Em hãy cho biết đối tượng và nội dung lao động của nghề điện dân dụng?
3. Bài mới:
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung ghi bảng
HĐ 1: Tìm hiểu phân loại dây dẫn điện
- Hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết?
- Y/c làm việc theo cặp : Làm bài tập phân loại dây dẫn trong SGK. Tr 9 và làm bài tập điền vào chỗ trống dựa vào vật mẫu
- Gọi đại diện 1 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.
- GV tổng kết dưới dạng sơ đồ
- Phát vật mẫu cho các nhóm, yêu cầu chọn ra các dây dẫn theo sơ đồ.
+ GV: Nhấn mạnh điểm khác nhau giữa lõi và sợi: Lõi là phần trong của dây, lõi có thể một sợi hay nhiều sợi
- Trả lời câu hỏi dựa vào quan sát thực tế.
- Thảo luận làm bài tập dựa vào vật mẫu
 
 
- Đại diện 1 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.
- Quan sát, ghi vở
- Quan sát vật mẫu, lựa chọn dây dẫn điện.
 
- Nghe, quan sát ghi nhớ
I. Dây dẫn điện.
1. Phân loại
 
 
 
 
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

.(dựa vào vật mẫu)
 
 
HĐ 2: Tìm hiểu về cấu tạo dây dẫn được bọc cách điện
-Cho HS quan sát vật mẫu và hình 2.2SGK
 
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu.
- GV kết luận.
- Tại sao vỏ dây dẫn điện lại có nhiều mầu khác nhau?
 
- Nghe, quan sát, tìm hiểu nội dung.
 
Gồm hai phần
-Lõi dây: Làm bằng đồng hoặc nhôm, được chế tạo bằng một sợi hay nhiều sợi bện với nhau.
- Vỏ: Gồm một lớp hay nhiều lớp bằng cao su hay chất cách điện tổng hợp PVC
2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện
Gồm hai phần
-Lõi dây: Làm bằng đồng hoặc nhôm, được chế tạo bằng một sợi hay nhiều sợi bện với nhau.
- Vỏ: Gồm một lớp hay nhiều lớp bằng cao su hay chất cách điện tổng hợp PVC
HĐ 3:  Tìm hiểu cách sử dụng  dây dẫn điện
-Lựa chọn dây dẫn điện dựa vào yếu tố nào?
- GV kết luận và lấy ví dụ.
- Giới thiệu kí hiệu của dây dẫn điện trên sơ đồ điện.
- YC hs đọc một số kí hiệu.
- Trong quá trình sử dụng cần chú ý những gì? Tại sao
- Cần lựa chọn dây dẫn đúng theo thiết kế của mạng điện.
 
- Quan sát và ghi nhận kiến thức.
- Trong quá trình sử dụng cần thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn.
3. Sử dụng dây dẫn điện.
- Cần lựa chọn dây dẫn đúng theo thiết kế của mạng điện.
- Kí hiệu dây dẫn điện
M(nxF)
- Trong quá trình sử dụng cần thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn.
4. Cũng cố-  Hướng dẫn về nhà :
Có những loại dây dẫn điện nào?
- Dây dẫn điện có cấu tạo như thế nào?
- Đọc trước phần II. III trong SGK.
IV. Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

Tuần : 03
Tiết   : 03
Ngày soạn :31/08/2017                                                                 Ngày dạy  :04/09/2017
                                  
           
 
 
 
 
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức : 
-Biết cấu tạo, công dụng của cáp điện, vật liệu điện thông dụng.
2. Kĩ năng :   
- Sử dụng cáp điện, các vật liệu cách điện trong mạng điện trong nhà
3. Thái độ :     
-  Làm việc nghiêm túc, ý thức thực hiện an toàn điện
II. Chuẩn bị :
1. GV :
- Dây cáp điện, một số vật liệu cách điện
2. HS :
- Nội dung bài học .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
  Lớp
Sĩ số
HS vắng có phép
HS vắng không phép
9A
 
 
 
9B
 
 
 
9C
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy cho biết cấu tạo và  nêu cách sử dụng dây dẫn điện?
3. Đặt vấn đề : Chúng ta đã tìm hiểu về dây dẫn điện vậy để biết cấu tạo của dây cáp điện như thế nào và nó dùng vào đâu thì chúng ta cùng vào bài hôm nay: Bài vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
3. Bài mới:
 
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung ghi bảng
HĐ 1: Tìm hiểu phân loại dây dẫn điện
- Cho HS quan sát vật mẫu và hình vẽ
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu
- GV kết luận.
- Dây cáp điện khác dây dẫn điện ở điểm nào
- GV giải thích dựa vào vật mẫu
- HS quan sát vật mẫu và hình vẽ
- 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu, HS còn lại quan sát
 
- Nghe, quan sát ghi vở
- Liên hệ bài cũ và vật mẫu trả lời câu hỏi.
II. Dây cáp điện
1. Cấu tạo
   Gồm 3 phần:
- Lõi = Cu hoặc Al
- Vỏ = cao su, PVC...
- Vỏ bảo vệ gồm nhiều lớp như giấy tẩm nhựa đường, giấy tẩm dầu cáp, băng chỉ bảo vệ...
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

- Trong thực tế người ta dùng dây cáp điện ở đâu
- GV dùng hình vẽ để giải thích
- Chọn dây cáp điện căn cứ vào yếu tố nào
 
- Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi
 
- Nghe, quan sát, ghi vở
- Liên hệ thực tế và thông tin SGK trả lời
- Nghe, quan sát, ghi nhớ
 
2. Sử dụng
- Dùng để lắp đặt đường dây hạ áp từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà.
- Chọn dây cáp điện căn cứ vào Itải, Ulưới, vị trí lắp đặt
HĐ 2: Tìm hiểu vật liệu cách  điện
- Theo em thế nào là vật liệu cách điện.
- Vật liệu cách điện phải đảm bảo yêu cầu gì
- Hướng dẫn HS tìm hiểu và chọn đáp án đúng trong bảng 12 SGK.
- Gọi một HS trả lời, HS khác nhận xét.
- GV kết luận dựa vào bảng phụ
- Gọi HS lấy thêm một số VD
- Dùng một số mẫu vật liệu dẫn điện và cách điện gọi HS lên bảng phân biệt vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện
- Trả lời câu hỏi
 
- Trả lời câu hỏi dựa vào hiểu biết và thông tin SGK
- Tìm hiểu thông tin bảng 12 và chọn đáp án
- 1 HS trả lời, HS khác nhận xét.
- Nghe, quan sát, ghi vở
- Nghe, quan sát, ghi nhớ
 
- HS lên bảng phân biệt vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện
III. Vật liệu cách điện
 
 
- Vật liệu cách điện phải đảm bảo: cách điện tốt, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt, độ bền cơ học cao (Điện trở suất lớn 188-1013 Ωm)
- VD: sứ, mi ca, nhựa êbônít
4. Cũng cố-  Hướng dẫn về nhà :
- Thế nào là vật liệu cách điện? Cho ví dụ?
- Dây cáp điện có cấu tạo như thế nào?
IV. Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

Tuần : 04
Tiết   : 04
Ngày soạn :08/09/2017                                                                 Ngày dạy  :11/09/2017
                                  
 
 
 
 
 
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức : 
-Biết công dụng, phân loại của một số đồng hồ đo điện.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết và phân loại một số đồng hồ đo điện.
3. Thái độ :     
-Rèn luyện tính cẩn thận khi sử dụng một số đồng hồ đo điện.
II. Chuẩn bị :
1. GV :
- Một số loại đồng hồ đo điện như: Ampe kế, vôn kế, công tơ điện.
2. HS :
- Nội dung bài học .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
  Lớp
Sĩ số
HS vắng có phép
HS vắng không phép
9A
 
 
 
9B
 
 
 
9C
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy cho biết cấu taọ của dây cáp điện?
- Em hãy cho biết thế nào là vật liệu cách điện? Lấy ví dụ?
3. Đặt vấn đề
  Nhờ có đồng hồ đo điện mà chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, vậy để hiểu rõ hơn về các loại đồng hồ điện này chúng ta cùng tìm hiểu bài: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện.
4. Tiến trình:
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung ghi bảng
HĐ 1: Tìm hiểu công dụng của đồng hồ đo điện
- Trong quá trình sử dụng, sửa chữa, lắp đặt điện người ta phải sử dụng các loại đồng hồ nào để đo và kiểm tra. Bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình em hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết.
- Gv cho học sinh làm việc theo nhóm nhỏ làm bài tập. Tìm trong bảng 3.1 những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và đánh dấu (X) vào ô trống.
-Hs lắng nghe và ghi nhớ thông tin trao đổi nhanh trong nhóm trả lời. Một số đồng hồ đo điện thường dùng như: Vôn kế, ămpe kế, oắt kế, ôm kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng.
 
Học sinh thảo luận theo nhóm trả lời:
I . Đồng hồ đo điện
    1. Công dụng.
Nhờ có đồng hồ đo điện chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được những nguyên nhân, những hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện và đồ dùng điện.
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

 
 
 
 
- Gv gọi đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung nhận xét.
- Công dụng của đồng hồ đo điện là gì?
- Hs trả lời giáo viên kết luận.
- Tại sao trên vỏ máy biến áp thường lắp ămpe kế và vôn kế.
Hs thảo luận trả lời giáo viên kết luận.
- Công tơ được lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích gì?
Hs trả lời giáo viên kết luận.
1. Cường độ dòng điện
X
2. Điện trở mạch điện
3. Đường kính dây dẫn
X
4. Công suất tiêu thụ mạch điện
X
5. Cường độ sáng
 
6. Điện năng tiêu thụ
X
7. Điện áp
X
- Nhờ có đồng hồ đo điện chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được những nguyên nhân, những hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện và đồ dùng điện.Hs ghi vở.
Hs thảo luận trả lời:
-Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện.
-Dùng để đo điện năng tiêu thụ.
 
HĐ 2: Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện
- Gv giới thiệu: Có nhiều cơ sở để phân loại đồng hồ đo điện như theo đại lượng đo, theo loại dòng điện, theo cấp chính xác, theo nguyên lý làm việc…Tuy nhiên trong bài này chúng ta xét tới cơ sở phân loại thông dụng nhất là theo đại lượng đo.
- Gv cho học sinh quan sát bảng 3.2 và 3.3 SGK yêu cầu học sinh gấp sách lại làm việc cá nhân theo phiếu học tập mà giáo viên chuẩn bị trước.
 
 
- Gv yêu cầu học sinh kiểm tra chéo nhau giáo viên hoàn thiện và kết luận
- Hs nghe và ghi nhớ thông tin.
 
 
 
 
 
 
 
- Quan sát kỹ bảng 3.2 và 3.3 làm việc cá nhân điền vào phiếu học tập.
Đại lượng cần đo
Ký hiệu
Cường độ dòng điện
A
Công suất
W
Điện áp
V
Điện năng
KWh

2. Phân loại.
Theo đại lượng đo có:
- Ampe kế
- Oắt kế
- Vôn kế
- Công tơ điện
- Ôm kế
- Đồng hồ vạn năng
 
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

- Gv chia lớp thành những nhóm nhỏ mỗi nhóm 4 học sinh chuẩn bị cho mỗi nhóm một đồng hồ đo điện. Nhiệm vụ mỗi nhóm giải thích ký hiệu ghi trên mặt đồng hồ và tính cấp chính xác của đồng hồ đó.
- Gv lấy VD tính cấp chính xác của một đồng hồ cho học sinh rõ. Vôn kế có thang đo là 500V cấp chính xác là 1 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: V
Điện trở

Điện áp, điện trở, dòng điện
 
V, A, Ω
- Hs kiểm tra chéo nhau.
- Hs làm việc theo nhóm giải thích những ký hiệu ghi trên mặt đồng hồ và tính cấp chính xác của đồng hồ đó.
 
4. Cũng cố-  Hướng dẫn về nhà :
Gv gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ ở cột 1
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập cuối bài trang 17 SGK
 - Đọc trước phần II bài 3 SGK và tìm hiểu một số loại dụng cụ cơ khí dùng trong nghề điện dân dụng.
IV. Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Trường THCS                                                                                       Giáo án công nghệ 9

Tuần : 05
Tiết   : 05
Ngày soạn :15/09/2017                                                                 Ngày dạy  :18/09/2017
                                  
 
 
 
 
 
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- Biết được công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mang điện.
2.Kỹ năng:
- Biết cách sử dụng một số dụng cụ điện thông dụng.
- Lựa chọn được những dụng cụ cần thiết cho việc lắp đặt mạng điện trong nhà.
3. Thái độ :     
-Rèn luyện tính cẩn thận khi sử dụng một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện.
II. Chuẩn bị :
1. GV :
- Một số dụng cụ cơ khí như: Kìm cắt, tuốt và giữ dây dẫn, tua vít, búa, thước cuộn, pan me.
2. HS :
- Nội dung bài học .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
  Lớp
Sĩ số
HS vắng có phép
HS vắng không phép
9A
 
 
 
9B
 
 
 
9C
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy kể tên, nêu công dụng và kí hiệu của các loại đồng hồ đo điện?
3. Đặt vấn đề
 Tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu về các loại đồng hồ đo điện, tiết hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về các dụng cụ cơ khí.
4. Tiến trình:
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung ghi bảng
HĐ 1: Tìm hiểu dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện
 
 
GV:                                                                                           Năm học: 2017 – 2018


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-12-03 20:51:55 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.58 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 1, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Trường THCS Giáo án công nghệ 9 Tuần : 01 Tiết : 01 Ngày soạn :18/08/2017 Ngày dạy :21/08/2017 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-hoc-ki-1.0dj30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác