Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Ngày soạn: 20/8/2017                                    Ngày dạy:Chiều 23/8/2018 Lớp 9A,B
                                                                         
Tiết 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
 
      I.MỤC TIÊU
      1.Kiến thức
        Biết được vai trò, vị trí, đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả trong đời sống kinh tế và sản xuất.
      2.Kĩ năng
        Nắm được đặc điểm và yêu cầu, triển vọng phát triển của nghề.
      3.Thái độ
       Yêu thích nghề trồng cây ăn quả, ham tìm hiểu thực tế.
      II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
      1.Chuẩn bị của giáo viên
        - Giáo án, SGV, SGK
        - Bảng số liệu phát triển của nghề trồng cây ăn quả ở địa phương.
       2. Chuẩn bị của học sinh
       - Nghiên cứu trước bài 1 ở nhà
        - SGK, vở
      III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
      1.Kiểm tra bài cũ ( Không kiểm tra)
       *Đặt vấn đề (1phút)
       Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang được chú trọng phát triển. Vậy nghề trồng cây ăn quả có vai trò, vị trí, đặc điểm như thế nào tiết này cô sẽ giới thiệu với các em về nghề trồng cây ăn quả ở nước ta.
       2.Dạy nội dung bài mới  (39 phút)
      Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
 
 
 
?Tb
 
HS
HS
?K
 
 
GV
 
 
 
 
 
Em hãy  kể tên một số giống cây ăn quả có giá trị ở nước ta mà em biết?
Trả lời
Hãy quan sát H1/SGK
Cho lớp hoạt động nhóm để trả lời vai trò và vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong cuộc sống và sản xuất?
-Cung cấp cho người tiêu dùng.
-Cung nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nước giải khát.
I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ (14phút)
 
 
 
 
 
 
 
-Cung cấp cho người tiêu dùng.
-Cung nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nước giải khát.
 

 


 
 
?KG
 
HS
 
GV
 
 
?Tb
GV
 
 
HS
?Tb,K
 
 
 
 
?Tb,K
 
GV
 
HS
?K,G
 
GV
 
 
HS
 
HS
 
?K,G
 
-Cung cấp hàng hoá cho xuất khẩu.
 
Hãy liên hệ tại gia đình em trồng cây ăn quả có vai trò như thế nào?
Hoạt động theo nhóm, trả lời về vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả.
Cho Chuẩn bị học sinh đọc thông tin phần II trong SGK.
 
 
Đối tượng lao động của nghề là gì?
- Đối tượng lao động: Là các loại cây ăn quả lâu năm  có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao.
Trả lời
Hãy kể tên các công việc lao động của nghề?
Nội dung lao động: Bao gồm các công việc Nhân giống, làm đất, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, bảo quản, chế biến.
Hãy nêu tên các dụng cụ dùng cho nghề trồng cây ăn quả?
- Dụng cụ lao động: Dao, cuốc, kéo cắt cành, xẻng, bình tưới …
Trả lời
Nghề trồng cây ăn quả có điều kiện lao động như thế nào?
- Điều kiện lao động:
+ Làm việc thường xuyên ngoài trời.
+ Tiếp xúc trực tiếp với hoá chất.
+ Tư thế làm việc luôn thay đổi
Trả lời
Quan sát H2 và cho biết sản phẩm của nghề là những loại quả nào?
- Sản phẩm: Các loại quả.
 
Nghề trồng cây ăn quả có những yêu cầu gì?
- Phải có tri thức về khoa ,học sinh học, hoá học, kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có Về kĩ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.
-Cung cấp hàng hoá cho xuất khẩu.
 
 
 
 
 
II. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA NGHỀ  (20phút)
1. Đặc điểm của nghề
 
- Đối tượng lao động: Là các loại cây ăn quả lâu năm  có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao.
 
 
 
- Nội dung lao động: Bao gồm các công việc Nhân giống, làm đất, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, bảo quản, chế biến.
 
 
- Dụng cụ lao động: Dao, cuốc, kéo cắt cành, xẻng, bình tưới …
 
 
- Điều kiện lao động:
+ Làm việc thường xuyên ngoài trời.
+ Tiếp xúc trực tiếp với hoá chất.
+ Tư thế làm việc luôn thay đổi.
- Sản phẩm: Các loại quả.
 
 
2.Yêu cầu của nghề đối với người lao động.
 
 
- Phải có tri thức về khoa ,học sinh học, hoá học, kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có Về kĩ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.
 

 


HS
 
 
 
HS
?K,G
HS
 
 
 
GV
?K
 
 
 
GV
 
 
?K,G
 
GV
 
 
 
Trả lời
Nhận xét, kết luận.
Tại sao phải có những yêu cầu như vậy?
-Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dừi sự sinh trưởng, phát triển của cây.
Nhận xét, kết luận.
Trong những yêu cầu đó thì yêu cầu nào là quan trọng nhất?
- Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động ngoài trời …
Nhận xét, kết luận.
 
 
Hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang có xu thế phát triển như thế nào?
Hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang được khuyến khích phát triển nhằm tạo thêm việc làm  và thu nhập cho người lao động, sản xuất nhiều hàng hoá cho người tiêu dùng, nguyên liệu, hàng xuất khẩu.
 
 
 
- Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dừi sự sinh trưởng, phát triển của cây.
 
 
- Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động ngoài trời …
III. TRIỂN VỌNG CỦA NGHỀ  (5phút)
 
 
Hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang được khuyến khích phát triển nhằm tạo thêm việc làm  và thu nhập cho người lao động, sản xuất nhiều hàng hoá cho người tiêu dùng, nguyên liệu, hàng xuất khẩu.
        3. Củng cố, luyện tập( 4 phút)
        ?K, Vai trò và vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong cuộc sống và sản xuất?
        HSTL
          - Cung cấp cho người tiêu dùng.
          - Cung nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nước giải khát.
          - Cung cấp hàng hoá cho xuất khẩu.
       ?Tb, Hãy nêu tên các dụng cụ dùng cho nghề trồng cây ăn quả?
          - Dụng cụ lao động: Dao, cuốc, kéo cắt cành, xẻng, bình tưới …
         - Cho HS đọc phần ghi nhớ
          - Đọc có thể em chưa biết trong SGK.
       4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 1 phút)
           Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài, chuẩn bị trước bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả.
 

 


         Ngày soạn:27/9/2017                             Ngày dạy:Chiều 30/8/2017 Lớp 9A,B
                                                                          
                    Tiết 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
 
      I. MỤC TIÊU
      1. Kiến thức
        Nêu được các giá trị chung của cây ăn quả  cung cấp chất dinh dưỡng, bảo vệ môi trường, hiệu quả kinh tế và y học.
       2. Kĩ năng
       - Hiểu được yêu cầu ngoại cảnh và đặc điểm thực vật của cây ăn quả
  - Tích hợp ƯPBĐKH
  - Tích hợp MT,SDTKNLHQ
      3. Thái độ
        Có ý thức tham gia vào việc trồng và chăm sóc cây ăn quả, yêu thích môn học.
      II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC  SINH
      1. Chuẩn bị của giáo viên
       Nghiên cứu bài, soạn giáo án, đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV
      2. Chuẩn bị của học sinh
      Học bài cũ, nghiên cứu bài mới, SGK
      III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
     1. Kiểm tra bài cũ  (kt chất lượng đầu năm) (15phút)
      a. Đề kiểm tra
          Câu 1, Nêu vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả?
 Câu 2, Cho biết yêu cầu của nghề đối với người lao động?
      b. Đáp án, biểu điểm 
         Câu 1: (5điểm)
 - Vai trò.
 + Cung cấp cho người tiêu dùng
 + Cung cấp nguyên liệu chế biến đồ hộp, nước giải khát.
 + Dùng để xuất khẩu.
 - Nghề có vị t
í quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
        Câu 2: (5điểm)
         -Phải có tri thức về khoa ,học sinh học, hoá học, kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có Về kĩ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.
         -Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dừi sự sinh trưởng, phát triển của cây.
         -Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động ngoài trời …
 

 


     * Đặt vấn đề  (1phút) Nghề trồng cây ăn quả có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Vậy cây ăn quả có những giá trị gì, làm thế nào để cây cho năng suất cao… chúng ta học bài hôm nay.
      2. Dạy nội dung bài mới  (25phút)
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
 
 
GV
 
?Tb
 
HS
 
?K
HS
 
 
?K
 
HS
 
?G
 
HS
 
?K
HS
GV
 
 
 
 
 
 
 
GV
 
 
?Tb,K
 
 
Cho học sinh ngiên cứu thông tin phần I sgk.
Đối với con người cây ăn quả cung cấp những giá trị gì?
Cung cấp dinh dưỡng cho con người, làm thuốc chữa bệnh.
Cây ăn quả có giá trị kinh tế như thế nào?
Làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo, nước uống…
* Tích hợp GDBVMT- BĐKH
Về môi trường cây ăn quả có giá trị như thế nào ?Lấy VD
Giữ và cải thiện môi trường
Trong các giá trị trên giá trị nào là quan trọng nhất?
Cung cấp nhiều dinh dưỡng có giá trị. Là nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến nông sản.
Lấy VD để minh hoạ?
Cung cấp nhiều dinh dưỡng: cam, xoài..
Làm nguyên liệu cho chế biến nông sản: dứa, nhãn, cam, xoài…
 
 
 
 
Để biết được các đặc điểm yêu cầu ngoại cảnh các em nghiên cứu thông tin SGK.
Đối với cây ăn quả rễ có đặc điểm gì?
- Gồm 2 loại:
I. GIÁ TRỊ CỦA VIỆC TRỒNG CÂY ĂN QUẢ (10phút)
 
 
 
 
-Cung cấp nhiều dinh dưỡng có giá trị.
-Làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản.
 
 
 
- Giữ và cải thiện môi trường như: Điều hoà ô xi, nhiệt độ, gió, bão, chống xói mòn, bảo vệ đất.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ YÊU CẦU NGOẠI  CẢNH CỦA CÂY ĂN QUẢ (15phút)
1. Đặc điểm thực vật
 
 
a. Rễ
 
- Gồm 2 loại:
 

 


GV
 
 
 
 
 
 
 
?Tb
HS
 
 
?K
HS
 
 
 
 
?K
HS
 
GV
 
 
 
GV
 
 
 
GV
 
 
 
 
HS
+ Rễ mọc thẳng xuống đất (rễ cọc) ăn sâu xuống đất từ 1-> 10m giúp cho cây đứng vững và hút nước, chất dinh dưỡng nuôi cây.
+ Rễ mọc ngang nhỏ và nhiều, tập trung ở mặt đất, mọc theo tán cây.
Trả lời
 
Thân có đặc điểm gì?
Thân gỗ có nhiều cành từ cấp I - cấp V
 
 
Hoa có đặc điểm gì?
Có 3 loại….
+ Hoa đực
+ Hoa cái
+ Hoa lưỡng tính.
 
Có những loại quả nào?
Có nhiều loại quả: quả hạch, quả mọng, quả có vỏ cứng.
Biết được đặc điểm của quả, hạt sẽ giúp cho việc chọn giống, bảo quản, chế biến, vận chuyển phù hợp.
 
Cây ăn quả rất phong phú, đa dạng có loại có nguồn gốc nhiệt đới, ôn đới là do yếu tố ngoại cảnh khí hậu, đất đai chi phối.
Chia lớp làm 4 nhóm thời gian 3 phút cho các nhóm
- Phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh đọc nội dung thông tin mục 2 SGK- 10, 11.Hoàn thành phiếu học tập.
Làm bài, đại diện nhóm báo cáo kết quả
Nhóm khác nhận xét bổ sung.
 
 
+ Rễ mọc thẳng xuống đất (rễ cọc) ăn sâu xuống đất từ 1-> 10m giúp cho cây đứng vững và hút nước, chất dinh dưỡng nuôi cây.
+ Rễ mọc ngang nhỏ và nhiều, tập trung ở mặt đất, mọc theo tán cây.
b. Thân
- Thân gỗ có nhiều cành từ cấp I -> cấp VI. Các cành cấp V, VI thường mang quả, cần tạo nhiều cành để có nhiều quả.
c. Hoa
 
- Có 3 loại:
+ Hoa đực
+ Hoa cái
+ Hoa lưỡng tính.
d. Quả và hạt
 
- Có nhiều loại quả: quả hạch, quả mọng, quả có vỏ cứng.
- Số lượng, màu sắc, hình dạng của hạt tuỳ thuộc vào từng loại quả.
 
2. Yêu cầu về ngoại cảnh
 
* Bảng phụ
 

 


Yếu tố ngoại cảnh
Mức độ phù hợp của cây ăn quả
- Nhiệt độ
 
- Độ ẩm
- Ánh sáng
 
- Chất dinh dưỡng
 
- Đất
- Tuỳ yêu cầu nhiệt độ cao thấp khác nhau từ 25- 30. Có loài có giai đoạn cần nhiệt độ thấp.
- Độ ẩm cao, không bị úng.
- Ưa ánh sáng, nhưng có một số cây chịu được bóng râm.( dứa, dâu tây)
- Cần đủ N, P, K vi lượng. Tuỳ loài, tuỳ từng thời kì sinh trưởng cần tỉ lệ khác nhau.
- Đất có kết cấu tốt, nhiều chất dinh dưỡng, thoát nước, ít chua. Thích hợp là loại đất đỏ, đất phù sa ven sông.
    3. Củng cố, luyện tập (3phút)
        ?Tb, Cây ăn quả có giá trị gì đối với đời sống con người và với nền kinh tế nước ta
       HSTL, - Cung cấp dinh dưỡng cho con người, làm thuốc chữa bệnh.
                  - Làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản
       ?K, Nêu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả?
        HSTL,
          Cây ăn quả rất phong phú, đa dạng có loại có nguồn gốc nhiệt đới, ôn đới là do yếu tố ngoại cảnh khí hậu, đất đai chi phối
   4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1phút)
      - Về nhà học bài theo câu hỏi SGK
      - Học thuộc ghi nhớ.
      - Đọc trước phần III.
      - Liên hệ thực tế việc trồng cây ăn quả của địa phương em.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


       Ngày soạn:03/9/2017                                   Ngày dạy:Chiều 06/9/2017  Lớp 9A
                                                                                               Chiều 07/9/2017  Lớp 9B
 
Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ (tiếp)
 
      I. MỤC TIÊU
      1. Kiến thức
      Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
      2. Kĩ năng
        Vận dụng vào tìm  hiểu thực tế ở gia đình, địa phương.
       3. Thái độ
        Yêu thích nghề trồng cây ăn quả, ham tìm hiểu thực tế.
      II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
       1. Chuẩn bị của giáo viên
       - Giáo án, nghiên cứu kỹ nội dung bài 2 SGK, SGV,
       - Cây ăn quả cho HS quan sát.
      2. Chuẩn bị của học sinh
      - Nghiên cứu trước bài 2 SGK
       - SGK, vở 
     III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
      1. Kiểm tra bài cũ (3phút)   
       a. Câu hỏi
          ?Tb,K, Giá trị của việc trồng cây ăn quả?
       b. Đáp án, biểu điểm
        -Cung cấp nhiều dinh dưỡng có giá trị.   (3điểm)
       - Làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản.  (3điểm)
       - Giữ và cải thiện môi trường như: Điều hoà ô xi, nhiệt độ, gió, bão, chống xói mòn, bảo vệ đất.  (4điểm)
       * Đặt vấn đề  (1phút)
      Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu về giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. Tiết này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả.
      2. Dạy nội dung bài mới  (37 phút)
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
 
 
GV
 
?Tb
 
 
Giống cây ăn quả rất phong phú và đa dạng.
Em hãy kể tên các giống cây mà em biết? đó là những nhóm nào?
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
1. Giống cây (9phút)
 
 
 

 


 
HS
 
 
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS
 
GV
?Tb,K
HS
 
 
 
?K,G
HS
 
 
 
?K
 
HS
3 nhóm: + Cây ăn quả nhiệt đới.
              + Cây ăn quả á nhiệt đới.
              + Cây ăn quả ôn đới.
Chia lớp nhành 3 nhóm, treo bảng 2
( Các loại cây ăn quả). Yêu cầu các nhóm điền các loại cây ăn quả mà em biết theo mẫu bảng sau:(4phút)
STT
Nhóm cây ăn quả.
Các loại cây ăn quả.
1
Cây ăn quả nhiệt đới.
 Chuối, dứa, mít, xoài, sầu giêng, măng cụt, khế, trứng gà, chôm chôm .........
2
Cây ăn quả á nhiệt đới
 Cam, quýt, chanh, bưởi, nhãn, vải, hồng, ổi,…..
3
Cây ăn quả ôn đới
Đào, mận, nho, dâu tây…. 
Thảo luận -> trả lời, các nhóm nhận xét chéo.
Nhận xét
Yêu cầu của việc chọn giống là gì?
Trả lời
Cho năng xuất cao, chất lượng tốt, chống sâu bệnh phù hợp với điều kiện ngoại cảnh.
 
Kể tên một số cách nhân giống mà em biết?
Nhân giống bằng phương pháp hữu tính như gieo hạt, vô tính như giâm cành, chiết cành, ghép, tách.......
 
Địa phương em dùng phương pháp nhân giống nào?
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cho năng xuất cao, chất lượng tốt, chống sâu bệnh phù hợp với điều kiện ngoại cảnh.
 
 
 
2. Nhân giống (5phút)
- Gồm 2 phương pháp nhân giống:
+ Nhân giống bằng phương pháp nhân giống hữu tính như gieo hạt.
+ Nhân giống bằng phương pháp vô tính như  giâm càng, chiết cành, ghép, tách chồi, nuôi cấy mô tế bào.
 
 
 

 


 
?Tb,K
 
HS
 
?G
 
HS
 
 
 
?Tb,K
 
GV
 
 
 
?K,G
 
 
HS
 
GV
 
?Tb,K
HS
 
 
 
?Tb
 
 
 
?K
 
HS
 
Muốn trồng cây ăn quả cho năng suất cao ta cần quan tâm đến những yếu tố nào?
Thời vụ, khoảng cách trồng, đào hố .......
 
Gia đình em thường trồng cây ăn quả vào thời gian nào trong năm?
Mùa xuân, mùa thu.
 
 
 
Tại sao các loại cây ăn quả lại được trồng vào mùa xuân, mùa thu?
Thời gian đó thời tiết mát mẻ thuận lợi cho sự đâm chồi nảy lộc.....
Nhận xét ...... Bác Hồ nói " Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho......"
 
Cây được trồng với khoảng cách như thế nào?
Tuỳ mỗi loại cây..............
 
Xu hướng chung nên trồng dày hợp lý vừa tận dụng được đất vừa dễ chăm sóc.....
 
Đào hố thời gian nào, kích thước ra sao?
Đào hố trước khi trồng từ 15-> 30 ngày. Tuỳ từng loại cây mà kích thước hố khác nhau.
Kích thước hố: 30  30  30
Tại sao phải để lớp đất mặt + trộn phân cho xuống đáy hố?
Tiếp xúc với rễ..........(phương pháp bón lót)
Cây ăn quả được trồng theo qui trình ntn?
- Đào hố -> bóc vỏ bầu( trồng cây có bầu) -> đặt cây vào hố -> lấp đất -> tưới nước.
3. Trồng cây ăn quả (23phút)
 
 
a. Thời vụ
 
 
 
 
- Đối với các tỉnh phía bắc:
+ Vụ xuân (T2-> T4)
+ Vụ thu (T8-> T10)
- Đối với các tỉnh phía nam vào đầu mùa mưa (T4,5)
 
 
 
 
 
b. Khoảng cách trồng
 
 
- Tuỳ mỗi loại cây và loại đất mà khoảng cách trồng có khác nhau.
 
 
 
c. Đào hố, bón phân lót
 
 
- Đào hố trước khi trồng từ 15-> 30 ngày. Tuỳ từng loại cây mà kích thước hố khác nhau.
 
 
 
- Trộn phân bón với lớp đất mặt.
 
 
d. Trồng cây
- Đào hố -> bóc vỏ bầu( trồng cây có bầu) -> đặt cây vào hố -> lấp đất -> tưới nước.
 

 


 
 
GV
 
 
 
 
?G
 
HS
?Tb
HS
?K
 
HS
 
 
?G
 
HS
Có 3 cách trồng cây mới
+ Trồng cây rễ trần.
+ Gieo hạt trực tiếp.
+ Trồng cây con có bầu trong đó cách này áp dụng nhiều.
Tại sao phương pháp này được áp dụng nhiều?
Đủ dinh dưỡng, cây rễ sống...........
Khi trồng cây ta cần lưu ý điều gì?
4 điểm (SGK - 12)
Tại sao không trồng cây khi nắng to, giữa trưa nắng?
Gió to cây rễ bị đổ, trời nắng sự thoát hơi nước mạnh, rễ đang bị tổn thương không hút hơi nước => héo chết
Tại sao khi trồng cây phải buộc cây vào cọc đỡ, trồng cây chắn gió?
Tránh cây không bị đổ, đề phòng gia súc phá cây.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3. Củng cố, luyện tập (3 phút)
       ?Tb, Yêu cầu của việc chọn giống là gì?
        HS, Cho năng xuất cao, chất lượng tốt, chống sâu bệnh phù hợp với điều kiện ngoại cảnh.
        ? K, Kể tên một số cách nhân giống mà em biết?
        HS, - Gồm 2 phương pháp nhân giống:
              + Nhân giống bằng phương pháp nhân giống hữu tính như gieo hạt.
              + Nhân giống bằng phương pháp vô tính như  giâm càng, chiết cành, ghép, tách chồi, nuôi cấy mô tế bào.
          - GV hệ thống bài học
     4. Hưóng dẫn hoc sinh tự học  ở nhà (1phút)
  - Về nhà học bài.
   - Quan sát kỹ thuật trồng cây trong thực tế.
   - Đọc nội dung còn lại của bài.
 
 
 
 
 
Ngày soạn: 16/09/2017                                         
Ngày giảng : 19/09/2017 Lớp 9

 
 

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-08-04 23:30:03 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 22 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Ngày soạn: 20/8/2017 Ngày dạy:Chiều 23/8/2018 Lớp 9A,B Tiết 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức Biết được vai trò, vị trí, đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả trong đời sống kinh

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-ca-nam.ovf10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác