Giáo án cả năm mới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


Tuần :
Tiết : 4+5+6
Ngày soạn:      /      / 2017
Ngày dạy:      /      / 2017
 
Bài 4
Thực hành:     SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
 
 
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được một số dụng cụ điện, loại đồng hồ đo điện, vật liệu điện.
- Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng.
- Biết sử dụng đồng hồ vạn năng.
- Đo được điện trở trên đồng hồ vạn năng.
- Biết đo và đọc chính xác kết quả khi đo.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc và hiểu vấn đề.
- Hình thành kĩ năng sử dụng đồng hồ vạn năng.
3.Thái độ:
- Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.
- Rèn tính cẩn thận, an toàn khi thực hành.
4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…
II.  CHUẨN BỊ
1.Giáo viên :
- Phương tiện:
  + Đồng hồ vạn năng ( ĐHVN)
  + Vôn kế & Am pe kế ( một chiều và xoay chiều)
  + Điện trở có chỉ số khác nhau 
+ Dụng cụ: Kìm, tua vít...
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
- Giáo án,
2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng...
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
 Phương pháp dạy học:
+ Phương pháp nêu vấn đề.
          +Phương pháp vấn đáp.
+ Phương pháp hoạt động nhóm.
Kĩ thuật dạy học:
+ Kĩ thuật đặt câu hỏi
+ Kĩ thuật một phút.
IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định lớp:
- GV kiểm tra sĩ số lớp.
- Lớp:
 
*  Kiểm tra bài cũ:
*  Vào bài mới:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1:
* Hoạt  động nhóm
- Gv căn cứ vào mục tiêu của bài để nêu nội dung bài học.
? Em hãy nêu tên, nhận biết các dụng cụ, vật liệu và đồng hồ đo điện của nhóm mình.
- Hs thảo luận trong nhóm nhận biết, phân biệt các dụng cụ, vật liệu và một số đồng hồ đo điện trong nhóm.
I. Dụng cụ - vật liệu - thiết bị:
 
 + Nhóm các dụng cụ…
+ Một số vật liệu: Dây dẫn điện, điện trở các loại…
+ Một số đồng hồ đo điện:
- Am pe kế một chiều & xoay chiều
- Vôn kế một chiều & xoay chiều
- Đồng hồ vạn năng hiển thị kim và hiển
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
Hoạt động 2:
* Hoạt  động nhóm
- Gv yêu cầu các nhóm quan sát, phân biệt các loại đồng hồ trong nhóm  mình có.
? Các em hãy nhận biết tên, kí hiệu , công dụng của một số đồng hồ đo điện của nhóm mình.
- Hs: Thảo luận nhóm nhận diện, phân biệt các loại đồng hồ đo điện
- Vôn kế và Am pe kế xoay chiều: Có kí hiệu
   Ac hoặc dấu ˜
- Vôn kế và  Am pe kế một chiều: Có kí hiệu
   Dc hoặc dấu  -
? Công tơ điện dùng để đo đại lượng gì
 
? đồng hồ vạn năng dùng để đo các thông số gì.
- Gv giải thích các kí hiệu trên đồng hồ vạn năng.
****** Tiết 5 ******
Hoạt động 1
- Gv thông báo: Do đặc thù bộ môn, tùy vào đk thực tế của mỗi trường để lựa chọn dạy theo phương án 1 hoặc phương án 2.
- Gv yêu cầu các nhóm trưởng kiểm tra
thị số.
 
II. Nội dung bài thực hành:
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện:
 
 
- Am pe kế dùng để đo cường độ dòng điện, am pe kế có hai loại là am pe kế một chiều và am pe kế xoay chiều ...
 
 
- Vôn kế kế có hai loại là Vôn kế một chiều và Vôn kế xoay chiều ...
Trên mặt đồng hồ dùng ký hiệu A, V...
 
 
 
 
- Công tơ điện dùng để đo công suất tiêu thụ của đồ dùng điện.
- Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện áp, điện trở ...
 
 
**************
I. Giới thiệu nội dung thực hành:
 
 
Phương án 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


sự chuẩn bị của nhóm mình(các nhóm như tiết trước).
- Gv nêu nội dung và công việc thực hành, nhắc nhở học sinh làm việc tập chung, cẩn thận.
 
Hoạt động 2
* Hoạt  động nhóm
 
- Giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận, tìm hiểu một số nội dung sau:
+ Quan sát cấu tạo của ĐHVN
+ Tìm hiểu các núm chức năng, các kí hiệu trên phạm vi núm...
+ Vị trí & cách cắm que đo
? Đồng hồ vạn năng đo được những đại lượng nào.
? Nêu nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.
- Hs: Dựa vào thông tin SGK trả lời
- Gv tóm tắt các bước
 
 
 
- Gv làm mẫu cho học sinh quan sát.
 
- Nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên trong nhóm.
+ Đồng hồ vạn năng hiển thị kim
+ Điện trở: 3 loại
II. Nội dung bài thực hành:
2. Thực hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng:
a. Tìm hiểu cách sử dụng:
 
 
 
 
 
- Đồng hồ vạn năng đo được điện áp, điện trở...
* Nguyên tắc chung:
+ Chọn đại lượng cần đo.
+ Chọn thang đo, mức đo( từ mức đo cao nhất ...)
+ Chập hai que đo, chỉnh 0.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
* Cách đọc kết quả:
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


- Gv hướng dẫn học sinh đọc kết quả đo.
 
 
 
****** Tiết 6 ******
Hoạt động 1
- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành, chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng.
- Gv gọi các nhóm trưởng nhận một số đồ dụng và dụng cụ thực hành.
- Nhóm trưởng nhận dụng cụ, cùng các thành viên chuẩn bị thực hành.
Hoạt động 2
  ? Trình bày các bước dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở.
* Hoạt  động nhóm
- Gv yêu cầu các nhóm thảo luận, hoàn thiện các yêu cầu sau:
   + Dùng đồng hồ vạn năng đo các cuộn dây, đèn sợi đốt, một số điện trở …
   + Mỗi điện trở đo 3 lần, chọn chỉ số trung gian.
   + Ghi chép lại số liệu, hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu SGK (Tr 22)
+ Kim ổn định tại một vị trí.
+ Mắt nhìn thẳng sao cho ảnh của kim trùng với kim trên vạch gương.
+ Đọc kết quả đo trên vạch tương ứng.
**************
I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:
 
 
 
 
 
 
II. Nội dung giờ thực hành:
 
* Lưu ý:
+ Chọn đại lượng đo.
+ Chọn mức đo phù hợp( giảm dần )
+ Chập kim chỉnh 0 với mỗi lần thay đổi mức đo.
+ Không chạm tay vào que đo.
BÁO CÁO THỰC HÀNH...
Họ tên các thành viên trong nhóm:
1.  ...........................
2. ............................
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


- Gv đến từng nhóm, quan sát – sửa sai.
*Lưu ý:  Với những nhóm sử dụng ĐHVN hiển thị số thực hiện theo các bước sau:
+ Bật nút On/Off
+ Cắm que đo theo màu tương ứng...
+ Chọn đại lượng đo.
+ Không chạm tay vào que đo.
+ Đọc kết quả khi số hiển thị đã ổn định.
................................
Tên phần tử đo
Thang đo
Kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Hoạt động luyện tập :
4.Hoạt động vận dụng:
- Về nhà  mượn ĐHVN của người thân, dùng đồng hồ vạn năng để đo và kiểm tra thông mạch cho các đoạn dây dẫn điện.
- Đo thông mạch một số cuộn dây dẫn điện hặc dẫn từ...
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Tìm hiểu thêm một số loại đồng hồ vạn năng hiện đang sử dụng trong đời sống và trong kĩ thuật.
 - Mỗi nhóm chuẩn bị hai bóng đèn sợi đốt loại 25 W và 40 W, tua vít, kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành.( Tiết 6)
 - Để chuẩn bị cho tiết 7. Mỗi học sinh chuẩn bị 2 đoạn dây điện( dây đơn có vỏ bọc, dài 25 cm).
 
 
 
 
 
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
 
 
 
 
Tuần :7
Tiết : 7
Ngày soạn:      /      / 2017
Ngày dạy:      /      / 2017
 
Bài 5
 
Thực hành:     NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
I . Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu các phương pháp nối và cách điện mối nối dây dẫn điện.
2. Kĩ năng:
    - Hình thành kĩ năng nối dây dẫn điện
3. Thái độ:
     - Làm việc khoa học, cẩn thận và bảo đảm an toàn lao động
II . Chuẩn bị:
1.Giáo viên :
- Phương tiện: + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.
                        + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng     cách điện.
- Phương pháp:        + Phương pháp nêu vấn đề.
                +Phương pháp vấn đáp.
   + Phương pháp dạy học trực quan.
2.  Học sinh:  + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.
                      + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện. 
III. Tổ chức hoạt động dạy học:
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


1. Ổn định tổ chức:
- GV kiểm tra sĩ số lớp
- Lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
 Kết hợp kiểm tra trong tiết học.
3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1:
- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành.
- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng.
- Gv gọi các nhóm trưởng nhận một số dụng cụ thực hành.
 
Hoạt động 2:
 
- Gv cho học sinh quan sát H 5.1 và tìm hiểu thông tin SGK.
? Có mấy mối nối dây dẫn điện
 
 
 
 
? Các mối nối đảm bảo những yêu cầu gì.
 
 
 
 
? Em hãy nêu quy trình chung nối dây dẫn điện.
- Gv ghi tóm tắt 6 bước nối dây dẫn
I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:
 
- Nghe, ghi nhận nội dung bài thực hành.
- Hs: Nhận nhóm, vị trí làm việc.
 
- Nhóm trưởng nhận dụng cụ, cùng các thành viên chuẩn bị thực hành.
II. Nội dung và trình tự thực hành:
1. Kiến thức bổ trợ:
- quan sát H 5.1 và tìm hiểu thông tin SGK.
- Có ba loại mối nối, nối theo đường thẳng, nối rẽ, nối dây dùng phụ kiện.
- Hs: Dựa vào thông tin SGK trả lời …
 
2. Quy trình chung nối dây dẫn điện:
 
Yêu cầu kỹ thuật của các mối nối:
   + Dẫn điện tốt.
   + Có độ bền cơ học cao
   + An toàn điện
   + Đảm bảo mĩ thuật
Quytrình nối dây dẫn điện:
Bóc vỏ cách điên => Làm sạch lõi => Nối dây => Kiểm tra mối nối => Hàn
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


điện
lên bảng.
 
 
- Gv yêu cầu học sinh nêu tóm tắt các bước.
- Gv gọi đại diện học sinh thao tác mẫu
- Gv làm mẫu cho học sinh quan sát
- Giáo viên yêu cầu học sinh  thực hiện phương pháp nối thẳng hai dây dẫn.
- Gv quan sát, uốn nắn cho một số học sinh
mối nối => Cách điện mối nối.
 
3. Thực hành nối dây dẫn điện:
a. Nối dây dẫn điện theo đường thẳng:
- Trình bày tóm tắt từng bước…
 
- đại diện học sinh thao tác mẫu.
- Hs: Quan sát, ghi nhận các thao tác.
- Hs: Cá nhân các học sinh làm việc.
 
- Hs: Quan sát, ghi nhận.
4. Nhận xét - đánh giá:
- Gv yêu cầu các nhóm ngừng tay, thu dọn dụng cụ, nộp sản phẩm.
- Gv nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của từng nhóm.
 
- Hs: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng thực hành.
- Hs: Nghe, ghi nhận và rút kinh nghiệm.
5. Dặn dò:
- Đọc lại nội dung cơ bản của bài đã học.
- Tìm hiểu trước ở nhà phương pháp nôi rẽ nhánh dây dẫn điện.
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu ( như tiết trước).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
 
 
 
 
Tuần : 8
Tiết : 8
Ngày soạn:      /      / 2017
Ngày dạy:      /      / 2017
 
Bài 5 (Tiếp)
Thực hành:     NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
 
 
 
     MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
         - Học sinh biết phương pháp nối rẽ nhánh dây dẫn điện
 
2. Kĩ năng:
  - Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc và hiểu vấn đề.
  - Mối nối đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật.
3.Thái độ:
- Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.
        - Rèn tính chính xác cẩn thận và bảo đảm an toàn lao động
 
4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…
II.  CHUẨN BỊ
      1.Giáo viên :
- Phương tiện:
                       +Mẫu mối nối đã hàn và chưa hàn.     
            + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.
   Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng dính
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


- Giáo án,
      2. Học sinh:
                       + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, mỏ hàn.
              + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện.
 
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
         Phương pháp dạy học:
+ Phương pháp nêu vấn đề.
         +Phương pháp vấn đáp.
+ Phương pháp hoạt động nhóm.
Kĩ thuật dạy học:
+ Kĩ thuật khăn trải bàn...
IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định lớp:
- GV kiểm tra sĩ số lớp.
- Lớp:
 
*  Kiểm tra bài cũ:
? Nêu quy trình chung nối dây dẫn điện. Tóm tắt và yêu cầu kĩ thuật phương pháp nối thẳng hai dây dẫn.
- Hs: Bóc vỏ cách điên => Làm sạch lõi => Nối dây => Kiểm tra mối nối => Hàn mối nối => Cách điện mối nối .
*  Vào bài mới:
 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
        3.Hoạt động luyện tập :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
 
- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành.
- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử
I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:
- Hs: Nghe, ghi nhận nội dung bài thực hành.
- Hs: Nhận nhóm, vị trí làm việc.
 
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-10-23 14:34:49 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 36 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.40 M | File type: docx
lần xem

giáo án Giáo án cả năm mới, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Tr­êng THCS Phó C­êng Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 Tuần : Tiết : 4+5+6 Ngày soạn: / / 2017 Ngày dạy: / / 2017 Bài 4 Thực hành: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhận biết được một số dụng cụ

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-ca-nam-moi.dbk20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác