Giáo án cả năm mới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

Tuần: 11
Tiết: 11
Ngày soạn:  29/ 10 / 2017
Ngày dạy:      /    / 2017
 
Bài 6
 
Thực hành:     LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Học sinh nhận biết được tầm quan trọng của bảng điện, hiểu được cấu tạo của bảng điện.
- Phân biệt được bảng điện chính, bảng điện nhánh.
2. Kĩ năng:
- Phân tích được sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện đơn giản.
3.Thái độ: Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.
4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…
II.  CHUẨN BỊ
      1.Giáo viên :
- Phương tiện:  + Sơ đồ phóng to hình 6.1( SGK ) .
                      + Sơ đồ nguyên lí mạch điện hình 6.2 (SGK) .
- Giáo án,
      2. Học sinh: Tìm hiểu mạch điện trong nhà và của lớp học.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
 Phương pháp dạy học:
+ Phương pháp nêu vấn đề.
          +Phương pháp vấn đáp.
+ Phương pháp hoạt động nhóm.
Kĩ thuật dạy học:
+ Kĩ thuật đặt câu hỏi
+ Kĩ thuật một phút.
+ Kĩ thuật  động não...
IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

1. Hoạt động khởi động
* Ổn định lớp:
- GV kiểm tra sĩ số lớp.
- Lớp:
 
*  Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong giờ thực hành)
*  Vào bài mới:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
- Gv căn cứ vào mục tiêu bài dạy phổ biến nội dung và công việc cần đạt được trong giờ thực hành.
+ Quan sát, tìm hiểu chức năng và cấu tạo của bảng điện.
+ Quan sát và tìm hiểu, phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện H 6.2( SGK ).
Hoạt động 2:
- Gv cho học sinh quan sát, tìm hiểu chức năng của bảng điện.
? Bảng điện tường được đặt ở đâu trong nhà.
- Gv tổ chức cho Hs hoạt động theo từng nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một đơn vị kiến thức.
   + Tìm hiểu về cách bố trí, tên các thiết bị điện thường có trên bảng điện.
   + Cách bố trí mạch điện, đâu là mạch chính, đâu là mạch nhánh, chức năng của chúng...
? Hãy quan sát và nêu rõ mạch chính, mạch nhánh trong phòng học của lớp em.
- Hs: Quan sát mạch điện và chỉ rõ vị trí trên mạch điện trong lớp học.
 
 
I. Phổ biến nội dung giờ thực hành:
 
- Hs: Nghe và ghi nhận thông tin, lên kế hoạch thực hiện bài thực hành.
 
 
 
 
II. Nội dung và trình tự thực hành:
1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện:
 
 
- Bảng điện thường được đặt gần cửa và thuận tiện cho việc sử dụng.
 
- Trên bảng điện thường có các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện.
- Mạch chính: Cung cấp điện cho toàn hệ thống...
- Mạch nhánh cung cấp điện tới các thiết bị điện...
 
 
 
 
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

Hoạt động 3:
- Gv treo sơ đồ mạch điện H6.2
- Gv Yêu cầu Hs hoạt động nhóm nhóm nhỏ phân tích H6.2.
- Hs: Thảo luận trong nhóm tìm hiểu H6.2.
- Gv định hướng cho học sinh tìm hiểu, xác định vị trí của các thiết bị điện trong mạch điện.
+ Xác định những thiết bị mắc nối tiếp và mắc song song với mạch điện.
  + Vị trí mắc của công tắc,cầu chì và bóng đèn.
 
2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:
 
 
 
   - Ổ cắm mắc song song với mạch điện
   - Cầu chì mắc nối tiếp với mạch điện.
3.Hoạt động luyện tập :
 ? Bảng điện có chức năng gì
 ? Nêu khái niệm sơ đồ nguyên lí.
4.Hoạt động vận dụng:
? Mạch điện của lớp em là mạch điện ngầm. Hãy cho biết vị trí của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
? Trong hệ thống điện trường em đâu là mạch điện chính, đâu là mạch điện nhánh
 - Nhắc học sinh chuẩn bị cho giờ sau thực hành, mỗi nhóm( 2 – 3 học sinh ):
    + Một bảng điện, một bút chì hoặc vạch dấu.
    + Thiết bị: 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện
 
 
 
 
 
 
 
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

 
Tuần:
Tiết: 12+13+14
Ngày soạn: 11/ 11 / 2017
Ngày dạy:      / 11 / 2017
 
 
Bài 6 ( Tiếp )
Thực hành:     LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hs biết phân tích sơ đồ nguyên lí, chuyển sang sơ đồ lắp đặt.
- Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện, vạch dấu thiết bị trên bảng điện.
- Học sinh lắp được cầu chì, công tắc, ổ cắm điện, lên bảng điện
- Nối dây cho bảng điện và nối dây tới bóng đèn
- Kiểm tra và vận hành mạch điện.
 
2. Kĩ năng:
- Chuyển mạch điện từ sơ đồ nguyên lí sang sơ đồ lắp đặt chính xác.
- Sử dụng tốt các dụng cụ thực hành.
- Sử dụng các dụng cụ lắp đặt, bố trí lắp đặt các thiết bị điện khoa học, đảm bảo kĩ thuật.
- Hình thành kĩ năng đấu nối dây dẫn cho mạch điện.
- Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm.
II . Chuẩn bị:
3.Thái độ: Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.
4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…
II.  CHUẨN BỊ
      1.Giáo viên :
- Phương tiện: + Bảng phụ ( sơ đồ lắp đặt bảng điện).
                       + Bảng điện, bút chì, công tắc hai cực, ổ cắm, cầu chì.
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

      2. Học sinh:
Mỗi nhóm tối thiểu 1 bộ gồm bảng điện, bút chì, công tắc hai cực, ổ cắm, 2 cầu chì,ổ cắm điên, 1 công tắc điện, bảng điện
+ Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, kìm mỏ tròn, tua vít, dao nhỏ, bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
 Phương pháp dạy học:
+ Phương pháp nêu vấn đề.
          +Phương pháp vấn đáp.
+ Phương pháp hoạt động nhóm.
Kĩ thuật dạy học:
+ Kĩ thuật đặt câu hỏi
+ Kĩ thuật một phút.
+ Kĩ thuật khăn trải bàn...
IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định lớp:
- GV kiểm tra sĩ số lớp.
- Lớp:
 
*  Kiểm tra bài cũ( Kết hợp kiểm tra trong giờ học)
*  Vào bài mới:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành.
- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng.
- Gv gọi các nhóm trưởng nhận một số dụng cụ thực hành.
Hoạt động 2:
I. Phổ biến nội dung bài thực hành:
- Hs nghe, ghi nhận nội dung bài thực hành.
- Nhận nhóm, vị trí làm việc.
 
- Nhóm trưởng nhận dụng cụ, cùng các thành viên chuẩn bị thực hành
II. Thực hành:
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

 
 
Trên cơ sở học sinh đã phân tích sơ đồ nguyên lí của mạch điện từ tiết trước giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt lại sơ đồ nguyên lí
-> Hs: Đứng tại chỗ phân tích sơ đồ nguyên lí của mạch điện.
? Thế nào là sơ đồ lắp đặt mạch điện
 
 
 
 
- Gv yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
-> Hs: Nêu cụ thể từng bước:
? Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Gv nhắc lại cụ thể các bước tiến hành:
 
 
 
- Gv cho học sinh nhận xét kết quả theo hình thức chéo nhóm
- Hs: Làm việc theo nhóm, hoàn thành mạch điện:
- Gv đưa ra sơ đồ mẫu cho học sinh quan sát.
 
- Hs: nhận xét kết quả theo hình thức chéo nhóm
 
- Hs: Quan sát sơ đồ mẫu, vẽ vào vở.
**************
2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên:
a. Phân tích sơ đồ nguyên lí của mạch điện:
 
 
 
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
- Sơ đồ lắp đặt là sơ đồ nêu rõ vị trí lắp đặt và cách lắp đặt các phần tử trong mạch điện.
 
 
 
* Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
B1: Vẽ dây nguồn
B2: Xác định vị trí bảng điện.
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.
 
 
 
*Sơ đồ lắp đặt mạch điện:
 
 
 
 
 
 
***************
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

Tiết 13
Hoạt động 1 :
 
- Giáo viên căn cứ vào mục tiêu của bài thực hành phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết thực hành :
 -> Hs nghe nội dung công việc, yêu cầu  của tiết thực hành.
- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng, bố trí vị trí thực hành cho các nhóm.
Hoạt động 2 :
 
- Giáo viên cho học sinh quan sát mạch điện bảng điện mẫu.
- Hướng dẫn HS tiến hành các bước theo quy trình lắp đặt.
- GV làm mẫu những thao tác hình thành kỹ năng mới cho HS.
- GV nhắc nhở HS đảm bảo an toàn lao động.
-> HS làm việc theo nhóm, đọc lại nội dung các công đoạn của quy trình lắp đặt, tiến hành lắp đặt bảng điện theo các bước đã đề ra.
- Trong quá trình HS thực hành, GV quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng HS.
- Gv hướng dẫn HS tự kiểm tra và có thể tiến hành kiểm tra chéo sản phẩm đã hoàn thành.
-> Các nhóm tự kiểm tra theo tiêu chí đã nêu ở trên, tự đánh giá kết quả theo hình thức chéo nhóm khi giáo viên yêu cầu.
 
Tiết 13
I. Phổ biến nội dung của bài thực hành:
 
+ Các thiết bị được lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật.
  + Thực hành theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật.
  + Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 
II. Thực hành:
3. Lắp mạch điện bảng điện:
 
* Quy trình lắp đặt bảng điện:
   + B1: Vạch dấu bảng điện
   + B2: Xác định vị trí thiết bị
   + B3: Khoan lỗ luồn dây, lỗ bắt vít của thiết bị.
   + B4: Lắp thiết bị lên bảng điện
 
 
Tình huống:
 
 
 
 
 
 

1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

************
Tiết 14
Hoạt động 1:
- Giáo viên căn cứ vào mục tiêu của bài thực hành phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết thực hành:
-> Hs: nghe nội dung công việc, yêu cầu  của tiết thực hành.
- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng, bố trí vị trí thực hành cho các nhóm.
Hoạt động 2:
 
 
? Trên mạch điện những phần tử nào được lắp nối tiếp với nhau
? Những phần tử nào lắp nối tiếp với nguồn điện.
? Những phần tử nào lắp song song với nguồn điện.
- Gv yêu cầu các nhóm sử dụng bảng điện (đã thực hiện ở tiết trước). Kiểm tra lại và tính toán phương thức đi dây cho hợp lí.
- Căn cứ vào các thông tin trên giáo viên yêu cầu học sinh nối dây cho bảng điện và cho bóng đèn.
- GV lưu ý HS về an toàn lao động.
- Trong quá trình HS thực hành, GV quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng HS.
- GV cần quản lý chặt nguồn điện, chỉ sau khi kiểm tra mạch điện được lắp đặt đúng mới cho đóng nguồn và vận hành thử.
- Các nhóm tự kiểm tra theo sự hướng
 
****************
Tiết 14
I. Nội dung bài thực hành:
 
   + Nối dây cho bảng điện và nối dây tới bóng đèn
   + Thực hành theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật.
   + Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 
II. Thực hành:
3. Lắp đặt mạch điện bảng điện: (tiếp)
 
*Phân tích mạch điện:
- Công tắc, cầu chì lắp nối tiếp với nguồn điện.
- Ổ cắm và bóng đèn mắc song song với nguồn điện.
 
*Mô hình mẫu:
 
          
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

dẫn của giáo viên.(Có thể nhờ giáo viên kiểm tra mạch điện trước khi đưa vào vận hành thử).
- Hs: Chuẩn bị vận hành thử mạch điện của nhóm mình dưới sự giám sát của giáo viên.
 
 
 
 
 
3.Hoạt động luyện tập :
4.Hoạt động vận dụng:
- Gv yêu cầu các nhóm ngừng tay, thu dọn dụng cụ.
- Gv nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của từng nhóm.
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
? Quan sát một số mạch điện trong gia đình, trường, lớp...
? Tìm hiểu một số mạch điện khác.
 - GV kiểm tra đánh giá. Có thể cho điểm từng nhóm hoặc thu sản phẩm để chấm sau.
 - GV nhắc nhở học sinh thu dọn dụng cụ và làm vệ sinh lớp học.
- Tổng kết, nhận xét bài thực hành về tinh thần thái độ, tác phong làm việc, thực hiện an toàn lao động và ý thức bảo vệ môi trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

Tuần: 15
Tiết: 15 + 16
Ngày soạn : 21/11/2017
Ngày dạy :      /12/2017
Ngày dạy :      /12/2017
Bài 7
Thực hành:     LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hiểu nguyên lí hoạt động của mạch đèn ống huỳnh quang
  - Hiểu, lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Vẽ được mạch điện của đèn ống huỳnh quang
2. Kĩ năng:
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện  đèn ống huỳnh quang
- Sử dụng thuần thục các dụng cụ, lắp mạch điện hoàn thiện.
3.Thái độ: Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.
4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…
II.  CHUẨN BỊ
1.Giáo viên :
- Phương tiện: Bảng phụ (sơ đồ lắp đặt mạch điện  đèn ống huỳnh quang)
- Giáo án,
2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
 Phương pháp dạy học:
+ Phương pháp nêu vấn đề.
          +Phương pháp vấn đáp.
+ Phương pháp hoạt động nhóm.
Kĩ thuật dạy học:
+ Kĩ thuật đặt câu hỏi
+ Kĩ thuật một phút.
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                     Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9
 

+ Kĩ thuật khăn trải bàn...
IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định lớp:
- GV kiểm tra sĩ số lớp.
- Lớp:
 
*  Kiểm tra bài cũ:
? Sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện khác nhau như thế nào.
? Trong mạch điện thông thường những thiết bị nào mắc nối tiếp và song song 
- Hs: Lên bảng trình bày...
 
- Hs: Trong mạch điện thông thường thiết bị đóng cắt và bảo vệ mắc nối tiếp với nguồn điện. Thiết bị lấy điện và đồ dùng điện mắc song song với nguồn điện.
*  Vào bài mới:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
- Giáo viên nêu nội quy thực hành, các tiêu chí đánh giá kết quả thực hành:
- Giáo viên nhắc nhở học sinh làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Hs: nghe, tiếp thu thông tin.
- Các nhóm trưởng nhận vật liệu, dụng cụ, thiết bị thực hành cho nhóm.
Hoạt động 2:
 
- Giáo viên cho học sinh quan sát sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Yêu cầu Hs hoạt động nhóm phân
I. Phổ biến nội dung thực hành:
 
Nội dung cần đạt :
 
+ Hiểu nguyên lí hoạt động của mạch điện.
+ Vẽ sơ đồ lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật.
 
II. Thực hành:
Vẽ sơ đồ lắp đặt:
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:
 
 
 
- Mạch điện gồm có:
 
1

 
Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-10-26 16:59:32 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 44 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.65 M | File type: docx
lần xem

giáo án Giáo án cả năm mới, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Tr­êng THCS Phó C­êng Gi¸o ¸n: C«ng nghÖ 9 Tuần: 11 Tiết: 11 Ngày soạn: 29/ 10 / 2017 Ngày dạy: / / 2017 Bài 6 Thực hành: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Học sinh nhận biết được tầ

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-ca-nam-moi.4mn20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác