Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Tr­êng  thcs An b×nh                                    Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9                   

Ngày soạn :
Ngày dạy :                                                                 Bài 7
Tiết :  14                                LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN HUỲNH QUANG ( T1 )
Tuần : 14
 
I- Mục tiêu :
- Nắm được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn huỳnh quang
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện
- Lắp đặt mạch điện theo đúng quy trình
- Làm việc đúng quy trình , cẩn thận , nghiêm túc , An toàn , có ý thức bảo vệ môi trường
II- Chuẩn bị :
    1- Nội dung : -  Nghiên cứu bài 7 SGK- SGV
    2- ĐDDH :             Mỗi nhóm :
- Một bộ đèn huỳnh quang , bảng điện gỗ lớn , 4 m dây dẫn , 1 công tắc hai cực , 1cầu chì  
- Kìm các loại , khoan tay , tua vít , bút thử ,  dao ,kéo, băng keo ,chì , thước vv
III- Năng lực cần đạt
-  Hiểu sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện
- Làm việc đúng quy trình , cẩn thận , nghiêm túc , An toàn , có ý thức bảo vệ môi trường
IV- Tiến trình bài dạy :
1- Ổn định lớp (    ph )
2- Kiểm tra (    ph )
a- Nêu yêu cầu kĩ thuật kiểm tra mạch điện bảng điện khi chưa nối nguồn điện
* Trả lời
- Lắp đặt thiết bị , nối dây , đi dây đúng sơ đồ lắp đặt
- Các mối nối gọn , đẹp , chắc chắn
- Bố trí cầu chì , công tắc , ổ cắm , đèn .Gọn đẹp, thuận tiện cho sử dụng ( 8 đ )
b- Nêu cách kiểm tra nhanh nhất đường dây có điện hay không
* Trả lời : Tháo bóng đèn ra . Đặt bút thử điện vào 1 trong 2 chốt tiếp điện của đui ( 2 đ )
3- Các hoạt động
 
Giáo viên – Học sinh
Nội dung
* HĐ1: (     ph ) Chuẩn bị
- GV: Kiểm tra lại sự chuẩn bị  ĐDDH cho bài học
- Chia nhóm làm việc
- Nêu yêu cầu về mục tiêu của bài
* HĐ2 : (    ph ) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
+ GV: Cho hs quan sát mạch điện mẫu . treo sơ đổ nguyên lý lên bảng ( nếu vẽ sẵn ) hoặc vẽ lên bảng .
Hỏi : - Mạch điện có mấy phần tử ? các phần tử nối với nhau như thế nào ?
- Chấn lưu , dây tóc , tắc te nối với nhau thế nào ?
 
I- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
1- Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
* Nhận xét
- Cầu chì , công tắc , một dây tóc bóng đèn và  cực động của tắc te nối tiếp nhau
- Cực tĩnh tắc te và một dây tóc bóng đèn nối tiếp nhau
- Hai cực của tắc te khi chưa có dòng điện chạy qua luôn luôn hở mạch
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gv: TrÇn h÷u Phó                     Trang :                N¨m häc


Tr­êng  thcs An b×nh                                    Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9                   

                                                                   
 
+ GV: Nêu nguyên lí làm việc của đèn ( không yêu cầu học sinh ghi bài ):
- Khi đóng công tắc , ở tắc te có hiện tượng phóng điện( do chênh lệch hiệu điện thế ) , cực động nóng lên cong lại đóng mạch điện qua tắc te . Dòng điện đi qua hai cực của đèn làm dây tóc nóng lên , sau khi đóng mạch cực động của tắc te nguội đi trở về trạng thái ban đầu làm hở mạch điện . Dòng điện trong chấn lưu bị ngắt đột ngột phát sinh một điện áp  tự cảm lớn ( khoảng 500v ) đi qua một cực của đèn  làm  phóng các hạt điện tử từ cực này sang cực kia trong ống huỳnh quang các hạt điện tử đập vào lớp bột huỳnh quang  làm đèn sáng ( lúc này dòng điện không qua tắc te vì đã có dòng điện tử  trong lòng bóng đèn làm kín mạch điện )
 
HĐ3 - Vẽ sơ đồ lắp đặt                                                         
 4- Củng cố :   (    ph )     - Nêu lại nguyên lí làm việc của mạch điện
5- Dặn dò : Các nhóm nghiên cứu kĩ quy trình lắp đặt .  Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt đầy đủ
V- Rút kinh nghiệm :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gv: TrÇn h÷u Phó                     Trang :                N¨m häc


Tr­êng  thcs An b×nh                                    Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9                   

 
Ngày soạn :
Ngày dạy :                                                           Bài 7
Tiết :  15                               LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN HUỲNH QUANG ( T2 )
Tuần : 15 
 
I- Mục tiêu :
- Nắm được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn huỳnh quang
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện
- Lắp đặt được mạch điện theo đúng quy trình
- Làm việc đúng quy trình , cẩn thận , nghiêm túc , An toàn . Có ý thức bảo vệ môi trường
II- Chuẩn bị :
    1- Nội dung :  - Nghiên cứu bài 7 SGK- SGV
                           -  Tài liệu tham khảo
    2- ĐDDH :        Mỗi nhóm :
- Một bộ đèn huỳnh quang , bảng điện lớn ,  4m dây dẫn , 1 công tắc hai cực , 1cầu chì ,                            
-  Kìm các loại , khoan tay , tua vít , bút thử ,  dao ,kéo, băng keo ,chì , thước vv
III- Năng lực cần đạt
- Lập được bảng dự trù vật liệu ,thiết bị , dụng cụ dùng để lắp đặt
- Nắm chắc quy trình lắp đặt
- Lắp đặt được mạch điện theo đúng quy trình
- Làm việc đúng quy trình , cẩn thận , nghiêm túc , An toàn , có ý thức bảo vệ môi trường
IV- Tiến trình bài dạy
1- Ổn định lớp (     ph )
2- Kiểm tra :     (     ph )Vẽ sơ đồ nguyên lí làm việc đèn huỳnh quang
                                  - Vẽ đúng sơ đồ ( 8 đ ) - Vẽ đẹp ( 2 đ )                
3- Các hoạt động
Giáo viên – Học sinh
* HĐ 1: (       ph ) Lập bảng dự trù : vật liệu ,thiết bị dụng cụ
+ GV: Yêu cầu các nhóm căn cứ sơ đồ lắp đặt mạch điện để lặp bảng dự trù
+ GV: Gọi một nhóm đọc bảng dự trù  .các nhóm khác bổ sung
+ GV: Sau đó  thống nhất bảng dự trù
                        Nội dung
II Lập bảng dự trù vật liệu ,thiết bị dụng cụ
 
 Bảng dự trù vật liệu ,thiết bị , dụng cụ
STT
Tên vật liệu , thiết bị , dụng cụ
Số lượng
Yêu cầu kĩ thuật
1
Dây dẫn lõi nhiều sợi
  4 m
Dây mới , mềm
2
Cầu chì
1
I  đm  = 5A
3
Công tắc hai cực
1
I  đm  = 10A
4
Bảng gỗ lớn
1
 
5
Máng nhựa
     2 m
Mới
6
Bảng điện nhỏ
1
 
7
Tắc te
1
P đ m = 80 w
8
Chấn lưu
1
P đm  =20w
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gv: TrÇn h÷u Phó                     Trang :                N¨m häc


Tr­êng  thcs An b×nh                                    Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9                   

9
Hộp đèn
1
 
10
Bóng đèn 0,6 m
1
Uđm = 220v
11
Đui đèn
2
 
12
Vít gỗ các loại
20
 
13
Kìm các loại , tua vít , dao, kéo , khoan , bút thử điện , băng keo cách điện vv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* HĐ2 (    ph ) : Lắp mạch điện
+ GV: Cho các nhóm nghiên cứu quy trình chung
-HS :  Đọc quy trình và chuẩn bị dụng cụ , thiết bị , vật liệu
+ GV: Phải vạch dấu nt nào ? dùng dụng cụ nào ? và có chú ý gì ?
-  HS : trả lời và thực hiện . GV hướng dẫn và kiểm tra
+ GV: Khoan lỗ dùng dụng cụ nào ? khoan mấy loại lỗ ? – GV: Hướng dẫn sử dụng khoan . Chú ý an toàn
-  Các nhóm thực hiện GV theo dõi , hướng dẫn thêm
+ GV: Lắp công tắc , cầu chì có chú ý gì ?
- HS các nhóm làm việc  gv hướng dẫn
+ Gv : Khi lắp đặt mạch điện phải chú ý thu gọn các phụ liệu. Sau giờ thực hành  để phân loại , xử lí , góp phần bảo vệ môi trường
+GV: - Tăng cường sử dụng đèn ống huỳnh quang để chiếu sáng sẽ tiết kiệm được năng lượng do hiệu suất phát quang lớn.
- Lựa chọn công suất đèn ống huỳnh quang phù hợp với yêu cầu của chiếu sang  để tiết kiệm năng lượng điện.
II- Lắp đặt mạch điện
1- Quy trình chung
Vạch dấu  Khoan lỗ   Lắp thiết bị bảng điện  Nối dây bộ đèn  Nối dây mạch điện   Kiểm tra
2- Quy trình cụ thể
a- Bước 1 : Vạch dấu
- Vạch dấu vị trí các thiết bị trên bảng điện
- Vạch dấu bảng điện ,đường dây và vị trí
đèn trên bảng gỗ
- Yêu cầu : Bố trí thiết bị hợp lý , vạch dấu chính xác
b- Bước 2 : Khoan lỗ
-Khoan lỗ để bắt vít Ф 2
- Khoan lỗ để luồn dây  Ф 5
- Y/C : Khoan chính xác , lỗ khoan thẳng
c- Bước 3 : Lắp thiết bị của bảng điện
- Nối dây công tắc, cầu chì
- Y/c : Lắp đúng vị trí , chắc chắn
d- Bước 4 : Nối dây bộ đèn
- Nối dây các phần tử của đèn :  Tắc te , chấn lưu, đui đèn đúng sơ đồ nguyên lí
- Lắp các phần tử trên vào hộp đèn
- Y/c :  Lắp đúng sơ đồ, chắc chắn
e- Bước 5 : Nối dây mạch điện
- Nối dây từ bảng điện ra đèn
- y/c : Nối đúng sơ đồ
h-Bước 6 : Kiểm tra :
 
4- Hướng dẫn cuối giờ : (      ph )
       GV: -   Nhắc lại những nội dung cơ bản của bài .
              -  Nhắc nhở học sinh thu dọn vật liệu,  thiết bị dụng cụ .
5 – Dặn dò : -  Học lại lí thuyết, tập vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt                                    
V-  Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gv: TrÇn h÷u Phó                     Trang :                N¨m häc


Tr­êng  thcs An b×nh                                    Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9                   

Ngày soạn :   
Ngày dạy   :                                                          Bài 7
Tiết :  16                               LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN HUỲNH QUANG ( T3 )
Tuần : 16 
 
I- Mục tiêu :
- Nắm được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn huỳnh quang
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện
- Lắp đặt được mạch điện theo đúng quy trình
- Làm việc đúng quy trình , cẩn thận , nghiêm túc , An toàn . Có ý thức bảo vệ môi trường. Có ý thức tiết kiệm điện năng trong sinh hoạt và đời sống
II- Chuẩn bị :
    1- Nội dung :  - Nghiên cứu bài 7 SGK- SGV
                           -  Tài liệu tham khảo
    2- ĐDDH :        Mỗi nhóm :
- Một bộ đèn huỳnh quang , bảng điện lớn ,  4m dây dẫn , 1 công tắc hai cực , 1cầu chì ,                            
-  Kìm các loại , khoan tay , tua vít , bút thử ,  dao ,kéo, băng keo ,chì , thước vv
III- Năng lực cần đạt
- Lắp đặt được mạch điện theo đúng quy trình
- Đánh giá được kết quả công việc theo yêu cầu
- Làm việc đúng quy trình , cẩn thận , nghiêm túc , An toàn .
IV Tiến trình bài dạy
1 - Ổn định lớp (     ph )
2- Kiểm tra :  (     ph )
Nêu các nội dung thực hiện các bước 3,4,5 lắp mạch điện đèn huỳnh quang
*Trả lời
 Bước 3 : Lắp thiết bị của bảng điện
- Nối dây công tắc , cầu chì
- Y/c : Lắp đúng vị trí , chắc chắn ( 3 đ )
 Bước 4 : Nối dây bộ đèn
- Nối dây các phần tử của đèn :  Tắc te , chấn lưu , đui đèn  đúng sơ đồ nguyên lí
- Lắp các phần tử vào máng ( hộp )  đèn
- Y/C :  Lắp đúng sơ đồ , chắc chắn ( 3 đ )
 Bước 5 : Nối dây mạch điện
- Nối dây từ bảng điện ra đèn
Nối dây trung tính của đèn
- y/c : Nối đúng sơ đồ ( 3 đ )
3- Các hoạt động
 
Giáo viên – Học sinh
                        Nội dung
* HĐ1  (    Ph ): Phân công các nhóm kiểm tra chéo nhau
- Nhóm 1 kiểm tra nhóm 2
- Nhóm 2 kiểm tra nhóm 4 và ngược lại
- HS các nhóm đổi bảng điện cho nhau
+ GV: Phát phiếu đánh giá . Nêu rõ yêu cầu khi kiểm tra
IV- Kiểm tra đánh giá kết quả
1- Chia nhóm kiểm tra
- Nhóm 1 kiểm tra nhóm 2
- Nhóm 2 kiểm tra nhóm 4 và ngược lại
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gv: TrÇn h÷u Phó                     Trang :                N¨m häc


Tr­êng  thcs An b×nh                                    Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9                   

+ GV: Nhắc nhở yêu cầu khi kiểm tra , hướng dẫn các nhóm đánh giá chất lượng mạch điện chính xác
+ GV : Hướng dẫn các nhóm khắc phục hư hỏng , sự cố
 
 
* Chú y : Khi HS nối nguồn 220 V. GV phải có mặt tại chỗ và  quản lý nguồn , trực tiếp nối nguồn cho HS
 
 
 
2- Yêu cầu khi kiểm tra :
a- Kiểm tra khi chưa nối nguồn
 
*yêu cầu
- Lắp đặt mạch điện đúng quy trình
- Mạch điện đúng sơ đồ lắp đặt
- Bố trí bảng điện , đèn ống  hợp lí, đẹp
b- Kiểm tra khi đã nối nguồn
* yêu cầu :
-  Mạch điện hoạt động tốt ,ổn định đèn sáng bình thường ( Không có hiện tượng nhấp nháy
- Không bị dò điện ra hộp đèn
- Nếu đèn không sáng kiểm tra lại : Đèn , sự tiếp xúc giữa bóng đèn và đui đèn , chấn lưu , tắc te , các chỗ nối dây và tiếp xúc điện
 
* HĐ2: (      Ph )Tổng kết bài
+ GV: Tổng kết kiến thức  cơ bản của bài gồm :
   Vẽ sơ đồ nguyên lí
    sơ đồ lắp đặt
- Lắp đặt bảng điện :
     Vạch dấu , khoan lỗ luồn  dây và lỗ bắt vít , nối dây cầu chì công tắc, 
    . Lắp các thiết bị vào bảng .
   Tiến hành nối dây các phần tử  : tắc te , chấn lưu, đui đèn . Lắp các phần tử vào hộp đèn 
      Nối dây mạch theo sơ đồ .
- Kiểm tra sự hoạt động của mạch điện
+  GV: -Nhận xét sơ bộ về kết quả làm việc
              - Tinh thần thái độ  ,ý thức học tập
              - Tác phong thực hành
              - Thực hiện an toàn lao động , vệ sinh , ý thức bảo vệ môi trường
4 - Dặn dò : - Học lại phần lý thuyết
                    - Chuẩn bị cho bài  ôn tập
V- Rút kinh nghiệm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gv: TrÇn h÷u Phó                     Trang :                N¨m häc


Tr­êng  thcs An b×nh                                    Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gv: TrÇn h÷u Phó                     Trang :                N¨m häc


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-10-06 17:14:34 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: docx
lần xem

giáo án Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Tr­êng thcs An b×nh Gi¸o ¸n c«ng nghÖ : 9 Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 7 Tiết : 14 LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN HUỲNH QUANG ( T1 ) Tuần : 14 I- Mục tiêu : - Nắm được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn huỳnh q

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/bai-7-thuc-hanh-lap-mach-dien-den-ong-huynh-quang.d3710q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác