LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
 
Thứ ngày
Buổi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
                                KHỐI LỚP
KHỐI 6
KHỐI 7
KHỐI 8
KHỐI 9
Thứ 6
22/12/2017
Sáng
45 phút
7h0’
7h05’

 
 
Sử
45 phút
8h05’
8h10’
Địa
 
 
Hóa
45 phút
9h10’
9h15’
GDCD
 
 

Chiều
45 phút
14h0’
14h05’
 

Hóa
 
45 phút
15h05’
15h10’
 
GDCD
Địa
 
45 phút
16h10’
16h15’
 
C.Nghệ
Sử
 
Thứ 7
 
23/12/2017
Sáng
45 phút
7h0’
7h05’
Sử
 
 
GDCD
45 phút
8h05’
8h10’
Tin
 
 
Địa
90 phút
9h10’
9h15’
C.Nghệ
 
 
C.Nghệ
Chiều
45 phút
14h0’
14h05’
 
Địa

 
45 phút
15h05’
15h10’
 
Sử
GDCD
 
45 phút
16h10’
16h15’
 
Tin
C.Nghệ
 
Thứ 2
25/12/2017
Sáng
Chấm kiểm tra
Thứ 3
26/12/2017
Sáng
90 phút
7h30’
7h35’
N.Văn
 
 
N.Văn
45 phút
9h30’
9h35’
T.Anh
(viết)
T.Anh
(viết)
Chiều
90 phút
14h0’
14h05’
T.Anh
(nói)
Từ 14h0
 
 
Toán
45 phút
16h0’
16h5’
Sinh
Thứ 4
27/12/2017
Sáng
90 phút
7h30’
7h35’
 
 
N.Văn
N.Văn
 
45 phút
9h30’
9h35’
T.Anh
(viết)
T.Anh
(viết)
 
Chiều
 
90 phút
14h0’
14h05’
Toán
 
T.Anh
(nói)
Từ 14h0
 
45 phút
16h0’
16h5’
Sinh
Thứ 5
28/12/2017
Sáng
90 phút
7h30’
7h35’
 
Toán
Toán
T.Anh
(nói)
Từ 7h30
45 phút
9h30’
9h35’
Sinh
Sinh
Chiều
45 phút
14h0’
14h05’
 
T.Anh
(nói)
Từ 14h0
Tin
  Tin
Thứ 6
29/12/2017
HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG
                                                        TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC
 Thứ 7
30/12/2017
HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG
                                                      TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC

         Chú ý :- Các môn Nhạc, T.Dục, Mĩ Thuật  có lịch kiểm tra riêng

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-12-16 21:31:36 | Thể loại: Kế hoạch tuần | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

giáo án LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018, Kế hoạch tuần . LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Thứ ngày Buổi Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài KHỐI LỚP KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 Thứ 6 22/12/2017 Sáng 45 phút 7h0’ 7h05’ Lý Sử 45 phút 8h0

https://tailieuhoctap.com/giaoankehoachtuan/lich-kiem-tra-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018.3tux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan