BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
     SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                   
                        BẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
 
   Họ và tên : BÙI NGỌC SƠN
   Chức vụ : Giáo viên 
   Đơn vị   : Tổ Hóa – Trường THPT Võ Nguyên Giáp, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 Thực hiện Kế hoạch số 706/KH-SGDĐT ngày 11/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số  111 /KH - VNG ngày 14/11/2016 của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cá nhân đăng ký kế hoạch học tập và làm theo, cụ thể như sau :
I. Nội dung đăng ký, cam kết và thực hiện việc học tập và làm theo tư tửng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh :
   1.  Về nêu cao tinh thần trách nhiệm:
          Tinh thần trách nhiệm là phải hiểu và nắm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch rõ ràng, thiết thực, đúng đường lối, làm tròn nhiệm vụ chính quyền giao cho nhằm vào lợi ích chung của nhân dân.
Cá nhân, bản thân quyết tâm làm trọn nhiệm vụ  cấp trên giao, nhiệm vụ  khó hay dễ cũng đem cả tinh thần, sức lực ra làm cho đến nơi đến chốn. Khi đánh giá, kiểm điểm các khuyết điểm của công việc, nếu thiếu sót do bản thân thì tự nhận, không đổ lỗi cho tập thể.
         Với cương vị là giáo viên, tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tuần, tháng, HK, năm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2.Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu.
Theo Hồ Chí Minh, gương mẫu thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt…
Trước hết, chủ yếu là gương mẫu trong ba mối quan hệ:
Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình.
Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng.
Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc để việc công lên trên, lên trước việc tư.
Thứ hai, gương mẫu là nói phải đi đôi với làm. Người chỉ dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được… Trước hết, mình phải làm gương,… gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa. Muốn làm được, ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên”. Hồ Chí Minh cho rằng, con người nói chung, đặc biệt là người phương Đông, coi trọng thực hành hơn lý thuyết. Chính vì thế, Người nhắc nhở đảng viên: Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người bắt chước”. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là không nên.
   3. Nói đi đôi với làm:
        Nói thì phải làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức; thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức; biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức.
         Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm; không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, phải thật thà nhúng tay vào việc. Bản thân tự đăng ký nội dung:
-         Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
-         Chịu trách nhiệm trước các phát ngôn của mình;
-         Giữ lời hứa trong mọi trường hợp.
-         Làm công việc gì cũng cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, tự mình phải làm gương trước.
    4. Những nội dung khác:
         - Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tốt hơn trong công tác quản lý ở trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.
         - Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.
         - Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ của nhà trường, không ngừng tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
               Tôi xin quyết tâm và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu trên.
    II. Nhận xét, góp ý của đơn vị về bản đăng ký của cá nhân
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
                                                                                Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 01 năm 2017
                 Xác nhận của đơn vị                                            Người viết đăng kí
 
 
 
 
 
                            Bùi Ngọc Sơn

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-01-03 13:28:15 | Thể loại: Hồ Sơ 2016 - 2017 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

giáo án BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC, Hồ Sơ 2016 - 2017. SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Họ và tên: BÙI NGỌC SƠN Chức vụ: Giáo viên Đơn vị : Tổ Hóa – Trường THPT Võ Nguyên Giáp, thành phố Quảng..

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoso20162017/bang-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-bac.96wq0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác