KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG (2)

I. Mục tiêu bài giảng.
Học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Về kiến thức:
+ Xây dựng được kế hoạch cụ thể, chi tiết để phòng tránh bắt nạt trong trường học
+ Biết cách tuyên truyền với mọi người về kỹ năng phòng tránh bắt nạt học đường
- Về kỹ năng:
Học sinh có kỹ năng tuyên truyền phòng chống bắt nạt học đường
- Về thái độ:
+ Học sinh chủ động, bình tĩnh ứng phó với bắt nạt
+ Có trách nhiệm khi chứng kiến hành vi bắt nạt
+ Học sinh kiên quyết nói Không với bắt nạt

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
Giấy A4, giấy A3, bảng, bút...
Giáo án.
Video về phòng chống bắt nạt học đường: https://www.youtube.com/watch?v=rV15iJSxRxU
Bảng, phấn.
Máy chiếu/máy tính
.....
III. Hoạt động dạy và học
1. Ổn định lớp: (2 phút)
- Giáo viên kiểm tra sỹ số, ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
Câu 1. Các hình thức phổ biến của bắt nạt?
Câu 2. Những địa điểm thường xảy ra bắt nạt trong và ngoài trường học?
3. Nội dung bài học mới:
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Kết quả cần đạt

HĐ1: Định hướng bài mới
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Thuyết giảng

- GV giới thiệu về những con số biết nói trên slide:
160.000 học sinh Hoa Kỳ ở nhà mỗi ngày vì sợ bị bắt nạt ở trường học
Cứ 100 vụ tự tử thì 40% trong số đó có tuổi thơ từng bị bắt nạt
GV dẫn vào bài: Bắt nạt học đường không còn là vấn đề của riêng ai. Đó thực sự là tiếng lòng nhức nhối của vạn triệu học sinh ở mọi nơi trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay để phòng tránh bắt nạt học đường.

HS cảm thấy hào hứng khi bắt đầu tiết học.

HĐ2: Nhóm hành động vì một tương lai không có bắt nạt
- Thời gian: 50 phút
- Nội dung trọng tâm: Lên kế hoạch xây dựng nội quy lớp học để ngăn chặn tuyệt đối hành vi bắt nạt trong trường học
- Phương pháp và KTDH: Động não, làm việc nhóm
- Hình thức tổ chức: Theo nhóm, cả lớp
- Chuẩn bị: Clip được giải nhất của trường THCS Phan Đình Giót Hà Nội về sáng kiến phòng chống bắt nạt học đường;
Giấy A0 và bút màu để các nhóm thiết kế nội quy
https://www.youtube.com/watch?v=rV15iJSxRxU

- GV cho hs xem video của trường THCS Phan Đình Giót Hà Nội về sáng kiến phòng chống bắt nạt học đường. Đây là một tiểu phẩm được giải nhất trong cuộc thi tuyên truyền về tác hại của bạo lực học đường.
- GV hỏi hs: Em thấy được thông điệp gì sau khi xem video trên?
Theo em có những cách nào để tuyên truyền về tác hại của bắt nạt học đường?
- Gv tổng kết: Có rất nhiều cách khác nhau để tuyên truyền với mọi người về bắt nạt học đường. Tuy nhiên, trước khi tuyên truyền, mỗi một tập thể lớp cần có nội quy, tôn chỉ để ngăn chặn bạo lực trong chính lớp học của mình.
Cô và các em sẽ cùng nhau xây dựng nội quy lớp học của chúng ta; cùng với nội quy của trường, đây sẽ là tôn chỉ để chúng ta làm theo khi chứng kiến hành vi bạo lực học đường.
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 – 6 học sinh.
Nhóm được phát 1 tờ giấy A0 và bút màu, bút dạ để viết nội quy lớp với chủ đề phòng tránh bắt nạt học đường.
Thời gian: 30 phút
- Các nhóm trình bày nội quy của nhóm mình.
- GV treo nội quy của các nhóm xung quanh lớp. Cô và trò cùng có hành động cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện theo nội quy này.

- HS biết được những cách để tuyên truyền về phòng tránh bắt nạt

HĐ3: Xử lý tình huống bắt nạt học đường
- Thời gian: 30 phút
- Nội dung trọng tâm: Rèn luyện cách xử lý khi gặp tình trạng bắt nạt học đường
- Phương pháp và KTDH: Thảo luận nhóm, đóng kịch
- Hình thức tổ chức: Theo nhóm
- Chuẩn bị:
Giấy A3 và bút cho thảo luận nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 – 5 hs.
Mỗi nhóm chọn một tình huống liên quan tới bắt nạt học đường ở lớp/ trường mình và cách giải quyết tình huống đó.
Với những nhóm không