SKKN NGLL

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN
BỘ MÔN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC
THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG
CHO HỌC SINH TRONG HĐGDNGLL
TẠI TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN


NĂM HỌC 2015-2016


Giáo viên : Trịnh Thị Mỹ Linh
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-01-20 17:32:09 | Thể loại: Hoạt động NGLL 10 | Lần tải: 60 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 17.39 M | File type: doc
lần xem

giáo án SKKN NGLL, Hoạt động NGLL 10. TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊNBỘ MÔN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPĐề tài sáng kiến kinh nghiệmMỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG HĐGDNG

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoatdongngll10/skkn-ngll.z13h0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác