GIÁO ÁN 5 - TUẦN 18- 4 CỘT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
TUẦN 18

 
                                         Thứ hai ngày 4  tháng 1 năm 2016
 
Tiết 1:                                                   CHÀO CỜ
                                             **********************************
Tiết 2:                                                       TOÁN:                                   
                                                 DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
 
 I. MỤC TIÊU:
     - Biết  tính diện tích hình tam giác.
     - Rèn kĩ năng tính toán cho HS.
     - GDHS tính cẩn thận.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV chuẩn bị 2 hình tam giác to, bằng nhau (có thể đính trên bảng )
- HS chuẩn bị 2 hình tam giác bằng nhau, kéo cắt giấy
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
 
4’ 
 
 
1’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
7’ 
 
 
 
 
 
6’ 
 
 
 
12’ 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ :
 
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
HĐ 1:   HD HS cách cắt ghép hình tam giác
Hoạt động 2: So sánh đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép
Hoạt động 3:Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình chữ nhật     
Hoạt động 4: Luyện tập, thực hành   
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
- KT sĩ số
- GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét
 
  Giới thiệu bài
 
 
- GV nêu ví dụ 1
- Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác cắt ghép hình như SGK
 
-GV yêu cầu HS so sánh
 
 
 
 
-GV yêu cầu HS nêu công thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD
                    S =     
 
 
Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề
-GV yều cầu HS tự làm bài
-GVCho HS chữa bài trước lớp
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS về chuẩn bị bài “ luyện tập”
- Hát
3 HS lên bảng làm bài tập tiết trước, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét
.
 
 
 
- HS thao tác theo hướng dẫn của GV
 
 
 
  B                C 
    1       2
 
A      H          D
         
HS so sánh và nêu:
HS nêu : Diện tích chữ nhật ABCD
DC X AD
 
 
 
1 HS đọc đề, nêu quy tắc tính
2 HS lên bảng thực hiện
HS tự làm bài rồi chữa bài
 
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Tiết 3:                                                TẬP ĐỌC:         
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  (Tiết1)
 
I. MỤC TIÊU:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn ; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ bài văn.
-Lập được bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm. Giữ lấy màu xanh theo yêu cầu bt2
-  Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu bt3.
- GDHS biết hệ thống kiến thức để ôn tập tốt.
* Đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.
** GDKNS: GD các KN: Thu thập xử lí thông tin (lập bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể); kĩ năng họp tác làm việc theo nhóm, hoàn thành bảng thống kê.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-8 phiếu mỗi phiếu ghi tên một bài tập đọc :
-5 phiếu mỗi phiếu ghi tên 1trong các bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng.
- Bảng phụ kẽ sẵn bảng thống kê
 iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Kiểm tra đọc
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2:Hướng dẫn làm bài tập
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
Bài TĐ tuần 17
 
 
 
- Cho HS lên bảng bốc thăm.
- Yêu cầu HS đọc bài đã gắp được và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
 
 
.
-Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài
+ Yêu cầu HS tự làm bài
-Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
Bài 3
-Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
-Yêu cầu HS tự làm bài
- Yêu cầu HS tự làm bài của mình
- Nhận xét, cho điểm từng HS nói tốt
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị: “Tiết 2”.
 
 
 
 
 
- 5 HS gắp thăm bài đọc, HTL trả lời câu hỏi SGK
- Đọc và trả lời câu hỏi
- HS theo dõi nhận xét
- 1 HS đọc thành tiếng cho HS cùng lớp lắng nghe.
 
- HS làm vào vở, 1 nhóm làm trên bảng phụ
- HS nhận xét bổ sung
- Chữa bài
 
-1 HS đọc thành tiếng.
Làm bài vào vở
- 3 HS tiếp nối nhau đọc bài làm của mình.
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Tiết 4:
KHOA HỌC
SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS có khả năng:
   - Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh trang 73 SGK
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Trò chơi tiếp sức: Phân biệt 3 thể của chất
 
Hoạt động 2: Trò chơi : “Ai nhanh ai đúng”
 
Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận
 
 
Hoạt động 4: Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
+ Chữa bài kiểm tra
 
 
- Ghi bài học lên bảng
 
 
 
+ GV chia lớp thành 2 đội
+ GV phổ biến luật chơi
+ GV cùng HS không chơi kiểm tra             +GV tổng kết
 
+ GV phổ biến luật chơi và cách chơi
+ Tổ chức cho HS chơi
- GV tổng kết
+ GV yêu cầu HS các hình trang 73 SGK và nói về sự chuyển thể của nước    - G V kết luận
 
 
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Kể được tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể kh
í
- GV kết luận
 
Nhận xét tiết học
 
 
- HS theo dõi
 
-         mở sách, vở ghi bài
 
 
 
HS làm việc theo đội chơi của mình
- HS chơi gắn các phiếu
- HS lắng nghe
 
- HS lắng nghe
- HS ghi đáp án vào bảng
 
 
-HS thảo luận nhóm 4
* Đại diện nhóm trình bày
 
- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày
- HS lắng nghe
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
BUỔI CHIỀU:
Tiết 1:                                            ĐẠO ĐỨC
 
Tiết 2:                                            LỊCH SỬ
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Tiết 3 :                   HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS hoàn thành bài tập ở tiết 1 -  tuần 18 vở Luyện tập Toán 5 – tập 1.
- Rèn kĩ năng: vẽ đường cao trong tam giác, tính diện tích hình tam giác.
- Giáo dục HS  chăm chỉ  học tập !
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Phấn màu .
- HS: Vở cùng êm học Toán 5 tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HOC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
 
4’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra
 
3 . Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hoàn thành bài học trong ngày
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò
 
- Kiểm tra việc làm bài của HS
Giới thiệu bài( ghi đầu bài lên bảng )
- Cho Hoàn thành bài học trong ngày( nếu còn thời gian thì Cho HS làm bài tập ở tiết 1- tuần 18 vở Luyện tập Toán 5 tập I (trang 90-91)
Bài 1( trang 90 ):
-  GV vẽ 3 hình tam giác lên bảng.
Bài 2 ( trang 90 ) :
- GV hướng dẫn
 
 
 
 
Bài 3 ( trang 90) :
- GV cho HS làm bài vào vở
 
Bài 4 ( trang 91) :
-         Gv gợi ý
- Khắc sâu kiến thức
- Dặn ôn lại bài chuẩn bị bài sau.
- Hát
 
 
 
- HS mở vở
- Hoàn thành bài học trong ngày
 
- HS làm bài tập ở tiết 1 - tuần 18, vở Luyện tập Toán.
- HS  nêu yêu cầu của bài
- 3 HS lên bảng vẽ đường cao trong 3 tam giác
- Chữa bài.
- HS nêu cầu của bài
- HS nêu cách tính diện tích hình tam giác
- 1 HS lên bảng làm bài
- HS khác nhận xét , chữa bài.
- HS đọc bài 3
- 1 HS lên bảng làm
- Cả lớp  làm bài vào vở
- HS đọc bài 4
-  1HS khá lên bảng làm bài rồi chữa bài.
 
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Tiết 4 :                      HƯỚNG DẪN HỌC
 
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS hoàn thành bài tập trong ngày.
- Rèn kĩ năng đọc và trả lời câu hỏi.
- Giáo dục HS  chăm chỉ  học tập !
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Phấn màu .
- HS:Vở Luyện tập Tiếng Việt 5 – tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HOC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
 
4’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra
 
3 . Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hoàn thành bài học trong ngày
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò
 
- Kiểm tra việc làm bài của HS
 
Giới thiệu bài( ghi đầu bài lên bảng )
 
- Cho Hoàn thành bài học trong ngày
nếu còn thời gian thì Cho HS làm bài tập ở tiết 1- tuần 18 vở Cùng em học TV
* Đọc bài : Em bé và bông hồng
GV hướng dẫn .
 
 
 
 
 
 
- Khắc sâu kiến thức
-  Dặn ôn lại bài chuẩn bị bài sau.
- Hát
 
 
 
- HS mở vở
 
- Hoàn thành bài học trong ngày
 
- HS làm bài tập ở tiết 1 - tuần 18 , vở Cùng em học TV
* HS đọc bài : Em bé và bông hồng
-         Đọc nối tiếp
-         L.Đọc nhóm theo
-         L. Đọc cá nhân
-         Đọc cả bài
- Hs trả lời các câu hỏi của bài đọc trang 98 bằng cách chọn đáp án đúng:  1-b;  2- c ; 3- b; 4-c ; 5-c; 6-b
 
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Thứ ba ngày 5  tháng 1 năm 2016
 
Tiết 1:                                                  TOÁN                                                    
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Biết tính diện tích của hình tam giác.
- Tính diện tích của hình tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh góc vuông của nó.
- GDHS cẩn thận khi tính.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         GV : phấn màu
-         HS: Các hình tam giác như SGK
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
- KT sĩ số
- Nêu cách tính diện tích hình tam giác?
 
 Giới thiệu bài
 
Bài 1: ChoHS đọc đề bài nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác, sau đó làm bài
-GV chữa bài và ghi điểm HS
 
 
 Bài 2:
-GV Yêu cầu HS đọc đề bài  tự  tính và chữa bài
 
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài toán tự tóm tắt đề toán và làm bài
 
 
* Bài 4b : Cho HS tự làm bài rồi chữa bài
 
 
 
Nhận xét tiết học
Dặn về nhà chuẩn bị bài “ luyện tập”
Hoạt động của HS
- 1 HS nêu
 
 
- HS mở vở, sgk
 
1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở
Kết quả
a) S = 30,5 X 12 : 2 = 183 (dm2 )
b) 16 dm = 1,6m
     S = 1,6 x 5,3 : 2 = 4,24(m2)
- HS đọc đề bài trong SGK
2 HS lên bảng làm
- HS cả lớp làm vào vở
- HS nhận xét bài làm của bạn
- HS đọc thầm đề bài trong SGK
- 2HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào vở
 
*  HS khá giỏi tự làm, nêu kết quả                   
Đáp số: 6cm2
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Tiết 2:                                            CHÍNH TẢ:     
                                            ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  (Tiết2)
 
I. MỤC TIÊU:
  - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn ; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ bài văn.
- Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo yêu cầu bt2.
    - Trình bày cảm nhận của mình về cái hay của một số câu thơ  theo yêu cầu bt3.
    **GDKNS: GD các KN: thu thập, xử lí thông tin (lập bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể); KN hợp tác làm việc theo nhóm, hoàn thành bảng thống kê.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng ( như ở tiết 1 )
-         Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê.
III. Các hoạt động dạy hoc:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b.Ôn tập
Hoạt động 1: Kiểm tra đọc
 
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
- Ôn tập tiết 1
 
 
Giới thiệu bài
 
 
- Tiến hành tương tự như ở tiêt 1
 
 
-Bài 2- GV tổ chức cho HS làm bài tương tự như các tổ chức bài tập 2 tiết 1
- Bài 3
- Tổ chức cho HS làm bài tương tự như bài 3 của tiết 1
 
- Nhận xét tiết học
- Bài sau: tiết 5
 
1HS
 
 
- HS mở vở ghi bài
 
 
- Đọc và trả lời câu hỏi về bài tập đọc đã gắp thăm
 
 
- Tương tự bài 2 tiết 1
 
 
-Tương tự bài 3 tiết 1
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Tiết 3:                                            LUYỆN TỪ VÀ CÂU:                                       
                                                   ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  (Tiết3)
 
I. MỤC TIÊU:
   - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn ; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ bài văn.
     - Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.
     - GDHS biết hệ thống kiến thức ôn tập tốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng (như tiết 1)
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Ôn tập:
Hoạt động 1: Kiểm tra đọc
 
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
-         KT sự chuẩn bị của HS
 
 
Giới thiệu bài
 
 
- Tiếng hành tương tự như tiết 1
 
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Yêu cầu các nhóm làm vào giấy khổ to dán trên bảng
- Gọi HS đọc các từ trên bảng
- Yêu cầu HS viết vào vở các từ đúng 
 
Nhận xét tiết học
Bài sau  tiết 4 
 
- Mở sách , vở
 
 
- Ghi bài
 
 
-1HS đọc thành tiếng cho HS cả lớp cùng nghe
 
-Hoạt động trong nhóm. Mỗi nhóm làm theo 1 yêu cầu, 6 nhóm làm vào giấy khổ to
6 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng.
-Viết vào vở
 
 
 
 
Tiết 4:
KHOA HỌC:                                           
   HỖN HỢP
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS biết :
    - Nêu được một số ví dụ về hỗn hợp.
    - Thực hành tách các chấtửa khỏi một số hỗn hợp (tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng,…).
*GDKNS: GD các KN: Tìm giải pháp để giải quyết vấn đề; lựa chọn phương án thích hợp;  bình luận đánh giá về các phương án đã thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
GV: - Hình 75 SGK
       Muối tinh, mì chín, hạt tiêu bột, chén nhỏ, thìa nhỏ. Cát, nước, li, vải lọc.
HS: sách, vở, …
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
 
 
7’ 
 
7’ 
 
 
 
7’ 
 
 
 
 
8’
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1:
Thực hành “Tạo một hỗn hợp gia vị”
Hoạt động 2: Thảo luận
 
Hoạt động 3:Trò chơi “Tách các chất ra khỏi hỗn hợp”
Hoạt động 4:Thực hành tách các chất ra khỏi hỗn hợp
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
+ Chất rắn có đặc điểm gì ?
+ Chất lỏng có đặc điểm gì ?
 
- Ghi tên bài học lên bảng
- GV cho HS làm việc theo nhóm
- GV kết luận
 
- GVcho HS kể tên một số hỗn hợp
- GV kết luận
- GV hướng dẫn cách chơi
- GV nhận xét
 
- GV cho HS thảo luận theo nhóm để tách
 
 
 
 
Nhận xét tiết học
 
- 2 HS lên bảng trả lời
 
 
- Mở sách vở
 
- HS làm việc theo nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày
 
 
- Lần lượt HS kể, các bạn khác bổ sung
 
- Làm việc theo nhóm 4
- Tham gia chơi
 
- Các đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm khác bổ sung
- HS thảo luận nhóm 4 tách các chất
 
- Đọc mục Bạn cần biết
 
 
 
Tiết 3:                                                KĨ THUẬT
                                                THỨC ĂN NUÔI GÀ (tt)
 
I. MỤC TIÊU:
HS cần phải :
-Nêu được tên và biết  tác dụng cgủ yếu của 1 số thức ăn thường dùng để nuôi gà.
-Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có).
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-Một số mẫu thức ăn nuôi gà.
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
HĐ 1: Trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp.
 
 
 
 
 
HĐ 2: Đánh giá kết quả học tập của HS.
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
-         Nêu lợi ích của việc nuôi gà?
-          
Giới thiệu bài
 
-Chia nhóm, y/c :
 
 
 
 
 
+KL : Khi nuôi gà cần sử dụng nhiều loại thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho gà. Nên nuôi gà bằng thức ăn tổng hợp giúp gà lớn nhanh, đẻ trứng nhiều.
 
. Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà ?
. Vì sao khi cho gà ăn thức ăn hỗn hợp sẽ giúp gà khỏe mạnh, lớn nhanh và đẻ trứng to và nhiều ?
 
-Chuẩn bị bài tiết sau Nuôi dưỡng gà.
-Nhận xét tiết học.
 
 
- HS trả lời
 
 
- Ghi bài
 
-Các nhóm thảo luận, nêu tóm tắt tác dụng và cách sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp.
-Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.
 
 
 
 
 
 
-HS trả lời.
 Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                             
Tiết 3 :                   HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS hoàn thành bài tập trong ngày
- Củng cố và mở rộng vốn từ cho HS
- Giáo dục HS  chăm chỉ  học tập !
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV : Phấn màu .
- HS : Vở Cùng em học Tiếng Việt 5 – tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HOC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
 
4’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra
 
3 . Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hoàn thành bài học trong ngày
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò
 
- Kiểm tra việc làm bài của HS
 
Giới thiệu bài( ghi đầu bài lên bảng )
- Cho Hoàn thành bài học trong ngày
nếu còn thời gian thì Cho HS làm bài tập ở tiết 2- tuần 18 vở Luyện tập TV
Bài 1:
- GV hướng dẫn
 
 
Bài 2:
 
 
 
 
Bài 3: Gv nêu yêu cầu của bài.
- Treo bảng phụ
Bài 4:
    -  GV hướng dẫn.
    - GV chấm bài.
- Khắc sâu kiến thức
-  Dặn ôn lại bài chuẩn bị bài sau.
- Hát
 
 
 
- HS mở vở
- Hoàn thành bài học trong ngày
 
- HS làm bài tập ở tiết 2 - tuần 18 , vở Luyện tập TV
 
- HS đọc yêu cầu của bài
- 2HS lên bảng mỗi em làm 1 cột
- HS cả lớp làm vào vở.
HS đọc bài 2
-  HS làm bài vào vở
- 1 HS  làm vào phiếu trình bày
- HS khác nhận xét.
 
- HS lên bảng nói
 
- HS đọc yêu cầu của bài 4
- HS đặt 4 câu vào vở.
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Thứ tư ngày 6  tháng 1 năm 2016
Tiết 1:                                               TOÁN:                                           
                                              LUYỆN TẬP CHUNG
 
I. MỤC TIÊU: Biết  
     - Giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong phần thập phân.
     - Tìm tỉ số phần trăm của hai số.
     - Làm các phép tính với số thập phân.
     - Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
     GDHS cẩn thận khi tính.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         Gv : phấn màu
-         HS: bút, vở, nháp, ...
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Tổ chức cho HS tự làm bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn chữa bài
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
- KT sĩ số
- Đọc các số thập phân sau: 2,34  : 40,8
 
  Giới thiệu bài
 
GV phát phiếu bài tập cho HS, yêu cầu HS tự làm bài
 
Phần 1:
-GV cho 1HS đọc các đáp án mình chọn của từng câu
 
Phần 2:
- GV yêu cầu HS cả lớp nhìn lên bảng và nhận xét bài bạn làm trên bảng
 
 
 
Nhận xét tiết học
Dặn về chuẩn bị bài kiểm tra
- Hát
- HS đọc
 
 
- Mở vở ghi bài
 
2HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.
 
HS nhận phiếu và làm bài
4 HS lên làm các bài 1,2,3,4 của phần 2 trên bảng
1 khoanh vào B
2 khoanh vào C
3 khoanh vào C
Bài 1 kết quả tính đúng là
a/ 39,72+ 46,18 = 85,9
b/ 95, 64- 27,35 = 68,29
c/ 31,05x 26 = 80,73
d/ 77,5: 2.5= 31
Bài 2:8m5dm = 8,5m     8m2 5dm2 = 8,05m2
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4:                                       KỂ CHUYỆN:  
                                   ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 4)
I. MỤC TIÊU:
 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn ; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ bài văn.
- Nghe, viết đúng chính tả , viết đúng tên riêng phiên âm nước ngoài và các từ ngữ dễ viết sai, trình bày đúng bài Chợ Ta – sken, tốc độ viết khoảng 95 chữ/15 phút.
- GDHS cẩn thận khi viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 - GV: Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng ( tiết 1)
Ảnh minh họa người Ta –sken trong trang phục dân tộc và chợ Ta -sken
- HS: sách giáo khoa
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Kiểm tra đọc
Hoạt động 2: Viết chính tả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
-         KT sự chuẩn bị của HS
 
 
. Giới thiệu bài
 
 
- Tiến hành tương tự như tiết 1.
a/ Tìm hiểu nội dung đoạn văn
- Gọi HS đọc đoạn văn
- Hình ảnh nào trong bài gây ấn tượng cho em nhất trong cảnh chợ ở Ta- ken ?
b/ Hướng dẫn viết từ khó
-  Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả
-  Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được
c/ Viết chính tả
-  Thu, chấm bài  
- Nhận xét tiết học
- Dăn HS chuẩn bị bài ôn t3
 
 
 
 
- Mở sách, vở
 
- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng.
 
- HS tiếp nhau phát biểu các hình ảnh mà mình yêu thích.
 
- HS tìm và nêu các từ khó. Ví dụ: Ta ken, trỗn lẫn, nẹp, mũi vải thêu, xúng xính, chờn vờn, thông dài, ve vẩy,
 
- HS viết bài
 
 
Bổ sung:
....................................................................................................................................
Tiết 4:                                       KHOA HỌC:                
                                    SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT 
 
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:
- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí.
- Rèn cho HS ý thức học tập.
- Giáo dục HS thêm yêu khoa học
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         GV: Tranh trang 73 SGK
-         HS: Sách giáo khoa
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Trò chơi tiếp sức: Phân biệt 3 thể của chất
Hoạt động 2: Trò chơi : “Ai nhanh ai đúng”
 
Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận
 
Hoạt động 4: Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
+ Chữa bài kiểm tra
 
 
Giới thiệu bài mới
+ GV chia lớp thành 2 đội
+ GV phổ biến luật chơi
+ GV cùng HS không chơi kiểm tra            
+GV tổng kết
+ GV phổ biến luật chơi và cách chơi
+ Tổ chức cho HS chơi
- GV tổng kết
+ GV yêu cầu HS các hình trang 73 SGK và nói về sự chuyển thể của nước   
- G V kết luận
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Kể được tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí
- GV kết luận
 
Nhận xét tiết học
 
- HS lắng nghe
 
-  HS  theo dõi
 
HS làm việc theo đội chơi của mình
- HS chơi gắn các phiếu
- HS lắng nghe
 
- HS lắng nghe
- HS ghi đáp án vào bảng
 
 
-HS thảo luận nhóm 4
* Đại diện nhóm trình bày
 
 
- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày
- HS lắng nghe
 
Thứ tư  ngày 6  tháng 1 năm 2016
 
Tiết 1:                                                   TOÁN
KIỂM TRA  HỌC KÌ
 
I. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra lấy điểm cuối kì 1
- Rèn ý thức tự giác làm bài cho HS
- Giáo dục HS chăm chỉ học tập hơn!
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         HS: Giấy kiểm tra
-         GV: Đề bài
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 Theo chỉ đạo chung của nhà trường
 
Tiết 3:                                          TẬP LÀM VĂN:          
                                             ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 5)
 
I. MỤC TIÊU:
    - Viết được  thư cho người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản thân trong học kì I, đủ 3 phần (phần đầu thư, phàn chính và phần cuối thư), đủ nội dung cần thiết..
     **GDKNS: GD các KN: Thể hiện sự cảm thông; đặt mục tiêu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
    - HS chuẩn bị giấy viết thư. 
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1:Thực hành viết thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2  Viết thư
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
-          
-         KT sự chuẩn bị của HS
 
 
Giới thiệu bài
 
 
 
- Gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý của bài
- Hướng dẫn HS cách làm 
+Nhớ lại cách viết thư đã học ở lớp 3.
+Đọc kỹ các gợi ý trong SGK
+Em viết thư cho ai? Người ấy đang ở đâu ?
+dòng đầu thư viết như thế nào?
Em xưng hô với người thân như thế nào?
-         Yêu cầu HS viết thư
-         Gọi HS đọc bức thư của mình
Nhận xét tiết học
Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
Hát
 
 
 
Mở sách ,vở
 
 
 
-         2 HS tiếp nội nhau đọc thành tiếng trước lớp
-         HS làm bài cá nhân
 
 
 
 
 
 
-         HS tự làm bài
-  3 đến 5 HS đọc bức thư của mình
 
Thứ năm ngày 8  tháng 1 năm 2015
 
Tiết 1:                                               MĨ THUẬT
                                             ************************
Tiết 2:                                                 TOÁN                                     
                                         KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:
Tập trung kiểm tra:
    - Xác  định giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong phần thập phân.
    - Kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân.
    - Giải bài toán liên quan đến diện tích hình tam giác.
    - GDHS cẩn thận, trung thực làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- PhÊn , ®Ò bµi
- GiÊy , bót
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
30;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. GV chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng sau ®ã cho HS lµm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
- kiểm tra sĩ số
- Sù chuÈn bÞ cña HS
 
 
Giíi thiÖu bµi
)
PhÇn I . Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :
1- Ch÷ sè 9 trong sè thËp th©p 85,924cã gi¸ trÞ lµ :
   A. 9              B . 9           C . 9         D. 9
     100             1000          10
2. T×m 1% cña 100 000 ®ång
A. 1 ®ång                  B. 10 ®ång
C. 100 ®ång              D. 10000 ®ång
3. 3700m b»ng bao nhiªu ki-l«-mÐt?
A. 370km                    B. 37km
D. 3,7 km                    D. 0,37 km
PhÇn II .
1. §Æt tÝnh råi tÝnh:
a)286,43 + 521,85        
b) 516,40 - 350,28
c) 25,04 x 3,5             
d) 45,54 : 1,8
2. ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm:     A
a) 8kg 375g = ……kg    
b) 7m2 8dm2 = …. m2
3. TÝnh diÖn tÝch phÇn t« ®Ëm cña h×nh vÏ bªn:
 
 
\
 
 
                           B                 H            c
 
Hát
 
 
 
 
 
 
 
 
HS lµm bµi vµo giÊy kiÓm tra
Tiết 3:                                 LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
                                       ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  (Tiết 6)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ.
- Đọc bài thơ và trả lời được các câu hỏi của bt2.
- GDHS biết hệ thống kiến thức ôn tập tốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Gv: - Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc và học thuộc lòng ( như ở tiết 1)
         Phiếu học tập cá nhân.
Hs: Sách, vở, ...
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
15’ 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Kiểm tra đọc
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
 
  Sù chuÈn bÞ cña HS
 
. Giới thiệu bài
 
- Tiến hành tương tự như
tiết 1
 
-  Gọi HS đọc yêu cầu.
-  Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân trên phiếu.
-  Chữa bài.
-  Gọi HS tiếp nối trình bày câu trả lời của mình
-  Câu a/ GV cho nhiều HS đọc câu văn miêu tả của mình.
-  Nhận xét, kết luận lời giải đúng
Nhận xét tiết học
Dặn HS về nhà học và làm tiết 7, tiết 8
- Hát
 
- Sách , vở
 
- Mở sách, vở, ghi bài
 
- HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi.
 
 
- 4 HS tiếp nối nhau trình bày câu trả lời của mình.
- Chữa bài
a/ Từ biên giới.
b/ Nghĩa chuyển.
c/ Đại từ xưng hô: em và ta
d/ HS viết tùy theo cảm nhận của bản thân
 
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Tiết 4:                                       TẬP LÀM VĂN:                          
KIỂM TRA  ĐỌC (Tiết 7)
 
I. MỤC TIÊU:
- Đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn ;  hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ bài văn.
- RÌn ý thøc tù luyÖn ®äc cho HS
- Gi¸o dôc HS ch¨m chØ luyÖn ®äc h¬n!
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- PhiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ®Ó cho HS bèc th¨m
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
 
1’ 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
 
b. Dạy bài mới:
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
  Sù chuÈn bÞ cña HS
 
 
- Nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc
- Cho tõng HS lªn bèc th¨m bµi ®äc
(
- Gäi tõng HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cña bµi
 
-  NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn chuÈn bÞ KT§K
 
 
- HS l¾ng nghe
 
- HS lªn bèc th¨m bµi ®äc
 
- Tõng HS ®äc kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
BUỔI CHIỀU:
Tiết 1:                                                 ĐỊA LÍ:                
                                          KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra lấy điểm cuối kì 1
- Rèn ý thức tự giác làm bài cho HS.
- Giáo dục HS chăm chỉ học tập hơn!
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         HS: Giấy kiểm tra
-         GV: Đề bài
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 Theo chỉ đạo chung của nhà trường.
 
 
 
Tiết 4 :                       HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS hoàn thành bài học trong ngày ( nếu còn thời gian thì cho HS làm bài tập ở tiết 2 -  tuần 18 vở Cùng em học Toán 5 – tập 1.
- Củng cố về đường cao trong tam giác, tính diện tích hình tam giác.
- Giáo dục HS  chăm chỉ  học tập !
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         GV: Phấn màu .
-         HS: Vở cùng em học toán 5
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HOC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
 
4’ 
 
 
1’ 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra
 
3 . Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hoàn thành bài học trong ngày
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò
 
- Kiểm tra việc làm bài của HS
Giới thiệu bài( ghi đầu bài lên bảng )
- Cho Hoàn thành bài học trong ngày( nếu còn thời gian thì Cho HS làm bài tập ở tiết 2- tuần 18 vở Cùng em học Toán 5 tập I (trang 91-92)
Bài 1( trang 91
-  GV vẽ  hình lên bảng
 
 
Bài 2 ( trang 92 ) :
- GV hướng dẫn
- Củng cố về cách tính diện tích hình tam giác
Bài 3 ( trang 92) :
- Treo bảng phụ
- GV  hướng dẫn
 
 
Bài 4 ( trang 92 ) :
-         Hướng dẫn
-         Chấm một số bài.
- Khắc sâu kiến thức
- Dặn ôn lại bài
- Hát
 
 
 
- HS mở vở
- Hoàn thành bài học trong ngày
 
- HS làm bài tập ở tiết 2- tuần 18, vở Cùng em học Toán.
- HS đọc yêu cầu của bài
- 3 HS lên bảng viết tên đường cao trong tam giác
 chữa bài
- HS nêu cầu của bài
- 2 HS lên bảng làm chữa bài
 
- HS đọc yêu cầu của bài
- HS làm bài vào vở
- 1 HS lên bảng làm bài và bảng phụ
Nhận xét , chữa bài
- HS đọc bài 4
-  1 HS  lên bảng làm bài rồi chữa bài.
 
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
                                 Thứ sáu  ngày 8  tháng1 năm 2016
Tiết 1:                                                  TOÁN:          
                                                   HÌNH THANG
I. MỤC TIÊU:
   - Giúp học sinh có biểu tượng về hình thang.
   - Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học
   - Nhận biết  hình thang vuông.
II II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-GV: Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 5
- HS:Thước kẻ, ê ke, kéo cắt
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng về hình thang 
Hoạt động 2: Nhận biết một số đặc điểm của hình thang
 
 
 
 
 
Hoạt động 3: Thực hành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
- kiểm tra sĩ số
- Sù chuÈn bÞ cña HS
 
 
Giới thiệu bài
 
 
- GV cho HS quan sát hình vẽ SGK
- GV cho HS quan sát hình vẽ hình thang ABCD trong SGK
 
-GV yêu cầu HS quan sát hình thang và đặt các câu hỏi HS trả lời
         A                 B
 
 
C                                  D
            H
 
Bài 1: Nhằm củng cố biểu tượng về hình thang
Bài 2:Củng cố đặc điểm  của hình thang
* Bài 3:
GV yêu cầu HS tự vẽ hình
Bài 4: Cho HS xác định góc vuông và cạnh góc vuông với 2 đáy.
 
Nhận xét tiết học
Dặn về chuẩn bị bài diện tích hình thang
- Hát
 
 
 
- Ghi bài
 
 
- HS quan sát hình vẽ cái thang nhận ra những hình ảnh của hình thang
 
 
-         HS phát hiện các đặc điểm của hình thang:
+Có 4 cạnh
+Có cặp cạnh đối diện song song
+2 cạnh AC và BD là cạnh bên
+ AH là chiều cao
 
Bài 1:HS tự làm bài
ồi đổi vở kiểm tra chéo
Bài 2:HS tự làm bài
-1HS đọc kết quả cả lớp chữa bài
* Bài 3: HS tự vẽ thêm 2 đoạn thẳng để được hình thang
Bài 4: Hình thang ABCD có góc A và góc B vuông. Cạnh bên AD vuông góc với 2 đáy.
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Tiết 2:                                      
              TẬP LÀM VĂN:         
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I ( Tiết 8 )
                                       Tham khảo đề luyện tập in trong SGK (tiết 8)
Đề: Hãy tả người thân đang làm việc (đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay đang học bài …)
 
 I. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra đánh giá cho điểm phân môn Tập làm văn
- Rèn kĩ năng viết văn tả người cho HS.
- Giáo dục HS biết yêu quý và kính trọng người thân!
 
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-         Giấy, bút.
-         Phấn màu.
 
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
3’ 
 
1’ 
 
 
30’
 
 
 
 
 
 
4’ 
1/Ổn định lớp
2/Kiểm tra bài cũ
3/ Bài mới :
a.Giới thiệu bài
 
b. Dạy bài mới
 
 
 
 
 
4. Củng cố - dặn dò .
 
 
- Sù chuÈn bÞ cña HS
 
 
Nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc
 
-GV viÕt ®Ò bµi lªn b¶ng
 
-  HS lµm bµi vµ
 
 
-  NhËn xÐt tiÕt häc
 
- DÆn chuÈn bÞ KT§K
 
 
- Giấy , bút , ....
 
 
- HS l¾ng nghe
 
 
- HS lµm bµi
 
 
 
TiÕt 4:                                      SINH HOẠT LỚP
 
I. MỤC TIÊU:
         - HS nhận xét được ưu khuyết diểm trong tuần  18
         - Nắm phương hướng cho tuần 19
         - Giáo dục các em có ý thức phê và tự phê tốt,…
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
       Phương hướng tuần 19
iii.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
 
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 
1’ 
 
 
15’’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ổn định
2.Nhận xét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Kế hoạch tuần tới
 
Hoạt động tuần 18
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét chung
 
 
 
- Học chuyên cần
- Truy bài đầu giờ
- Giúp các bạn còn chậm
- Học bài và làm bài tốt trước khi đến lớp
- Xây dưng  nền nếp lớp,…
Phân công nhiệm vụ cho các tổ:
Tổ 3: trực nhật lớp
Tổ 1: trực nhật sân trường
Tổ 2: VS hành lang
 
 
- Báo cáo tình hình chung của lớp trong tuần qua.
- Các tổ trưởng báo cáo
- Các tổ khác bổ sung
- Lớp trưởng nhận xét chung
 
- Bình chọn tổ, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có tiến  bộ
 
- Lắng nghe, nêu ý kiến bổ sung
 
 
 
 
 
 
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-12-27 19:06:06 | Thể loại: Hoạt động NGLL 10 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.40 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN 5 - TUẦN 18- 4 CỘT, Hoạt động NGLL 10. TUẦN 18 Thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2016 Tiết 1: CHÀO CỜ ********************************** Tiết 2: TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC I. MỤC TIÊU: - Biết tính diện tích hình tam giác. - Rèn kĩ năng tín

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoatdongngll10/giao-an-5-tuan-18-4-cot.hl9g0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác