CĐ Tháng 9. Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 
 
Hoạt động ngoài giờ lên lớp 10C


 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
(2 tiết)
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS : 
- Học sinh hiểu được vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xác định được quyền và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 - Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện để có thể thực hiện được bổn phận của thanh niên học sinh, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho tương lai.
 - Tích cực, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động thể hiện vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp chung.
 
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Tìm hiểu vị trí, vai trò của người thanh niên học sinh THPT trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
 2. Trao đổi về phương pháp học tập tích cực ở trường THPT

 
Hoạt động 1:
TÌM HIỂU VỊ TRÍ , VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THANH NIÊN HỌC SINH THPT
TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò của người thanh niên học sinh THPT trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
- Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với ông bà cha mẹ, thầy cô ...
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Bảng - giấy …
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Hát một bài hát thường dùng trong sinh hoạt tập thể của đoàn viên thanh niên. VD bài hát “Nối vòng tay lớn” (Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn), hoặc “Thanh niên làm theo lời Bác” (Nhạc và lời: Hoàng Hòa).
Tuyên bố lý do: “…”
Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp chủ đề tháng 9: “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Giới thiệu thành phần tham dự:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Tìm hiểu vị trí, vai trò của người thanh niên học sinh THPT trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Giao lưu văn nghệ
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: Tìm hiểu vị trí, vai trò của người thanh niên học sinh THPT trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
- Nêu và giải quyết các câu hỏi thảo luận đã được giáo viên gợi ý ở phần chuẩn bị (tài liệu kèm theo )
=> GV nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận.             
Vòng 2: GIAO LƯU VĂN  NGHỆ
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục-trang phục  đã đăng ký
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với chủ đề : Trao đổi phương pháp học tập tích cực ở trường THPT
- Mỗi tổ chuẩn bị trình bày một phuong pháp học tập tích cực hiệu quả, 2 lớp phó trình bày phương pháp học tập môn Văn và Toán
RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
(2 tiết)
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC

 
Hoạt động 2:
Trao đổi về phương pháp học tập tích cực ở trường THPT
 
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò của phương pháp học tập để thành công .
- Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với ông bà cha mẹ, thầy cô ...
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Bảng, giấy, viết...
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Hát một bài hát thường dùng trong sinh hoạt tập thể của đoàn viên thanh niên.
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
 
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
1.      Trao đổi về phương pháp học tập tích cực ở trường THPT
2.      Giao lưu văn nghệ
 
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: Trao đổi về phương pháp học tập tích cực ở trường THPT
- Đại diện các tổ trình bày các phương pháp học tập
- Lớp phó HT trình bày kinh nghiệm học tập môn Văn và Toán
- Nêu và giải quyết các câu hỏi thảo luận đã được giáo viên gợi ý ở phần chuẩn bị (tài liệu kèm theo )
=> GV nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận.             
Vòng 2: GIAO LƯU VĂN  NGHỆ
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục đã đăng ký
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với chủ đề : Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình
- Mỗi tổ chuẩn bị các bài hát về tình bạn, tình yêu và gia đình...
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
(2 tiết)
 
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Nhận thức rõ hơn giá trị của tình bạn, tình yêu và gia đình; học sinh có quyền được kết giao bạn bè, được tôn trọng sự kết giao đó; đồng thời các em cũng phải xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, trong tình yêu và gia đình.
 - Rèn luyện các kỹ năng ứng xử phù hợp trong tình bạn, tình yêu và gia đình.
 - Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với gia đình.
 - Tôn trọng và thân thiện với bạn bè; sẵn sàng hợp tác với bạn bè trong học tập và trong cuộc sống.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Thi hái hoa dân chủ, hỏi - đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình.
 2. Hội thi hóa trang  và biểu diễn thời trang với chủ đề: Những người bạn gái đáng mến và xử lý tình huống trong giao tiếp, ứng xử

Hoạt động 1:
Thi hái hoa dân chủ, hỏi - đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình.
 
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò của tình bạn, tình yêu và gia đình.
- Hiểu và ứng xử đúng mực trong quan hệ tình bạn, nhất là tình bạn khác giới ...
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh, bảng chữ cái ABCD…
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp chủ đề tháng : “Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình”.
Giới thiệu thành phần tham dự:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Hái hoa dân chủ: Hỏi – đáp về tình bạn, tình yêu và gia dình
Giao lưu văn nghệ
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: Hái hoa dân chủ: Hỏi – đáp về tình bạn, tình yêu và gia dình
- Nêu và giải quyết các câu hỏi thảo luận đã được giáo viên gợi ý ở phần chuẩn bị (tài liệu kèm theo )
=> GV nhận xét, đánh giá.             
Vòng 2: Giao lưu văn nghệ
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ theo chủ đề đã đăng ký
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với hoạt động : Những người bạn gái đáng mến và ứng xử tình huống
- Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục thời trang (nữ) và các tình huống ứng xử theo chủ đề
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
(2 tiết)
 
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :

 
Hoạt động 2:
Hội thi hóa trang và biểu diễn thời trang với chủ đề: Những người bạn gái đáng mến và xử lý tình huống trong giao tiếp, ứng xử
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò của tình bạn, tình yêu và gia đình.
- Hiểu và ứng xử đúng mực trong quan hệ tình bạn, nhất là tình bạn khác giới ...
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh,…
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    Lớp trưởng  Nguyễn Thị Băng Tâm
Lớp phó Nguyễn Văn Duy
 
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Hội thi hóa trang và biểu diễn thời trang với chủ đề: Những người bạn gái đáng mến
Ứng xử tình  huống trong giao tiếp
 
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: Hội thi hóa trang và biểu diễn thời trang với chủ đề: Những người bạn gái đáng mến
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục thời trang  theo chủ đề đã đăng ký
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
 
=> GV nhận xét, đánh giá.             
 
Vòng 2: Ứng xử tình huống giao tiếp
GVCN đưa ra các tình huống và học sinh sẽ đưa ra các cách xử lý 
     GVCN nhận xét, đánh giá và kết luận
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với hoạt động : Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
- Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ  và  mẫu chuyện theo chủ đề
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
(2 tiết)
 
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Hiểu được nội dung và giá trị của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, xác định được trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đó.
 - Biết cách cư xử đúng mực với thầy, cô giáo trong mọi tình huống.
 - Kính trọng, yêu quý thầy, cô giáo; tích cực, tự giác học tập để phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc.
 
* CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Kể chuyện về chủ đề truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
 2. Giao lưu văn nghệ: Hát về thầy cô

Hoạt động 1:
Kể chuyện về chủ đề truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò và giá trị của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
- Kính trọng, yêu quý thầy, cô giáo; tích cực, tự giác học
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh…
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Kính thưa thầy chủ nhiệm cùng các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình GDNGLL chủ đề tháng 11: “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”.
Giới thiệu thành phần tham dự:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Kể chuyện truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
Những dòng cảm xúc về thầy cô
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: Kể chuyện truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ kể một mẫu chuyện truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo đã đăng ký và rút ra bài học
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
Vòng 2: Những dòng cảm xúc về thầy cô
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ kể một mẫu chuyện về một thầy cô mà mình đã học...
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với hoạt động : Giao lưu văn nghệ: Hát về thầy cô
- Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ theo chủ đề
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
(2 tiết)
 
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :

Hoạt động 2:
Giao lưu văn nghệ: Hát về thầy cô
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò và giá trị của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
- Kính trọng, yêu quý thầy, cô giáo; tích cực, tự giác học
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh…
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Báo cáo thi đua chào mừng ngày 20-11
Giao lưu văn nghệ: Hát về thầy cô
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: Báo cáo thi đua chào mừng ngày 20-11
Lớp trưởng và lớp phó học tập báo cáo về kết quả thi đua của lớp nhằm chào mừng ngày 20-11
Ý kiến của tập thể lớp
GVCN: Đánh giá và kết luận
 
 
 
 
Vòng 2: Giao lưu văn nghệ: Hát về thầy cô
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ trình bày một tiết mục văn nghệ theo chủ đề
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với hoạt động : THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG
                                                     VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
- Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ  theo chủ đề
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 12
THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG
VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
(2 tiết)
 
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Hiểu rõ trách nhiệm và bổn phận của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cực, chủ động học tập và rèn luyện để có thể làm tròn trách nhiệm và bổn phận của thanh niên học sinh đối với Tổ quốc.
- Tin tưởng ở đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng và Nhà nước vạch ra. Sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường và địa phương tổ chức.
 
* CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
1. Thảo luận trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2. Kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân 22-12

Hoạt động 1:
Thảo luận trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cực, tự giác học tập...
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh…
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Kính thưa thầy chủ nhiệm cùng các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình GDNGLL chủ đề tháng 12: “ Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”.
Giới thiệu thành phần tham dự:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
1.      Thảo luận về vai trò và  trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.      Hùng biện về vai trò và  trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: Thảo luận về vai trò và  trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Thể lệ:
- Nêu và giải quyết các câu hỏi thảo luận đã được giáo viên gợi ý ở phần chuẩn bị (tài liệu kèm theo )
=> GV nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận.
 
Vòng 2: Hùng biện về vai trò và  trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ trình bày bài hùng biện theo chủ đề
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
=> Các tổ đặt câu hỏi phản biện
=> GV nhận xét, đánh giá
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
 
 
 
 
 
 
20 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với hoạt động : Kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân 22-12
- Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ  theo chủ đề
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 12
THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG
VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
(2 tiết)
 
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :

Hoạt động 2:
Kỷ niệm Ngày Quốc phong toàn dân 22-12
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cực, tự giác học tập...
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh…
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Thi hỏi đápkiến thức về Ngày Quốc phòng toàn dân .
Giao lưu văn nghệ .
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1:Thi hỏi đápkiến thức về Ngày Quốc phòng toàn dân .
* Thể lệ:
* Thể lệ:
-Phần thi này có 20 câu hỏi về kiến thức: lịch sử văn hoá dân tộc… 
-Dẫn chương trình đọc câu hỏi, có đáp án A,B,C,D và các đội chơi có 10s để trả lời bằng cách ghi vào bảng con (Chọn đáp án A, B, C,hoặc D), đội nào hết thời gian mà không có câu trả lời thì mất lượt.                                                    
-Điểm tối đa: 200đ (mỗi câu đúng 10 đ)
*  Nội dung câu hỏi:  (Chọn đáp án đúng nhất)
              Câu hỏi đính kèm
=> GV nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận.
 
Vòng 2: Giao lưu văn nghệ .
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ đã đăng ký
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
 
 
 
 
 
 
20 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
  Chuẩn bị cho tiết sau với hoạt động : THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN
                        BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC
- Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ  theo chủ đề
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 1
THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN
BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Hiểu rõ bản sắc nền văn hoá dân tộc Việt Nam
- Hiểu biết một số phong tục tập quán tốt đẹp của dân tôc
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện …Biết tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hoá của dân tộc mình
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Tìm hiểu những nét văn hoá truyền thống của dân tộc
 2. Giao lưu văn nghệ

 
Hoạt động 1:
TÌM HIỂU NHỮNG NÉT VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC
 
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được những nét văn hoá truyền thống của dân tộc, địa phương…
- Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh, bảng chữ cái ABCD…
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    Lớp trưởng  Nguyễn Thị Băng Tâm
Lớp phó Nguyễn Văn Duy
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Kiến thức về lịch sử văn hoá dân tộc
Biểu diễn thời trang
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: KIẾN THỨC LỊCH SỬ VĂN HOÁ DÂN TỘC
* Thể lệ:
-Phần thi này có 20 câu hỏi về kiến thức: lịch sử văn hoá dân tộc… 
-Dẫn chương trình đọc câu hỏi, có đáp án A,B,C,D và các đội chơi có 10s để trả lời bằng cách ghi vào bảng con (Chọn đáp án A, B, C,hoặc D), đội nào hết thời gian mà không có câu trả lời thì mất lượt.                                                    
-Điểm tối đa: 200đ (mỗi câu đúng 10 đ)
*  Nội dung câu hỏi:  (Chọn đáp án đúng nhất)
              Câu hỏi đính kèm
 
Vòng 2: BIỂU DIỄN THỜI TRANG
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục-trang phục  đã đăng ký
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4: 
-Chấm điểm:
Lời dẫn (thuyết trình) :  50 đ
 Trang phục phù hợp:   50đ
 Biểu diễn:   100đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với chủ đề : Giao lưu văn nghệ
- Mỗi tổ và cá nhân chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề : các bài dân ca, cải lương, lý, hò… hoặc các bài hát mang âm hưởng dân ca
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
Hoạt động 2:
GIAO LƯU VĂN NGHỆ
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được những nét văn hoá truyền thống của dân tộc, địa phương…
- Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh, …
- Hệ thống các bài hát
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các tư liệu, bài hát liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân
 
 
 
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân
 
 
 
 
 
 
 
-Ban giám khảo
 
 
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng :
Các đội chơi biểu diễn các tiết mục đã đăng ký
Biểu diễn văn nghệ tiết mục tự chọn
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ - TIẾT MỤC BẮT BUỘC
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ đã đăng ký
TỔ 1: 
TỔ 2: 
TỔ 3: 
TỔ 4:  -Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
Vòng 2: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ - TIẾT MỤC TỰ CHỌN
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục tuỳ chọn theo chủ đề
TỔ 1:  ………………………..
TỔ 2:  ………………………..
TỔ 3:  ………………………..
TỔ 4:  ………………………..
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
 
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với chủ đề : Thanh niên với lí tưởng cách mạng
1. Tìm hiểu lịch sử và sự nghiệp vẻ vang của Đảng
 2. Giao lưu văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân
- Mỗi tổ và cá nhân chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề : Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước
- Ban tổ chức chuẩn bị các câu hỏi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ…
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 2
THANH NIÊN VỚI LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Hiểu được quá trình ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như vai trò của Đảng đối với sự phát triển của đất nước
- Hiểu biết vai trò và công lao của Bác Hồ đối với sự ra đời và phát triển của Đảng
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện …biết ơn Đảng, Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê  hương đất nước…
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Tìm hiểu lịch sử và sự nghiệp vẻ vang của Đảng
 2. Giao lưu văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân

 
Hoạt động 1:
TÌM HIỂU LỊCH SỬ VÀ SỰ NGHIỆP VẺ VANG CỦA ĐẢNG
 
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được quá trình ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như vai trò của Đảng đối với sự phát triển của đất nước
- Hiểu biết vai trò và công lao của Bác Hồ đối với sự ra đời và phát triển của Đảng
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện …biết ơn Đảng, Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê  hương đất nước…
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh, bảng chữ cái ABCD
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    Lớp trưởng
 
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Kiến thức về lich sử Đảng và Bác Hồ
Giao lưu văn nghệ: Mừng Đảng, Mừng Xuân
 
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: KIẾN THỨC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ BÁC HỒ
* Thể lệ:
-Phần thi này có 20 câu hỏi về kiến thức: lịch sử Đảng và Bác Hồ… 
-Dẫn chương trình đọc câu hỏi, có đáp án A,B,C,D và các đội chơi có 10s để trả lời bằng cách ghi vào bảng con (Chọn đáp án A, B, C,hoặc D), đội nào hết thời gian mà không có câu trả lời thì mất lượt.                                                    
-Điểm tối đa: 200đ (mỗi câu đúng 10 đ)
*  Nội dung câu hỏi:  (Chọn đáp án đúng nhất)
              Câu hỏi đính kèm
 
Vòng 2: KỂ CHUYỆN VỀ BÁC
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu kể một mẫu chuyện về Bác Hồ,  đã đăng ký:
TỔ 1:  ……………………………………
TỔ 2:  ……………………………………
TỔ 3:  ……………………………………
TỔ 4:  ……………………………………
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề :            50 đ
 Kể diễn cảm:              100đ
 Phong cách biểu diễn:            50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với chủ đề : Giao lưu văn nghệ   Mừng Đảng Mừng Xuân
- Mỗi tổ và cá nhân chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề : Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
Hoạt động 2:
GIAO LƯU VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được quá trình ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như vai trò của Đảng đối với sự phát triển của đất nước
- Hiểu biết vai trò và công lao của Bác Hồ đối với sự ra đời và phát triển của Đảng
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện …biết ơn Đảng, Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê  hương đất nước…
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Phục trang, âm thanh, …
- Tư liệu…
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
3. Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân
 
 
 
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân
 
 
 
 
 
 
 
-Ban giám khảo
 
 
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
Khởi động:  (MC …)
Tuyên bố lý do: “…”
Giới thiệu thành phần tham dự
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng :
Các đội chơi biểu diễn các tiết mục đã đăng ký
Biểu diễn văn nghệ tiết mục tự chọn
   HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ - TIẾT MỤC BẮT BUỘC
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ đã đăng ký
TỔ 1:
TỔ 2:
TỔ 3:
TỔ 4:
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
Vòng 2: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ - TIẾT MỤC TỰ CHỌN
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục tuỳ chọn theo chủ đề
TỔ 1:  ………………………..
TỔ 2:  ………………………..
TỔ 3:  ………………………..
TỔ 4:  ………………………..
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
 
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau:
Chuẩn bị cho tiết sau với chủ đề : Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
- Mỗi tổ và cá nhân chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề : Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
- Ban tổ chức chuẩn bị các câu hỏi tìm hiểu về Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3
THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Hiểu được các ngành nghề trong xã hội hiện nay, đặc biệt những ngành nghề phổ biến
- Hiểu biết vai trò của việc làm đối với bản thân và sự phát triển của xã hội
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện để phấn đấu người có ích cho xã hội …
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Tìm hiểu các ngành nghề qua các câu hỏi đố vui
 2. Tìm hiểu các ngành nghề qua tài liệu sách báo và định hướng nghề cho học sinh

 
Hoạt động 1:
TÌM HIỂU CÁC NGÀNH NGHỀ TRONG XÃ HỘI-TRÒ CHƠI
 
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được các ngành nghề trong xã hội hiện nay và biết lựa chon nghề phù hợp cho bản thân
- Hiểu biết vai trò của việc làm đối với bản thân và sự phát triển của xã hội
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện để phấn đấu người có ích cho xã hội …
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Âm thanh, máy chiếu, bảng chữ cái ABCD
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
-Ban giám khảo
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
1.Khởi động:  (MC …)
2.Tuyên bố lý do: “…”
3.Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    
 
 
4.Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
Kiến thức về về các ngành nghề trong xã hội
Giao lưu văn nghệ
 
 
II.HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: KIẾN THỨC CÁC NGÀNH NGHỀ TRONG XÃ HỘI
* Thể lệ:
-Phần thi này có 20 câu hỏi về kiến thức: các ngành nghề trong xã hội
-Dẫn chương trình đọc câu hỏi, có đáp án A,B,C,D và các đội chơi có 10s để trả lời bằng cách ghi vào bảng con (Chọn đáp án A, B, C,hoặc D), đội nào hết thời gian mà không có câu trả lời thì mất lượt.                                                    
-Điểm tối đa: 200đ (mỗi câu đúng 10 đ)
*  Nội dung câu hỏi:  (Chọn đáp án đúng nhất)
              Câu hỏi đính kèm
 
Vòng 2: GIAO LƯU VĂN NGHỆ-
               CHỦ ĐỀ CÁC NGÀNH NGHỀ
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ theo chủ đề,  đã đăng ký:
TỔ 1:  ……………………………………
TỔ 2:  ……………………………………
TỔ 3:  ……………………………………
TỔ 4:  ……………………………………
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề :             50 đ
 Kể diễn cảm:              100đ
 Phong cách biểu diễn:            50đ
-Điểm tối đa:               200đ
 
Xen kẻ các tiết mục tự chọn
 
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động sau: Thảo luận tìm hiểu các ngành nghề qua tài liệu sách báo và định hướng nghề cho học sinh
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3
THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Hiểu được các ngành nghề trong xã hội hiện nay, đặc biệt những ngành nghề phổ biến
- Hiểu biết vai trò của việc làm đối với bản thân và sự phát triển của xã hội
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện để phấn đấu người có ích cho xã hội …
Hoạt động 2:
THẢO LUẬN TÌM HIỂU CÁC NGÀNH NGHỀ
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được các ngành nghề trong xã hội hiện nay và biết lựa chon nghề phù hợp cho bản thân
- Hiểu biết vai trò của việc làm đối với bản thân và sự phát triển của xã hội
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện để phấn đấu người có ích cho xã hội …
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Tình huốn, hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
-Giấy Goky, viết lông
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
-GVCN
 
-GVCN
HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
1.Khởi động:  (MC …)
2.Tuyên bố lý do: “…”
                  3.Giới thiệu thành phần tham dự
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
                  4.Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 HĐ :
1.Tìm hiểu các ngành nghề qua tài liệu, sách báo
                  2.Tình huống trong lựa chọn nghề
HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
HĐ 1: Tìm hiểu các ngành nghề qua tài liệu, sách báo
GVCN, BCH  Chi đoàn lớp: phối hợp với Đoàn trường  sưu tầm, lựa chọn tài liệu sách báo cho cả lớp tham khảo, tìm hiểu các ngành nghề….
    GVCN  tư vấn một số ngành nghề quan trọng và phổ biến hiện nay…
HĐ 2: Tình huống
* GVCN sưu tầm, đặt ra một số tình huống trong lựa chọn nghề cho HS thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến
HS hoặc GV đưa ra câu hỏi phản biện….
GVCN: nhận xét và kết luận
HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Nhận xét chung
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động: Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác.
- Ban tổ chức chuẩn bị các câu hỏi tìm hiểu về chủ đề HĐ
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 4
THANH NIÊN VỚI HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC
 
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Hiểu được nét khái quát về văn hoá các nước, dân tộc, khu vực trên thế giới…
- Hiểu biết vai trò của việc mở rộng hợp tác, giao lưu… với các nước trên thế giới
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện để phấn đấu người có ích cho xã hội, hoàn thiện kỹ năng sống …
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Tìm hiểu văn hoá các dân tộc trên thế giới
 2. Giao lưu văn nghệ và các tình huống …

 
Hoạt động 1:
TÌM HIỂU VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
 
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được nét khái quát về văn hoá các nước, dân tộc, khu vực trên thế giới…
- Hiểu biết vai trò của việc mở rộng hợp tác, giao lưu… với các nước trên thế giới
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện để phấn đấu người có ích cho xã hội, hoàn thiện kỹ năng sống …
 
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Âm thanh, máy chiếu, bảng chữ cái ABCD
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
-Ban giám khảo
I.HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
1.Khởi động:  (MC …)
2.Tuyên bố lý do: “…”
3.Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    
 
 
 
4.Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
1. Tìm hiểu kiến thức về văn hoá các dân tộc trên thế giới
2. Xem các đoạn phim miêu tả nét đặc trưng văn hoá của một số dân tộc
 
II.HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: KIẾN THỨC VỀ VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC
-Phần thi này có 20 câu hỏi về kiến thức: về văn hoá các dân tộc trên thế giới…
-Dẫn chương trình đọc câu hỏi, có đáp án A,B,C,D và các đội chơi có 10s để trả lời bằng cách ghi vào bảng con (Chọn đáp án A, B, C,hoặc D), đội nào hết thời gian mà không có câu trả lời thì mất lượt.                                                    
-Điểm tối đa: 200đ (mỗi câu đúng 10 đ)
*  Nội dung câu hỏi:  (Chọn đáp án đúng nhất)
              Câu hỏi đính kèm
 
Vòng 2: XEM PHIM
* Thể lệ:
Các tổ cùng xem các đoạn phim và ban tổ chức đưa ra 1 số câu hỏi tình huống.
Các tổ thảo luận 3 phút và lần lượt trả lời
Ban Giám khảo nhận xét và kết luận
TỔ 1:  ……………………………………
TỔ 2:  ……………………………………
TỔ 3:  ……………………………………
TỔ 4:  ……………………………………
-Chấm điểm:
Nội dung :             100 đ
 Ứng xử:            100đ
-Điểm tối đa:               200đ
 
Xen kẻ các tiết mục văn nghệ
 
III.HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động  sau: Giao lưu văn nghệ
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG  4
THANH NIÊN VỚI HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC
 
 
Hoạt động 2:
GIAO LƯU VĂN NGHỆ
 
1. Yêu cầu giáo dục
- Hiểu được nét khái quát về văn hoá các nước, dân tộc, khu vực trên thế giới…
- Hiểu biết vai trò của việc mở rộng hợp tác, giao lưu… với các nước trên thế giới
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện để phấn đấu người có ích cho xã hội, hoàn thiện kỹ năng sống …
 
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Âm thanh, máy chiếu,
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
-Ban giám khảo
I.HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
1.Khởi động:  (MC …)
2.Tuyên bố lý do: “…”
3.Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    
 
 
 
4.Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
1. Giao lưu văn nghệ
2. Ứng xử tình huống
 
 
 
 
 
II.HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1:GIAO LƯU VĂN NGHỆ - TIẾT MỤC BẮT BUỘC
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ theo chủ đề
TỔ 1: …………
TỔ 2: …………
TỔ 3: ………....
TỔ 4: …………
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
Vòng 2: ỨNG XỬ TÌNH HUỐNG
* Thể lệ:
Ban tổ chức đưa ra một số tình huống thường gặp trong giao lưu với khách nước ngoài…và nêu câu hỏi xử lý tình huống
Các tổ thảo luận 3 phút và lần lượt trả lời
Ban Giám khảo nhận xét và kết luận
TỔ 1:  ……………………………………
TỔ 2:  ……………………………………
TỔ 3:  ……………………………………
TỔ 4:  ……………………………………
-Chấm điểm:
Nội dung :             100 đ
 Ứng xử:            100đ
-Điểm tối đa:               200đ
 
Xen kẻ các tiết mục văn nghệ
 
III.HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động  sau:
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG  5
THANH NIÊN VỚI BÁC HỒ
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp HS :
- Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi qua đó thấy được trách nhiệm của người học sinh phải học tập tốt để đền đáp công lao của Bác Hồ.
- Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn luyện tốt trong học tập và cuộc sống hằng ngày.
- Tự hào, phấn khởi là con cháu Bác Hồ, ra sức phấn đấu đr trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
 1. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ
 2. Giao lưu văn nghệ
 
Hoạt động 1:
TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA BÁC HỒ
 
1. Yêu cầu giáo dục
        -  Có thêm hiểu biết về cuộc đời của Bác Hồ kính yêu, nhất là thời niên thiếu của Bác.
        -  Bồi dưỡng thái độ tôn trọng, kính yêu và lòng tự hào về Bác Hồ vĩ đại.
        -  Rèn luyện kỹ năng tham gia hoạt động văn nghệ của tập thể.
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Âm thanh, máy chiếu, bảng chữ cái ABCD
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
-Ban giám khảo
I.HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
1.Khởi động:  (MC …)
2.Tuyên bố lý do: “…”
3.Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    
 
 
4.Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
1. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ
2. Kể chuyện về Bác
 
II.HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1: TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA                     BÁC HỒ
-Phần thi này có 20 câu hỏi về kiến thức cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ
-Dẫn chương trình đọc câu hỏi, có đáp án A,B,C,D và các đội chơi có 10s để trả lời bằng cách ghi vào bảng con (Chọn đáp án A, B, C,hoặc D), đội nào hết thời gian mà không có câu trả lời thì mất lượt.                                                    
-Điểm tối đa: 200đ (mỗi câu đúng 10 đ)
*  Nội dung câu hỏi:  (Chọn đáp án đúng nhất)
              Câu hỏi đính kèm
 
Vòng 2: KỂ CHUYỆN VỀ BÁC
* Thể lệ:
Đại diện các tổ sẽ kể một mẫu chuyện về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác
TỔ 1:  ……………………………………
TỔ 2:  ……………………………………
TỔ 3:  …………………………………
TỔ 4:  ……………………………………
-Chấm điểm:
 
Nội dung :             100 đ
 Diễn cảm:            100đ
-Điểm tối đa:               200đ
 
Xen kẻ các tiết mục văn nghệ
 
III.HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động  sau: Giao lưu văn nghệ
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
 
CHỦ ĐIỂM THÁNG  5
THANH NIÊN VỚI BÁC HỒ
 
Hoạt động 2:
GIAO LƯU VĂN NGHỆ
 
1. Yêu cầu giáo dục
        -  Có thêm hiểu biết về cuộc đời của Bác Hồ kính yêu, nhất là thời niên thiếu của Bác.
        -  Bồi dưỡng thái độ tôn trọng, kính yêu và lòng tự hào về Bác Hồ vĩ đại.
        -  Rèn luyện kỹ năng tham gia hoạt động văn nghệ của tập thể.
2. Chuẩn bị hoạt đông
 a/ Phương tiện
- Âm thanh, máy chiếu
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động
 b/ Tổ chức
- GVCN : Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động
-Thảo luận nội dung, hình thức tiến hành hoạt động
- Phân công các công việc chuẩn bị:
 +/ Xây dựng chương trình hoạt động
 +/ Cử người điều khiển hoạt động
 +/ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận
 +/ Phân công trang trí
-Kiểm tra sự chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động
 
3. Tiến hành hoạt động
 
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
- Tập thể lớp
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình và một số cá nhân tham gia trả lời câu hỏi
 
 
 
 
- Người dẫn chương trình
 
- Một số cá nhân và tập thể lớp
 
 
- Người dẫn chương trình
 
 
 
-Ban giám khảo
I.HOẠT ĐỘNG 1- KHỞI ĐỘNG
1.Khởi động:  (MC …)
2.Tuyên bố lý do: “…”
3.Giới thiệu thành phần tham dự và ban giám khảo:
GVCN: Nguyễn Đình Thế cùng tập thể lớp 10C
Ban giám khảo:  Thầy Nguyễn Đình Thế
    
 
 
4.Giới thiệu chương trình
-          Chương trình có 2 vòng thi:
1. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ
2. Kể chuyện về Bác
 
 
 
 
 
 
 
II.HOẠT ĐỘNG 2- NỘI DUNG
Vòng 1:GIAO LƯU VĂN NGHỆ - TIẾT MỤC BẮT BUỘC
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ theo chủ đề về Bác Hồ
TỔ 1: …………
TỔ 2: …………
TỔ 3: ………....
TỔ 4: …………
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
 
Vòng 2: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ - TIẾT MỤC TỰ CHỌN
* Thể lệ:
Đại diện mỗi tổ sẽ biểu diễn tiết mục tuỳ chọn theo chủ đề
TỔ 1:  ………………………..
TỔ 2:  ………………………..
TỔ 3:  ………………………..
TỔ 4:  ………………………..
-Chấm điểm:
Phù hợp chủ đề:           50 đ
 Chất giọng:                             100 đ
 Phong cách biểu diễn:             50đ
-Điểm tối đa:     200đ
 
 
 
Xen kẻ các tiết mục văn nghệ
 
III.HOẠT ĐỘNG 3- KẾT THÚC
Ban giám khảo công bố điểm
 
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 phút
4.  Nhận xét -Dặn dò : ( 5 phút )
- GV nhận xét và đánh giá về công tác chuẩn bị,
- GV dặn dò HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động  sau: Giao lưu văn nghệ
- Bộ phận biên tập chuẩn bị một vài câu hỏi có cùng chủ đề để xen kẽ vào hoạt động
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
 
 
 
 
1

 Nguyễn Đinh Thế                                         Trường  THPT Vĩnh Bình Bắc


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-09-16 15:49:31 | Thể loại: Hoạt động NGLL 10 | Lần tải: 229 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
lần xem

giáo án CĐ Tháng 9. Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Hoạt động NGLL 10. Hoạt động ngoài giờ lên lớp 10C  Ngày soạn: Ngày thực hiện: CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (2 tiết) * MỤC TIÊU GIÁO DỤC : Giúp HS

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoatdongngll10/cd-thang-9-thanh-nien-hoc-tap-ren-luyen-vi-su-nghiep-cnh-hdh-dat-nuoc.gmoc0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác