Bai 6 - Khai thac thong tin tren Internet ho tro day hoc co suong

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
MODULE 5
ỨNG DỤNG CNTT TRUYỀN THÔNG TRÊN LỚP
VÀ HỆ THỐNG TƯ VẤN QUA MẠNGBÀI 6


KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET
HỖ TRỢ DẠY HỌC


NỘI DUNG
Tài liệu cho người hướng dẫn
Phiếu bài tập 1,2
Tài liệu phát tay
HÀ NỘI, 2011
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-07-14 15:53:57 | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 38 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.27 M | File type: doc
lần xem

giáo án Bai 6 - Khai thac thong tin tren Internet ho tro day hoc co suong, Hóa học 8. MODULE 5ỨNG DỤNG CNTT TRUYỀN THÔNG TRÊN LỚPVÀ HỆ THỐNG TƯ VẤN QUA MẠNGBÀI 6KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNETHỖ TRỢ DẠY HỌC NỘI DUNGTài liệu cho người hướng dẫnPhiếu bài tập 1,2Tài liệu phát tayHÀ NỘI,

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoahoc8/bai-6-khai-thac-thong-tin-tren-internet-ho-tro-day-hoc-co-suong.zf0byq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan