chương II. Luyện tập Hai tam giác bằng nhau

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

LUYỆN TẬP I. Mục tiêu:
       HS được khắc sâu các kiến thức về hai tam giác bằng nhau.
       Biết tính số đo của cạnh, góc tam giác này khi biết số đo của cạnh, góc tam giác kia.
II.Chuẩn bị:
-  Thước thẳng, thước đo góc
III: Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ(10ph)
       Thế nào là hai tam giác bằng nhau. ABC = MNP khi nào?
       Sữa bài 11 SGK/112.
2. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Luyện tập.(33ph)
Bài 12 SGK/112:
Cho ∆ABC = ∆HIK; AB=2cm; =400; BC=4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của ∆HIK?
GV gọi HS nêu các cạnh, các góc tương ứng của ∆IHK và ∆ABC.
Bài 12 SGK/112:
∆ABC = ∆HIK
=> IK = BC = 4cm
 HI = AB = 2cm
  = = 400
Bài 13 SGK/112:
∆ABC = ∆DEF
=> AB = DE = 4cm
 BC = EF = 6cm
 AC = DF = 5cm

 
Vậy CVABC=4+6+5=15cm
 CVDEF=4+6+5=15cm
Bài 13 SGK/112:
Cho ∆ABC = ∆DEF. Tính CV mỗi tam giác trên biết rằng AB=4cm, BC=6cm, DF=5cm.
->Hai tam giác bằng nhau thì CV cũng bằng nhau.
Bài 14 SGK/112:
Cho hai tam giác bằng nhau: ∆ABC và một tam giác có ba đỉnh là H, I, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết rằng: AB = KI, =.
Bài 14 SGK/112:
∆ABC = ∆IKH
Bài 23 SBT/100:
Cho ∆ABC = ∆DEF. Biết =550, =750. Tính các góc còn lại của mỗi tam giác.

Bài 23 SBT/100:
Ta có:
∆ABC = ∆DEF
=> == 550 (hai góc tương ứng)
 = = 750 (hai góc tương ứng)
Mà: ++ = 1800 (Tổng ba góc của ∆ABC)
=>  = 600
Mà ∆ABC = ∆ DEF
=> = = 600 (hai góc tương ứng)

Bài 22 SBT/100:
Cho ∆ABC = ∆DMN.
a) Viết đẳng thức trên dưới một vài dạng khác.
b) Cho AB=3cm, AC=4cm, MN=6cm. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên.
Bài 22 SBT/100:
a)  ∆ABC = ∆DMN
hay ∆ACB = ∆DNM
 ∆BAC = ∆MDN
 ∆BCA = ∆MND
 ∆CAB = ∆NDM
 ∆CBA = ∆NMD
b) ∆ABC = ∆DMN
=> AB = DM = 3cm (hai cạnh tương ứng)
 AC = DN = 4cm (hai cạnh tương ứng)
 BC = MN = 6cm (hai cạnh tương ứng)
CV∆ABC = AB + AC + BC = 13cm
CV∆DMN = DM + DN + MN = 13cm
Hoạt động 2: Củng cố.(2ph)
GV cho HS nhắc lại định nghĩa hai tam giác bằng nhau; các góc, các cạnh, các đỉnh tương ứng.
3. Hướng dẫn về nhà:
       Ôn lại các bài đã làm. Chuẩn bị bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c).
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2016-10-12 15:39:43 | Thể loại: Hình học 7 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: docx
lần xem

giáo án chương II. Luyện tập Hai tam giác bằng nhau, Hình học 7. LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: HS được khắc sâu các kiến thức về hai tam giác bằng nhau. Biết tính số đo của cạnh, góc tam giác này khi biết số đo của cạnh, góc tam giác kia. II.Chuẩn bị: - Thước thẳng, thước đo góc III: Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ(10ph) Thế nào là hai tam giác bằng nhau. ABC =..

https://tailieuhoctap.com/giao-an/chuong-ii-luyen-tap-hai-tam-giac-bang-nhau.7udo0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan