CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
THIẾT KẾ
VÀ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
GV THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐOÀN SƠN LÂM
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGÔ MÂY (BẬC THCS)
HÌNH HỌC 7
Kiến thức: Hiểu được định nghĩa hai tam giác bằng nhau
Kỹ năng: Biết sử dụng kí hiệu về hai tam giác bằng nhau để viết được các cạnh tương ứng và các góc tương ứng bằng nhau của hai tam giác
Thái độ: Rèn luyện khả năng phán đoán – nhận xét để kết luận hai tam giác bằng nhau. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong việc giải toán
* Qua bài này, HS cần:
MỤC TIÊU
HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Xem hình sau và so sánh: AB và CD;
HS1: AB = CD
GV: Hai đoạn thẳng bằng nhau khi chúng có cùng độ dài, hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Vậy đối với tam giác thì sao ? Hai tam giác bằng nhau khi nào ?
?1
KIỂM TRA - ĐẶT VẤN ĐỀ
* Hai góc A và A`; B và B`; C và C` gọi là hai góc tương ứng.
Đỉnh tương ứng với đỉnh A là A’, tìm đỉnh tương ứng với đỉnh B, đỉnh C ?
* Hai đỉnh A và A`; B và B`; C và C`gọi là hai đỉnh tương ứng.
Bài tập 1:
Hai tam giác trên mỗi hình sau có bằng nhau không ?
Nếu có hãy chỉ ra các đỉnh tương ứng?
Vậy hai tam giác bằng nhau là hai tam giác như thế nào ?
Góc tương ứng với góc A là góc A’, tìm góc tương ứng với góc B, góc C ?
Cạnh tương ứng với AB là cạnh A’B’, tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, cạnh BC ?
1. ĐỊNH NGHĨA:
Bài 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
* Hai cạnh AB và A`B`; AC và A`C`; BC và B`C` là hai cạnh tương ứng.
Hai tam giác bằng nhau
a) H1: Tam giác ABC bằng tam giác IMN
H2: Tam giác PQR bằng tam giác HRQ
Bài tập 1:
Giải:
* Để kí hiệu sự bằng nhau của tam giác ABC và tam giác A’B’C’, ta viết: ABC = A’B’C’
* Quy ước: Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự
2. KÍ HiỆU:
1. ĐỊNH NGHĨA:
Bài 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Hai tam giác bằng nhau
Bài tập 2: Dùng kí hiệu để viết hai tam giác bằng nhau ở hình 1 và 2
?ABC = ?IMN
?PQR = ?HRQ
Bài tập 2:
Giải:
a) Hai tam giác ABC và MNP là hai tam giác ………………
bằng nhau
Bài tập 3: Cho hình vẽ . Hãy điền vào chỗ trống ……
b) Đỉnh tương ứng với đỉnh A là …...góc tương ứng với góc N là ………… , cạnh tương ứng với cạnh AC là ……..
M
góc B
c) ABC = ………….. , AC = …… , = ..….
MNP
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ
Bài tập 4: Cho ABC = DEF . Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC ?
ABC có:
ABC = DEF  = = 600 (hai góc tương ứng )
ABC = DEF  BC = EF = 3 cm ( hai cạnh tương ứng )
Giải
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ
Qua bài học này HS cần nắm được những kiến thức sau :
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau
Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự
1. ĐỊNH NGHĨA:
2. KÍ HiỆU:
- Xem lại kí hiệu và cách viết hai tam giác bằng nhau và các bài tập đã giải
- Học thuộc định nghĩa hai tam giác bằng nhau .
Bài tập về nhà : 11; 12; 13/112 SGK. 22, 23, 24 SBT
Bài tập nâng cao: Cho ABC thõa mãn điều kiện ABC = BAC
a) Tính khi
b) Tính AC khi AB = 11cm và
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
Chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-02-17 02:16:58 | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 16 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 1.48 M | File type: ppt
lần xem

giáo án CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU, Hình học 6. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GV THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐOÀN SƠN LÂMĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGÔ MÂY (BẬC THCS)HÌNH HỌC 7Kiến thức: Hiểu được định nghĩa hai tam giác bằng nhau Kỹ nă

https://tailieuhoctap.com/giaoanhinhhoc6/chuong-iii-bai-2-hai-tam-giac-bang-nhau.eginwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan