Giáo án Tuần 34 - Lớp 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 34
(Ngày 7/5đến ngày 11/ 5 năm 2018)
 
Thứ/ ngày
Tiết
Môn học
Tên bài học
 
Ba
7/5
1
2
3
     4
HĐTT
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Chào cờ
Bác đưa thư
Bác đưa thư
Ôn tập các số đến 100
 

8/5
1
2
3
4
Âm nhạc
Tập viết
Chính tả
Toán
Thủ công
Ôn tập và biểu diễn bài hát
Tô chữ hoa X, Y
Bác đưa thư
Ôn tập các số đến 100
Ôn tập chủ đề “cắt, dán giấy”
 
Năm
9/5
1
2
3
4
Tập đọc
Tập đọc
Toán
    TNXH
Làm anh
Làm anh
Ôn tập các số đến 100 ( trang 177)
Thời tiết
 
Sáu
10/5
1
2
3
4
5
Chính tả
    Toán
Đạo đức
Thể dục
MT
Chia quà
Luyện tập chung
Giáo dục vệ sinh môi trường
Trò chơi
GV dạy chuyên
 
Bảy
11/5
1
2
3
4
 
Tập đọc
Tập đọc
Kể chuyện
HĐTT
Người trồng na
Hai tiếng kì lạ
Sinh hoạt lớp


1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


Thứ Ba ngày 7 tháng 5 năm 2019
Tiết 1                                      Hoạt động tập thể
Chào cờ
Chào cờ xong nhắc nhở HS thực hiện những điều triển khai dưới cờ.
***********************************
Tiết 2+ 3                                            Tập đọc
Bác đưa thư
I. Mục tiêu
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung của bài: Bác đưa thư vất vả trong việc đưa thư tới mọi nhà. Các em cần yêu mến và chăm sóc bác.
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
- GD HS biết lễ phép với người lớn.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK; các từ mẫu (luyện đọc đúng) viết sẵn vào bảng phụ.
2. Học sinh
- SGK, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
5’
 
    30’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hoạt động khởi động
- Cả lớp  hát.
2. Hoạt động cơ bản.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc
a) Đọc mẫu đoạn văn: giọng đọc vui.
- Hỏi bài văn gồm mấy câu?
- Cho HS lên chỉ giới hạn các câu
b) HS luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ
- GV cho luyện đọc tiếng từ ngữ khó: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép
- Gọi HS đọc các từ và phân tích các từ
- GV giải nghĩa các từ:
+ Mừng quýnh: mừng đến mức cuống quýt
+ Nhễ nhại: chảy thành dòng và nhiều chỗ
+ Lễ phép: tỏ lòng kính trọng đối với người trên.
 
- HS hát.
 
- Lắng nghe
 
- HS nhắc lại đề bài
 
- Lắng nghe GV đọc bài
- Gồm 8 câu
- HS lên bảng chỉ
 
 
- HS đọc cá nhân, nhóm, tổ,..
- HS đọc và phân tích tiếng
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gọi một số HS đọc từ khó
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
 
 
5’
 
30’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Luyện đọc từng câu
-  Hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng câu. Chú ý cách ngắt nghỉ hơi khi gặp dấu phẩy, dấu chấm.
Giải lao giữa tiết
* Luyện đọc đoạn, bài
- HS nối tiếp nhau luyện đọc đoạn 1, đoạn 2. Sau đó đọc cả bài.
- HS đọc toàn bài
- Thi đọc đoạn 2 giữa các tổ trong lớp
Hoạt động 3: Ôn vần inh, uynh
- GV nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng trong bài có vần inh
- Cho HS tìm
- GV nêu yêu cầu 2: Tìm tiếng ngoài bài có vần inh, vần uynh
- Yêu cầu HS tìm
- GV gợi ý
+inh: xinh xinh, trắng tinh, hình ảnh, một mình,…
+ uynh: phụ huynh, huỳnh huỵch, khuỳnh tay,…
- GV chốt lại
3. Hoạt động nối tiếp
- Nhận xét tiết học
- Cho HS đọc lại toàn bài một lần
Tiết 2
1. Hoạt động khởi động
- Cả lớp hát 1 bài.
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- Cho HS đọc đoạn 1. Trả lời câu hỏi: Nhận được thư bố, Minh muốn làm gì?
Nhận được thư bố, Minh muốn chạy vào nhà khoe với mẹ.
- Cho HS đọc đoạn 2. Trả lời câu hỏi: Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh làm gì?
Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh chạy vào nhà rót nước lạnh mời bác uống.
- Đọc nối tiếp các dòng
 
- HS đọc
 
 
 
 
 
 
- HS đọc cả bài
 
 
 
 
 
- HS tìm tiếng: Minh
 
 
- HS tìm
 
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
- Lắng nghe.
- HS đọc.
 
 
- HS hát.
 
- Lắng nghe.
 
- HS đọc.
 
 
 
 
- HS đọc và trả lời câu hỏi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng thời lượng đọc cho HS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giúp HS đọc và trả lời câu hỏi
My, Nhật, Long
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
 
- Yêu cầu một số HS đọc lại cả bài
Giải lao giữa tiết
Hoạt động 3: Luyện nói theo đề tài: Nói lời chào hỏi của Minh với bác đưa thư
- Yêu cầu HS dựa vào tranh, từng HS đóng vai Minh, nói lời chào hỏi với bác đưa thư. 1 em đóng vai Minh, 1 em đóng vai bác đưa thư.
- GV chốt lại
GDKNS: Xác định giá trị; tự nhận thức bản thân; thể hiện sự cảm thông; Giao tiếp lịch sự, cởi mở.
3. Hoạt động nối tiếp
- Củng cố: Cho HS đọc lại bài.
GV nhận xét tiết học, khen ngợi sự cố gắng của HS
- Dặn dò: Nhắc những HS đọc bài chưa tốt, về nhà đọc lại bài nhiều lần
- HS đọc
 
 
 
 
- 2 HS lên đóng vai
 
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
- Lắng nghe
 
- Lắng nghe
 
*************************************
Tiết 4                                                    Toán
    Ôn tập: Các số đến 100
I. Mục tiêu
- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
- Biết viết số liền trước, số liền sau của một số.
- Biết cộng, trừ số có hai chữ số.
- Làm được các bài tập: 1, 2, 3, 4.
- HS yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Bảng phụ dạy toán, phiếu bài tập.
2. Học sinh
- Bảng con, vở viết, SGK
III. Các hoạt động dạy
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
    5’
 
 
 
 
 
 
30’
 
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Tổ chức cho HS thi làm nhanh bài bài tập vào bảng con.
8 + 1 =    9 – 5 =
9 – 1 =    9 – 6 =
9 – 7 =  7 + 2 =
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 
- HS làm vào bảng con.
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
Giúp HS hoàn thành các bt
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
Bài 1: Viết các số
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết số
- Nhận xét
38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- HS thực hiện nhóm đôi trong phiếu
- HS nhận xét
- Nhận xét
Giải lao giữa tiết
Bài 3
- Yêu cầu HS nêu bài tập
- 1 HS lên bảng làm, dưới lớp thực hiện làm bài cá nhân
- GV nhận xét sửa bài
a) Khoanh vào số bé nhất:
 
59   ,    34      ,   76      ,
 
b) Khoanh vào số lớn nhất:
 
              ,  39 ,  54 ,   58
 
Bài 4:  Đặt tính rồi tính
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng con
- GV nhận xét
  68     98     52       26        35      75
-        -      +         +         +         - 
  31     51     37       63        42      45
  37     47     89       89        77      30
3. Hoạt động nối tiếp
- Củng cố: GV chốt lại bài.
- Dặn dò: HS về nhà học bài và xem trước bài sau “Ôn tập: Các số đến 100”
- Nhận xét, tuyên dương
 
- HS nêu
- Thực hiện
- HS nhận xét bài của bạn
- Lắng nghe và sửa sai
 
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Thực hiện
 
 
 
 
- HS nêu
- Thực hiện
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng con
- Lắng nghe
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
Hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*******************************
Thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2019
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


Tiết 1                                              Tập viết                                               Tô chữ hoa X, Y
I. Mục tiêu
- Tô được các chữ hoa X, Y.
- Viết đúng các vần: inh, uynh, ia, uya; các từ ngữ: bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya; kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1- tập 2. (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
- HS cẩn thận, rèn viết chữ đẹp.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Tranh minh hoạ: Chữ mẫu
2. Học sinh
- Vở tập viết, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
      5’
 
 
 
 
30’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hoạt động khởi động
- Cho HS thi viết các từ vào bảng con: khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non
- Nhận xét
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tô chữ hoa
a. Hướng dẫn tô chữ hoa X
- GV đưa mẫu chữ hoa X lên cho HS quan sát
- Nêu số lượng nét và kiểu nét
- Tô theo quy trình (kết hợp nêu quy trình tô)
- Cho HS viết bảng con
- Nhận xét và chữa lỗi cho HS
b. Hướng dẫn tô chữ Y
(Thực hiện theo quy trình tô chữ hoa X)
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần, từ ngữ ứng dụng
- Viết mẫu từ ngữ: bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya; nêu quy trình viết
- Cho HS viết bảng con
 
- Nhận xét và chữa lỗi sai cơ bản cho HS
 
- HS thi viết vào bảng con
 
 
- Lắng nghe
 
- Lắng nghe.
 
 
 
- Quan sát
 
- Lắng nghe
- Theo dõi
 
- Viết bảng con
 
 
 
 
 
 
- Theo dõi
 
 
- Tập viết mỗi chữ một lần vào bảng con
- HS chú ý sửa chữ viết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giúp HS nắm được các nét cơ bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan sát giúp đỡ HS viết: My, Nhật
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
Giải lao giữa tiết
Hoạt động 4: Thực hành viết vở
- Nêu yêu cầu
a. Tập tô: Nhắc HS sinh tô theo đúng quy trình
b. Tập viết: Viết đều nét, chú ý về độ cao, khoảng cách giữ các con chữ…
- Cho HS viết vở
- Theo dõi giúp HS viết đúng quy trình
- Nhận xét
3. Hoạt động nối tiếp
- Củng cố: Nhắc lại quy trình viết chữ Y, X., Nhận xét tiết học, tuyên dương
- Dặn dò: Chuẩn bị bài: “Viết chữ số: 0….9”
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
- Cả lớp tập viết vào vở
 
 
 
 
- HS nhắc lại.
 
 
- Lắng nghe
 
********************************
Tiết 2                                       Chính tả (tập chép)
Bác đưa thư
I. Mục tiêu
- Tập chép đúng đoạn “Bác đưa thư…..mồ hôi nhễ nhại” khoảng 15 – 20 phút.
- Điền đúng vần inh, uynh; chữ c, k vào chỗ trống.
- Làm được bài tập 2, 3 SGK.
- HS rèn tính cẩn thận
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Bảng phụ viết sẵn: + Nội dung bài cần chép
                                 + Nội dung bài tập 2, 3.
2. Học sinh
- Bảng con, vở viết, SGK.
III. Các hoạt động dạy học
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
     5’
 
 
 
30’
 
 
 
 
 
 
 
1. Hoạt động khởi động
- Cho  HS lên thi  viết từ: dắt tay, lên nương, tre trẻ, rất hay
- Nhận xét
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập chép
 Bác đưa thư
      Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng là thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ. Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.
 
- HS thực hiệniut.
 
 
- Lắng nghe
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
- GV treo bảng phụ đã viết sẵn đoạn văn, đọc mẫu
- Cho HS đọc lại
- GV chỉ 1 số chữ HS dễ viết sai: mừng quýnh, khoe, chợt thấy, mồ hôi, nhễ nhại.
- Yêu cầu HS gạch chân từ được xác định
- Yêu cầu HS đọc từ khó
- Cho HS viết bảng con
- GV hướng dẫn HS cách trình bày bài viết
- Nhắc nhở HS chú ý dấu câu
- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết: Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không tỳ ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở từ 25 -30cm. Chữ đầu câu, sau dấu chấm và tên riêng viết hoa, cuối câu có dấu chấm.
- Cho HS viết bài vào vở
- Giáo viên đọc và chỉ vào chữ trên bảng để học sinh dò lỗi. HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Nhận xét
Giải lao giữa tiết
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2: Điền vần: inh hay uynh?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2
- Cá nhân tự làm bài
- Yêu cầu 1 HS lên bảng sửa bài
- Giáo viên sửa bài, nhận xét
bình hoa        khuỳnh tay
Bài 3: Điền chữ c hay k?
- Bài tập 3 yêu cầu gì?
Điền chữ c hay k
- Yêu cầu HS làm bài. Một HS làm bảng
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét
cú mèo          dòng kênh
3. Hoạt động nối tiếp
 
 
 
- Lắng nghe
 
- HS đọc
- HS quan sát
 
- HS gạch chân
- HS đọc
- HS thực hiện
- Lắng nghe
 
- HS nhắc lại
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS viết bài
- HS thực hiện
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
- HS đọc
- HS thực hiện
- 1 HS lên bảng sửa bài
- Lắng nghe
 
 
 
- HS trả lời
 
- HS thực hiện
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn HS tập chép đúng chính tả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giúp HS điền các vần vào đúng tiếng
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
- Củng cố: Biểu dương những HS học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp
- Dặn dò:  HS về nhà Chép lại khổ thơ (nếu chép chưa đúng, chưa đẹp ở lớp); làm bài tập (nếu chưa làm xong)
- HS lắng nghe
 
 
*************************
Tiết 3                                                 Toán
Ôn tập: Các số đến 100
I. Mục tiêu
- Thực hiện được cộng, trừ số có hai chữ số.
- Xem giờ đúng; giải được bài toán có lời văn.
- Làm được các bài tập 1, 2 (cột 1, 2), bài 3 (cột 1, 2), 4, 5.
- HS yêu thích môn học.
1. Giáo viên
- Bảng phụ, sách giáo khoa, phiếu bài tập.
2. Học sinh
- SGK, bảng con, vở viết.
II. Các hoạt động dạy học
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
 
1. Hoạt động khởi động
- Cho HS làm bài tập sau vào phiếu:
Em hãy điền chữ đ sau đáp án đúng, điền chữ S sau đáp án sai.
30 + 30 = 40        50 – 20 = 30
60 + 20 = 60         70 – 30 =40
- Nhận xét
2. Hoạt động cơ bản
Bài 1
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- Hướng dẫn HS tính nhẩm và ghi kết quả sau dấu bằng
- HS làm vào vở
- Nhận xét
a)
60+20=80   80–20=40   40+50 = 90
70+10=80   90–10=80  90–40 =50
50+30=80  70 –50=20  90 – 50 = 40
b)
62+3 =65    85 –1= 84   84 + 1 = 85
41+1 = 42   68 –2 = 66   85 –1 = 84
28+0 =28    29–3 = 26    85 –84 =1Bài 2: Tính
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- Hướng dẫn HS tính và điền số thích hợp vào sau dấu bằng
 
- HS thực hiện
 
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS thực hiện
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu.
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giúp HS làm bài My, Nhật, Huy.
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


 
- HS làm vào vở
- Nhận xét
15 + 2 + 1 = 18    68 – 1 – 1 = 66   
34 + 1 + 1 = 36    84 – 2 – 2 = 80   
Giải lao giữa tiết
Bài 3: Đặt tính rồi tính
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- Hướng dẫn HS đặt tính cột dọc
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Nhận xét, sửa bài
   63        94            87            62         
+          -              -               -              
   25        34            14            62           
   88        60            73            00
Bài 4:
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- Hướng dẫn HS đọc đề bài và tự viết tóm tắt rồi giải toán
- HS làm vào vở
- Nhận xét
Tóm tắt:
Sợi dây dài:  72cm
Cắt đi        :  30cm
Còn lại      : ... cm?
Bài giải:
Sợi dây còn lại là:
72 – 30 = 42 (cm)
Đáp số: 42 cm
Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- Hướng dẫn HS xem giờ và trả lời miệng
- Nhận xét
3. Hoạt động nối tiếp.
- Củng cố: GV chốt lại nội dung bài.
Nhận xét, tuyên dương 
- Dặn dog: HS về nhà học bài và xem trước bài sau
 
- HS thực hiện
- Lắng nghe
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu.
- Lắng nghe
- HS thực hiện
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu.
- Lắng nghe
 
- HS thực hiện
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu
- HS trả lời
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
- Lắng nghe
 
Tiết 4                                                 Âm nhạc
   GV chuyên
*************************
Tiết 5                                               Thủ công
Ôn tập chủ đề “cắt, dán giấy”
1

Kế hoạch bài dạy/tuần 34                                                             Phan Thanh Vân 


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-05-05 15:57:34 | Thể loại: Giáo án theo Tuần | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: docx
lần xem

giáo án Giáo án Tuần 34 - Lớp 1, Giáo án theo Tuần. LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 34 (Ngày 7/5đến ngày 11/ 5 năm 2018) Thứ/ ngày Tiết Môn học Tên bài học Ba 7/5 1 2 3 4 HĐTT Tập đọc Tập đọc Toán Chào cờ Bác đưa thư Bác đưa thư Ôn tập các số đến 100 Tư 8/5 1 2 3

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoantheotuan/giao-an-tuan-34-lop-1.w6o50q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác