ôn tập kiến thức cơ bản và nâng cao - ngữ văn 9.
Năm học 2007 - 2008.

Ngày 07 tháng 9 năm 2007

Củng cố kiến thức bài 1

* Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh :
- Nắm vững các kiến thức cơ bản trong phần Ngữ văn đã học ở bài 1 và 2.
- Hoàn thành các bài tập vận dụng đặc biệt là kĩ năng viết bài văn thuyết minh có sử dụng các yếu tố nghệ thuật.

* Tiến trình lên lớp .
A. ổn định lớp
B . Tổ chức các hoạt động dạy học
I. Ôn tập lý thuyết .
1. Văn bản : Phong cách Hồ chí Minh .
? Nêu những hiểu biết của em về văn bản nhật dụng ?
- Khái niệm : Văn bản nhật dụng là loại văn bản đề cập, bàn luận , thuyết minh, đánh giá, miêu tả về những vấn đề, những hiện tượng gần gũi , bức xúc trong cuộc sống hàng ngày.
? Đặc điểm của văn bản nhật dụng.?
Đề tài phải có tính cập nhật gắn liền với đời sống được cả xã hội quan tâm.
Có thể sử dụng nhiều phương thức biểu đạt trong 1 văn bản.
Tính văn chương không phải là yêu cầu cao nhất đói với văn bản này.
? Nêu đặc điểm của phong cách Hồ Chí Minh ?
- Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại , giữa thanh cao và giản dị.
? Những yếu tố nào tạo nên phong cách Hồ Chí Minh?
Sự tiếp xúc , am hiểu văn hoá của nhiều dân tộc, nhiều vùng trên thế giới.
Biết nhiều thứ tiếng nước ngoài, làm nhiều nghề khác nhau và đi đến đâu cũng học hỏi.
Có gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được.
? Đặc sắc nghệ thuật trong văn bản ?
Chọn lọc chứng cứ tiêu biểu
Lập luận chặt chẽ.
Cảm xúc dồi dào, lôi cuốn người đọc.
? Thông điệp ( vấn đề ) mà tác giả muốn đề cập đến trong văn bản là vấn đề nào ?
- Vấn đề : Sự hội nhập thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
2. Tiếng Việt : Các phương châm hội thoại
a. Phương châm về chất : không nói những điều mà mình không tin hoặc chưa có bằng chứng xác thực -> nói đúng.
b. Phương châm về lượng : giao tiếp phải nói đúng nội dung, không nói thừa, không nói thiếu -> nói đủ.
3 . TLV : Văn bản thuyết minh.
a. Khái niệm,các phương pháp thuyết minh, cách làm bài văn thuyết minh, các kiểu bài thuyết minh thường gặp- (Đã học tự chọn ).
b. VB TM có sử dụng các yếu tố nghệ thuật.
? Kể tên các biện pháp nghệ thuật thường được sử dụng trong văn bản thuyết minh?
Kể chuyện, ẩn dụ , nhân hoá, so sánh, hò vè, diễn ca…
? Khi sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn thuyết minh cần lưu ý điều gì ?
- Các biện pháp nghệ thuật chỉ có tác dụng phụ trợ , làm cho văn bản thuyết minh thêm sinh động ,